Mobile menu

Eksamid ja testid

Eksamitulemus, e-tunnistus ja duplikaat

Eesti keele tasemeeksami tulemusi on võimalik näha riigiportaalis hiljemalt 30 päeva möödumisel eksami sooritamisest. Telefoni teel tulemusi ei avaldata. Eesti keele tasemeeksami tunnistus väljastatakse elektroonilisena. Paberil tunnistusi ei väljastata.

Tunnistus

Elektrooniline tunnistus on kättesaadav riigiportaalist www.eesti.ee. Soovi korral saab tunnistuse ka alla laadida, kuid see ei ole eesti keele tasemeeksami ega ka kodakondsuseksami sooritaja jaoks kohustuslik. Eksami sooritanud isik saab koju või e-posti aadressile kirjaliku teate, kus on kirjas eksamitulemus ja temale väljastatud tunnistuse unikaalne number. Näiteks tööandjale keeleoskustaseme tõendamiseks piisab, kui inimene teab oma tunnistuse numbrit ning isikukoodi. Nende põhjal saab tööandja riigiportaalist kontrollida tunnistuse kehtivust. Ka ametiisikutele (keeleinspektoritele, notaritele, Politsei- ja Piirivalveameti kodakondsus- ja migratsioonibüroo vastavatele töötajatele) on loodud tingimused e-tunnistuste kiireks ja hõlpsaks kontrollimiseks.

Elektroonilisel tunnistusel on samasugune õiguslik jõud nagu paberkandjal tunnistusel. E-tunnistus varustatakse digitempliga, mis tagab dokumendi autentsuse.

Vajadusel on siiski võimalik saada Innove klienditeenindusest (Tallinn, Lõõtsa 4) e-tunnistuste kinnitatud väljatrükk. Väljatrükk on tasuline – A4 lk maksab ühe euro. Tasuda saab ainult kohapeal sularahas.

Täpne info e-tunnistuse kasutamise kohta on olemas ka riigiportaalis eesti.ee vastava teenuse juures. Kõik vajalikud juhendid ja selgitused lisatakse ka igale eksamiteatele ja sooritusteatele.

Kõik varasematel aegadel paberil välja antud tunnistused kehtivad jätkuvalt.

Duplikaat

Kui varasemalt välja antud eesti keele tasemeeksami pabertunnistus on kaotatud, varastatud või rikutud, ei pea sellepärast eksamit uuesti tegema – võimalik on taotleda duplikaati. Duplikaadil on algdokumendiga võrdne juriidiline jõud.

Duplikaati saab taotleda, kui:

  • algdokumendi tekst on muutunud raskesti loetavaks;
  • tuvastatakse algdokumendi vormistamise ebatäpsus või algdokumendile kantud andmete ebaõigsus;
  • algdokument on hävinud, kadunud või ära varastatud;
  • algdokument on legaliseeritud või kinnitatud tunnistusega (apostilliga) õigusaktides sätestatud korras.

Duplikaadi taotleja esitab Innovele taotluse duplikaadi väljastamiseks, tuues ära järgmised andmed:

  • taotleja ees- ning perekonnanimi;
  • isikukood;
  • aadress, kontakttelefon;
  • eksami sooritamise aeg ja tase;
  • avalduse esitamise kuupäev ja allkiri.
  • kui algdokumendi tekst on muutunud raskesti loetavaks, sellel tuvastatakse vormistamise ebatäpsuseid või sellele on kantud ebaõiged andmed, tuleb taotlusele lisada ka algdokument.

Duplikaat valmib hiljemalt 30 päeva jooksul. Kui see on valmis, võtame taotlejaga ühendust ja väljastame duplikaadi e-tunnistusena.

Enne 1999. aasta 1. juulit välja antud tööalase keeleoskuse kategooriatunnistuse duplikaadina väljastatakse arhiiviteatis. Arhiiviteatise väljastamiseks tuleb esitada Innovele täidetud ja allkirjastatud avaldus:

Duplikaadi või arhiiviteatise väljastamise avaldus tuleb saata SA Innove postiaadressile Lõõtsa tn 4, 11415 Tallinn või digiallkirjastatuna e-posti aadressile innove@innove.ee.

Company contact info

Tähelepanu! Teie veebilehtiseja ei vasta kodulehe külastamiseks vajalikele nõuetele. Palun vahetage veebilehitsejat või seadet, millega te veebilehte sirvite.

Attention! Teie veebilehtiseja ei vasta kodulehe külastamiseks vajalikele nõuetele. Palun vahetage veebilehitsejat või seadet, millega te veebilehte sirvite.

Внимание! Teie veebilehtiseja ei vasta kodulehe külastamiseks vajalikele nõuetele. Palun vahetage veebilehitsejat või seadet, millega te veebilehte sirvite.

Eesti keele tasemeeksamid (A2, B1, B2, C1 tasemele) on edukalt läbinud Euroopa keeletestijate ühenduse (The Association of Language Testers in Europe ehk ALTE) auditi.

Põhjalik audit viidi läbi 2014. aastal ja tasemeeksameid tunnustati ALTE kvaliteedimärgiga (Q-mark). Kvaliteedimärgi saamiseks peavad auditeeritavad eksamid vastama 17-le miinimumstandardile, mis puudutavad eksamite koostamise põhimõtteid, eksamite korraldust ja logistikat, hindamisprotsessi, statistilist analüüsi ning suhtlemist huvigruppidega.

Eesti keele tasemeeksamid vastavad ALTE juhtkomitee raporti hinnangul Euroopa Nõukogu kehtestatud keeletestimise nõuetele. 2014. aastal edukalt läbitud audit ja saadud kvaliteedimärk näitavad, et eesti keele tasemeeksamid on ette valmistatud ja läbi viidud parimaid testimispraktikaid järgides. Eksamid on õiglased ning mõõdavad seda, mida peavad mõõtma ja eksamitulemusi võib pidada usaldusväärseteks.

ALTE kvaliteedimärk kehtib eesti keele tasemeeksamitele viis aastat.