Mobile menu

Eksamid ja testid

Eesti keele tasemeeksamid

Eesti keele tasemeeksamitega testitakse eesti keele kui riigikeele oskust. Tasemeeksamid on mõeldud neile, kes soovivad taotleda Eesti Vabariigi kodakondsust ja/või kelle ametikohal on nõutav eesti keele oskuse taseme tõendamine.

Ametialast keeleoskust mõõdetakse ja riiklikke eksameid korraldatakse Eestis neljal tasemel: eesti keele A2-tase, B1-tase, B2-tase ja C1-tase. Keeleoskuse nõude määramisel lähtutakse avaliku teenistuja liigist, ametikoha põhigrupist, ametikohtade põhigruppide atesteerimisnõuetest, kutsestandardites esitatud keeleoskusnõuetest ja töö iseloomust. Isikute kohustusliku keeleoskustaseme määramisel on aluseks Euroopa keeleõppe raamdokumendis kirjeldatud keeleoskustasemed.

Keeletasemete kirjeldused, tutvustavad videod, eksami ülesehitus ja näidisülesanded:

Eesti Vabariigi kodakondsuse saamiseks tuleb sooritada eesti keele tasemeeksam vähemalt B1-tasemelVähemalt 65-aastane Eesti kodakondsust taotlev isik on keeleeksamil vabastatud kodakondsusseaduse § 8 2. lõike punktis 4 sätestatud nõuete täitmisest (oskus koostada lihtsat teksti tuttaval või enda jaoks huvipakkuval teemal), st kirjutamistestist. Kui isik on esitanud vastava avalduse, peab ta eksamil sooritama kolm osa: kuulamis-, lugemis- ja rääkimisosa.

Eesti keele tasemeeksamitele on omistatud Euroopa Keeletestijate ühenduse ALTE kvaliteedimärk .

Keeleoskustasemete üldskaala, väljavõtted õigusaktidest, varem kehtinud keeleoskustunnistuste vastavuse praeguse süsteemiga ning selle, millal ei pea eesti keele tasemeeksamit sooritama, leiab SIIT.

Company contact info

Tähelepanu! Teie veebilehtiseja ei vasta kodulehe külastamiseks vajalikele nõuetele. Palun vahetage veebilehitsejat või seadet, millega te veebilehte sirvite.

Attention! Teie veebilehtiseja ei vasta kodulehe külastamiseks vajalikele nõuetele. Palun vahetage veebilehitsejat või seadet, millega te veebilehte sirvite.

Внимание! Teie veebilehtiseja ei vasta kodulehe külastamiseks vajalikele nõuetele. Palun vahetage veebilehitsejat või seadet, millega te veebilehte sirvite.

Eesti keele tasemeeksamid (A2, B1, B2, C1 tasemele) on edukalt läbinud Euroopa keeletestijate ühenduse (The Association of Language Testers in Europe ehk ALTE) auditi.

Põhjalik audit viidi läbi 2014. aastal ja tasemeeksameid tunnustati ALTE kvaliteedimärgiga (Q-mark). Kvaliteedimärgi saamiseks peavad auditeeritavad eksamid vastama 17-le miinimumstandardile, mis puudutavad eksamite koostamise põhimõtteid, eksamite korraldust ja logistikat, hindamisprotsessi, statistilist analüüsi ning suhtlemist huvigruppidega.

Eesti keele tasemeeksamid vastavad ALTE juhtkomitee raporti hinnangul Euroopa Nõukogu kehtestatud keeletestimise nõuetele. 2014. aastal edukalt läbitud audit ja saadud kvaliteedimärk näitavad, et eesti keele tasemeeksamid on ette valmistatud ja läbi viidud parimaid testimispraktikaid järgides. Eksamid on õiglased ning mõõdavad seda, mida peavad mõõtma ja eksamitulemusi võib pidada usaldusväärseteks.

ALTE kvaliteedimärk kehtib eesti keele tasemeeksamitele viis aastat.