Mobile menu

Eksamid ja testid

Eesti keele õppe kulude hüvitamine keeleinspektsiooni suunamisel

Kulude hüvitamine isikutele, kes on eesti keele eksami sooritanud keeleinspektsiooni nõudel ettekirjutuses määratud tähtajal:

 • Hüvitist saab taotleda kuni 100% ulatuses keeleõppeks kasutatud summast, kuid mitte rohkem kui 384 eurot. Hüvitist saavad taotleda üksnes füüsilised isikud.
 • Hüvitist makstakse ettekirjutuses määratud taseme positiivse sooritamise eest ettenähtud perioodil.
 • Eesti keele õpe, mille eest tasutud õppemaksu tagasi taotletakse, peab olema taotluse esitamise ajaks läbitud.
 • Taotluse hüvitise saamiseks tuleb esitada kolme kuu jooksul pärast eesti keele tasemeeksami positiivsest sooritamisest teadasaamist. Avalduse esitamise tähtaega arvestatakse seitsmendast päevast pärast sooritusteate edastamist. 
 • Eesti keele õppe eest tasutud õppemaks hüvitatakse Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud piirmäära ulatuses. See on 384 eurot. See tähendab, et keeleõppeks kulutatud ja dokumentaalselt tõestatud kulud hüvitatakse maksimaalselt 384 euro eest. Piirmäärast väiksemad kulud hüvitatakse täies mahus.
 • Väljamakstavatest summadest tulumaksu kinni ei peeta. Seega vastavalt tulumaksuseaduse §6 lg 2-le ei saa isik hüvitatava summa piires koolituskulusid oma tulust maha arvata. Makstud hüvitise kohta edastab eksamikeskus info Maksu- ja Tolliametile.
 • Hüvitis laekub avalduses näidatud pangakontole ühe kuu jooksul peale seda, kui esitatud avaldus koos kuludokumentidega on läbinud vajaliku kontrolli ja edastatud väljamakseks SA Innove raamatupidamisele.
 • Juhul, kui soovite ülekannet välisriigi pangakontole, tuleb esitada kindlasti panga täielik nimi ja SWIFT / BIC kood.


Avalduse vorm ja lisatavad dokumendid

Hüvitise taotlemiseks tuleb Sihtasutusele Innove esitada kirjalik avaldus. Blanketid on saadaval SA Innove kodulehel, sihtasutuse infosaalis Tallinnas, Lõõtsa 4, samuti sihtasutuse piirkondlikes kontaktpunktides:

 • Jõhvi – Ida-Virumaa Rajaleidja keskus, Keskväljak 4, (kaubanduskeskus Tsentraal)
 • Narva – Ida-Virumaa Rajaleidja keskus, Kerese 3, (Kerese keskus)
 • Tartu – Tartumaa Rajaleidja keskus, Tähe 4 (IV korrus)

Avalduse ja kuludokumendid võib esitada ka digitaalselt.Lähemalt siin.


Eesti keele õppe eest tasutud koolituskulude hüvitamise avaldus

Avaldusele tuleb lisada isikut tõendava dokumendi (Eesti Vabariigi pass, välismaalase pass, juhiluba, ID-kaart, elamisluba) koopia. Koopiat saab teha ka kohapeal.

 • Koos avaldusega tuleb esitada õppemaksu tasumist tõendava dokumendi originaaleksemplar. Õppemaksu tõendavateks dokumentideks on sularaha sissemakset kinnitav kviitung; kaardimakse kviitung; panga maksekorralduse originaal; panga poolt kinnitatud konto väljavõte. Tasumist tõendavad dokumendid peavad vastama raamatupidamise seaduse § 7 esitatud nõuetele.
 • Õppemaksu tasumist tõendaval dokumendil peab olema kirjas, mille eest õppemaks tasuti. Keeleõppe kulusid hüvitatakse üksnes nende dokumentide alusel, millest nähtub üheselt, et tasutud on eesti keele õppe eest. Kui koolituskulud on tasunud hüvitise taotleja eest teine füüsiline isik, peab tasumist kinnitava dokumendi selgituses olema märgitud keeleõppes osalenu (hüvitise saaja) nimi ning, et tasutud on eesti keele õppe eest.
 • Õppemaksu tasumist tõendava dokumendina esitatud maksekorraldusele lisaks tuleb esitada koolitusasutuse arve või tõend, mis kinnitab isiku õppimise ja summade tasumise.
 • Kaardimakse kviitungi juurde tuleb esitada koolitusasutuse poolt välja antud tõend. Tõendis peab olema märgitud õpingute periood, kursuse kogumaksumus  ja tasutud summade laekumine koolitusasutuse kontole. Laekumised peavad olema märgitud kuupäevaliselt ja summade kaupa.
 • Kui koolituskulud on tasunud hüvitise taotleja eest teine füüsiline isik, peab vastav märge olema kirjas ka koolitusasutuse tõendil.
 • Kõik koolituskulusid kinnitavad dokumendid peavad olema originaalid või väljaandja poolt digiallkirjaga kinnitatud.  duplikaadid (kuludokumentide kinnitamata koopiad ei ole aktsepteeritavad).

Esitada tuleb koopia keeleinspektsiooni ettekirjutusest.

SA Innove ei korralda ise keelekursusi. Innove hüvitab eesti keele õppele tehtud kulud siintoodud reeglite alusel.

Lisainfo:

Sihtasutus Innove, Lõõtsa 4, Tallinn 11415, infotelefon 735 0500, innove@innove.ee

Company contact info

Tähelepanu! Teie veebilehtiseja ei vasta kodulehe külastamiseks vajalikele nõuetele. Palun vahetage veebilehitsejat või seadet, millega te veebilehte sirvite.

Attention! Teie veebilehtiseja ei vasta kodulehe külastamiseks vajalikele nõuetele. Palun vahetage veebilehitsejat või seadet, millega te veebilehte sirvite.

Внимание! Teie veebilehtiseja ei vasta kodulehe külastamiseks vajalikele nõuetele. Palun vahetage veebilehitsejat või seadet, millega te veebilehte sirvite.

 • Eesti keele õppe kulude hüvitamise avalduse ja kuludokumendid saab esitada ka digitaalsel kujul.
 • Kõik esitatavad dokumendid (välja arvatud isikut tõendava dokumendi koopia) peavad olema väljaandja poolt digiallkirjaga kinnitatud.
 • Avaldus peab olema avaldaja (eksamisooritaja) digiallkirjaga kinnitatud.
 • Koolitusasutuse tõend ja/või arved peavad olema koolitusasutuse juhi digiallkirjaga.
 • Panga maksekorraldused peavad olema panga poolt digiallkirjaga kinnitatud.
 • Isikut tõendava dokumendi koopia tuleb lisada eelnimetatud dokumentidele.
 • Dokumendid palume saata aadressil: innove@innove.ee