Mobile menu

Eesti keele tasemeeksamid

Eesti keele õppe kulude hüvitamine keeleinspektsiooni suunamisel

Kulude hüvitamine isikutele, kes on eesti keele eksami sooritanud keeleinspektsiooni nõudel ettekirjutuses määratud tähtajal:

 • Hüvitist saavad taotleda üksnes füüsilised isikud.
 • Hüvitist makstakse ettekirjutuses määratud taseme positiivse sooritamise eest ettenähtud perioodil.
 • Eesti keele õpe, mille eest tasutud õppemaksu tagasi taotletakse, peab olema taotluse esitamise ajaks läbitud.
 • Taotlus hüvitise saamiseks tuleb esitada kolme kuu jooksul pärast eesti keele tasemeeksami positiivsest sooritamisest teada saamist. Avalduse esitamise tähtaega arvestatakse seitsmendast päevast pärast sooritusteate edastamist.
 • Hüvitist saab taotleda kuni 100% ulatuses keeleõppeks kasutatud summast, kuid mitte rohkem, kui Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud piirmäära, 384 euro ulatuses.
 • Väljamakstavatest summadest tulumaksu kinni ei peeta. Seega vastavalt tulumaksuseaduse §6 lg 2-le ei saa isik hüvitatava summa piires koolituskulusid oma tulust maha arvata. Makstud hüvitise kohta edastab eksamikeskus info Maksu- ja Tolliametile.
 • Hüvitis laekub avalduses näidatud pangakontole ühe kuu jooksul pärast seda, kui esitatud avaldus koos kuludokumentidega on läbinud vajaliku kontrolli ja edastatud väljamakseks SA Innove raamatupidamisele.
 • Juhul, kui soovite ülekannet välisriigi pangakontole, tuleb esitada kindlasti panga täielik nimi ja SWIFT / BIC kood.

Avaldus ja sellele lisatavad dokumendid

Hüvitise taotlemiseks tuleb Innovele esitada a) avaldus koos b) isikut tõendava dokumendi koopia, c) õppemaksu tasumist tõendavate dokumentide ja d) koopiaga keeleinspektsiooni ettekirjutusest.

Avalduse plank on allalaetav internetist SIIN ning saadaval paberkandjal meie infosaalis Tallinnas aadressil Lõõtsa 4 ja järgmistes Innove piirkondlikes kontaktpunktides:

 • Jõhvi – Ida-Virumaa Rajaleidja keskus, Keskväljak 4, (kaubanduskeskus Tsentraal)
 • Narva – Ida-Virumaa Rajaleidja keskus, Kerese 3, (Kerese keskus)
 • Tartu – Tartumaa Rajaleidja keskus, Tähe 4 (IV korrus)

Isikut tõendava dokumendi (välismaalase pass, juhiluba, elamisluba, ID-kaart) koopiat saab teha ka Innoves kohapeal.

Nõuded esitatavale õppemaksu tasumist tõendavale materjalile:

 • Esitada tuleb õppemaksu tasumist tõendava dokumendi originaaleksemplar (sularaha sissemakset kinnitav kviitung, kaardimakse kviitung, panga maksekorralduse originaal, panga poolt kinnitatud konto väljavõte). Tasumist tõendavad dokumendid peavad vastama raamatupidamise seaduse § 7 esitatud nõuetele.
 • Õppemaksu tasumist tõendaval dokumendil peab olema kirjas, mille eest õppemaks tasuti. Keeleõppe kulusid hüvitatakse üksnes nende dokumentide alusel, millest nähtub üheselt, et tasutud on eesti keele õppe eest.
 • Kui koolituskulud on tasunud hüvitise taotleja eest teine füüsiline isik, peab tasumist kinnitava dokumendi selgituses olema märgitud ka keeleõppes osalenu (hüvitise saaja) nimi.
 • Õppemaksu tasumist tõendava dokumendina esitatud maksekorraldusele lisaks tuleb esitada koolitusasutuse arve või tõend, mis kinnitab isiku õppimise ja summade tasumise.
 • Kaardimakse kviitungi juurde tuleb esitada koolitusasutuse poolt välja antud tõend. Tõendis peab olema märgitud õpingute periood, kursuse kogumaksumus ja tasutud summade laekumine koolitusasutuse kontole. Laekumised peavad olema märgitud kuupäevaliselt ja summade kaupa.
 • Kui koolituskulud on tasunud hüvitise taotleja eest teine füüsiline isik, peab vastav märge olema kirjas ka koolitusasutuse tõendil.
 • Kõik koolituskulusid kinnitavad dokumendid peavad olema originaalid või väljaandja poolt digiallkirjaga kinnitatud. Kuludokumentide kinnitamata koopiad ei ole aktsepteeritavad.

Avaldus koos lisadokumentidega tuleb esitada paberkandjal SA Innove aadressile Lõõtsa 4, Tallinn, 11415, või digitaalselt aadressil innove@innove.ee. Digitaalse esitamise puhul peavad kõik dokumendid (välja arvatud isikut tõendava dokumendi koopia) olema väljaandja poolt digiallkirjaga kinnitatud – st avaldusel eksamisooritaja digiallkiri, koolitusasutuse tõendil või arvetel asutuse juhi digiallkiri, panga maksekorraldusel panga digiallkiri.

Company contact info

Tähelepanu! Teie veebilehtiseja ei vasta kodulehe külastamiseks vajalikele nõuetele. Palun vahetage veebilehitsejat või seadet, millega te veebilehte sirvite.

Attention! Teie veebilehtiseja ei vasta kodulehe külastamiseks vajalikele nõuetele. Palun vahetage veebilehitsejat või seadet, millega te veebilehte sirvite.

Внимание! Teie veebilehtiseja ei vasta kodulehe külastamiseks vajalikele nõuetele. Palun vahetage veebilehitsejat või seadet, millega te veebilehte sirvite.