Mobile menu

Õppevara ja metoodikad

Digiuudised

Valmisid õppetööks mõeldud eesti keele diagnostilised testid ja e-kogu

e-koguEesti Keele Instituudi, Innove ning Haridus- ja Teadusministeeriumi koostöös on valmis saanud eesti keele kui emakeele pädevusi hindavad elektroonilised diagnostilised testid II ja III kooliastmele ning harjutusülesannetega e-kogu I kooliastmele. Varem on koostöös valminud II ja III kooliastme e-kogud ning osa II kooliastmele mõeldud diagnostilistest testidest.

Vast valminud d-testid ja e-kogu asuvad Eksamite Infosüsteemis (EIS). Selleks et õpilased saaksid teste ja ülesandeid EISis lahendada, tuleb õpetajal need õpilastele suunata (d-testid ja e-kogu ei ole avalikud, nende nägemiseks tuleb ennast infosüsteemi sisse logida).

II kooliastmele mõeldud d-testide teemad on lauseõpetus, sõnade kokku- ja lahkukirjutamine, häälikuõigekiri, vormiõpetus, sõnavaraõpetus ning õigekiri; III kooliastme d-testide teemad on sõnavaraõpetus, lauseõpetus, vormiõpetus ja õigekiri. Kokku valmis 38 d-testi.

Diagnostilise testi abil saab õpetaja enne õppeprotsessi algust välja selgitada õpilaste eelteadmised mingi konkreetse teema kohta või kontrollida õppeprotsessi lõpus, kas õpilased on taotletud õpitulemused omandanud. D-testide ülesanded on arvutihinnatavad ning õpilane saab pärast testi lahendamise lõpetamist iga ülesande kohta nii sõnalise tagasiside (kujundav hindamine) kui ka vigade tagasiside (tema õiged-valed vastused ja ülesande õige lahendus). Õpetajale kuvatakse iga ülesande õpitulemuste kohta sõnaline tagasiside ning iga tulemuse juurde õpilaste arv, kes sellise tulemuse said. Õpetajal on võimalik näha ka õpilasi nimeliselt ning vaadata nende antud vastuseid ja ülesande õiget lahendust.

I kooliastmele koostatud e-kogu teemad on lauseõpetus, häälikuõpetus, sõnavaraõpetus ja vormimoodustus. E-kogus on kokku 20 harjutusülesannet. E-kogu on õppevahend, mis pakub õpilastele lisavõimalusi oma teadmisi ja oskusi kinnistada ja vajaduse korral ka täiendada. Samuti aitavad e-ülesanded õpetajatel kokku hoida aega (ülesanded on arvutihinnatavad) ning suunata õppeprotsessi vastavalt sellele, kuidas õpilastel uute teadmiste ja oskuste omandamine edeneb. Infosüsteem annab pärast ülesande lahendamist nii õpilasele kui ka õpetajale tagasisidet õpilase tulemuse kohta protsentides ja näitab ära õpilase õiged ja valed vastused ning ülesande õige lahenduse. Samuti kuvatakse sõnaline tagasiside ja ülesande kommentaar (selgitused ja reeglid).

Eesti keele diagnostiliste testide ja e-ülesannete koostamine on seotud Eesti elukestva õppe strateegia rakendamiseks loodud digipöörde programmiga.

 

Company contact info

Tähelepanu! Teie veebilehtiseja ei vasta kodulehe külastamiseks vajalikele nõuetele. Palun vahetage veebilehitsejat või seadet, millega te veebilehte sirvite.

Attention! Teie veebilehtiseja ei vasta kodulehe külastamiseks vajalikele nõuetele. Palun vahetage veebilehitsejat või seadet, millega te veebilehte sirvite.

Внимание! Teie veebilehtiseja ei vasta kodulehe külastamiseks vajalikele nõuetele. Palun vahetage veebilehitsejat või seadet, millega te veebilehte sirvite.