Mobile menu

Eksamid ja testid

Eksamitulemus, e-tunnistus ja duplikaat

Eesti keele tasemeeksami tulemusi on võimalik näha riigiportaalis hiljemalt 30 päeva möödumisel eksami sooritamisest. Telefoni teel tulemusi ei avaldata. Eesti keele tasemeeksami tunnistus väljastatakse elektroonilisena. Paberil tunnistusi ei väljastata.

Tunnistus

Elektrooniline tunnistus on kättesaadav riigiportaalist www.eesti.ee. Soovi korral saab tunnistuse ka alla laadida, kuid see ei ole eesti keele tasemeeksami ega ka kodakondsuseksami sooritaja jaoks kohustuslik. Eksami sooritanud isik saab koju või e-posti aadressile kirjaliku teate, kus on kirjas eksamitulemus ja temale väljastatud tunnistuse unikaalne number. Näiteks tööandjale keeleoskustaseme tõendamiseks piisab, kui inimene teab oma tunnistuse numbrit ning isikukoodi. Nende põhjal saab tööandja riigiportaalist kontrollida tunnistuse kehtivust. Ka ametiisikutele (keeleinspektoritele, notaritele, Politsei- ja Piirivalveameti kodakondsus- ja migratsioonibüroo vastavatele töötajatele) on loodud tingimused e-tunnistuste kiireks ja hõlpsaks kontrollimiseks.

Elektroonilisel tunnistusel on samasugune õiguslik jõud nagu paberkandjal tunnistusel. E-tunnistus varustatakse digitempliga, mis tagab dokumendi autentsuse.

Vajadusel on siiski võimalik saada Haridus- ja Noorteameti klienditeenindusest (Tallinn, Lõõtsa 4) e-tunnistuste kinnitatud väljatrükk.

Täpne info e-tunnistuse kasutamise kohta on olemas ka riigiportaalis eesti.ee vastava teenuse juures. Kõik vajalikud juhendid ja selgitused lisatakse ka igale eksamiteatele ja sooritusteatele.

Kõik varasematel aegadel paberil välja antud tunnistused kehtivad jätkuvalt.

Duplikaat

Kui varasemalt välja antud eesti keele tasemeeksami pabertunnistus on kaotatud, varastatud või rikutud, ei pea sellepärast eksamit uuesti tegema – võimalik on taotleda duplikaati. Duplikaadil on algdokumendiga võrdne juriidiline jõud.

Duplikaati saab taotleda, kui:

 • algdokumendi tekst on muutunud raskesti loetavaks;
 • tuvastatakse algdokumendi vormistamise ebatäpsus või algdokumendile kantud andmete ebaõigsus;
 • algdokument on hävinud, kadunud või ära varastatud;
 • algdokument on legaliseeritud või kinnitatud tunnistusega (apostilliga) õigusaktides sätestatud korras.

Duplikaadi taotleja esitab Innovele taotluse duplikaadi väljastamiseks, tuues ära järgmised andmed:

 • taotleja ees- ning perekonnanimi;
 • isikukood;
 • aadress, kontakttelefon;
 • eksami sooritamise aeg ja tase;
 • avalduse esitamise kuupäev ja allkiri.
 • kui algdokumendi tekst on muutunud raskesti loetavaks, sellel tuvastatakse vormistamise ebatäpsuseid või sellele on kantud ebaõiged andmed, tuleb taotlusele lisada ka algdokument.

Duplikaat valmib hiljemalt 45 päeva jooksul. Kui see on valmis, võtame taotlejaga ühendust ja väljastame duplikaadi e-tunnistusena.

Enne 1999. aasta 1. juulit välja antud tööalase keeleoskuse kategooriatunnistuse duplikaadina väljastatakse arhiiviteatis. Arhiiviteatise väljastamiseks tuleb esitada Innovele täidetud ja allkirjastatud avaldus:

Duplikaadi või arhiiviteatise väljastamise avaldus tuleb saata Haridus- ja Noorteameti postiaadressile Lõõtsa tn 4, 11415 Tallinn või digiallkirjastatuna e-posti aadressile harno@harno.ee.

Company contact info

Tähelepanu! Teie veebilehtiseja ei vasta kodulehe külastamiseks vajalikele nõuetele. Palun vahetage veebilehitsejat või seadet, millega te veebilehte sirvite.

Attention! Teie veebilehtiseja ei vasta kodulehe külastamiseks vajalikele nõuetele. Palun vahetage veebilehitsejat või seadet, millega te veebilehte sirvite.

Внимание! Teie veebilehtiseja ei vasta kodulehe külastamiseks vajalikele nõuetele. Palun vahetage veebilehitsejat või seadet, millega te veebilehte sirvite.

Nõuandeid e-tunnistuse allalaadimiseks riigiportaalist eesti.ee

 • Veenduge, et arvutis on olemas tarkvara „DigiDoc klient” ning PDF dokumendi lugemisprogramm. Need on vajalikud, kui soovite oma e-tunnistust vaadata või alla laadida.
 • “DigiDoc kliendi” saab tasuta alla laadida aadressilt https://installer.id.ee
 • PDF dokumendi lugemisprogrammi saab tasuta alla laadida aadressilt http://get.adobe.com/reader/
 • Häälestage veebilehitseja. Soovitame kasutada veebilehitsejat Mozilla Firefox. Kui kasutate Internet Explorerit, tuleb allalaadimisprotsess kaks korda läbi teha. See tuleneb tarkvara eripärast.
 • Sisenege riigiportaali www.eesti.ee ID-kaardi, Mobiil-ID või pangalingi vahendusel.
 • Valige menüüst "Kodanikule", seejärel kas “Haridus ja teadus” või “Riik ja kodanik” teenuste alt "Eesti keele tasemeeksami andmete vaatamine".
 • Jälgige täpselt ekraanile ilmuvaid juhiseid. Allalaadimise iga samm võtab veidi aega.
 • Tunnistus on allkirjastatud SA Innove poolt digidoc konteineris.
 • Tuletame veelkord meelde, et elektroonilise tunnistuse allalaadimine ja väljatrükkimine ei ole kohustuslik. Keeleoskuse tõendamiseks tööandjale või ametiisikule piisab, kui edastate oma isikukoodi ja tunnistuse numbri, mis saadetakse teile postiga koju või e-posti aadressile.
 • Ka kodakondsuse taotlemisel ei ole elektroonilise tunnistuse allalaadimine ja väljatrükkimine kohustuslik.

 

Nõuandeid kolmandale osapoolele (sh tööandjale) e-tunnistuse kontrolliks riigiportaalis eesti.ee

Teenus võimaldab kontrollida kolmandal isikul (sh tööandjal) alates 1.oktoobrist 2010 väljastatud eesti keele tasemeeksami ja kodakondsuseksami e-tunnistusi ja tunnistusel olevate andmete kehtivust. 

 • Veenduge, et arvutis on olemas tarkvara „DigiDoc klient" ning PDF dokumendi lugemisprogramm. Need on vajalikud, kui soovite e-tunnistuse kehtivust kontrollida.
 • „DigiDoc kliendi" saab tasuta alla laadida aadressilt https://installer.id.ee.
 • PDF dokumendi lugemisprogrammi saab tasuta alla laadida aadressilt http://get.adobe.com/reader/.
 • Sisenege riigiportaali eesti.ee ID-kaardi, Mobiil-ID või pangaparoolide abil.
 • Valige "Kodanikule" ja seejärel kas "Haridus ja teadus" või "Riik ja kodanik" teenuste alt "Eesti keele tasemeeksami andmete vaatamine".
 • Täitke ettenähtud ekraanivaated. Et tunnistuse kehtivust kontrollida, peab tunnistuse omanik olema teile edastanud isikukoodi ja tunnistuse numbri. Kui olete need sisestanud, kuvatakse vastuseks isiku nimi ning tunnistuse andmete staatus.