Mobile menu

Eesti keele tasemeeksamid

Eesti keele õppe kulude hüvitamine kodakondsuse taotlejatele

 • Hüvitist saavad taotleda ainult isikud, kes ei ole Eesti kodanikud.
 • Hüvitist saavad taotleda üksnes füüsilised isikud. Ettevõtted oma töötajate koolitamiseks tehtud keeleõppe kulude hüvitamist selle käskkirja raames taotleda ei saa.
 • Hüvitist saavad taotleda need, kes on positiivselt sooritanud eesti keele tasemeeksami (B1-, B2- või C1-tase ning alg-, kesk- või kõrgtase) ja Eesti Vabariigi põhiseaduse ja kodakondsuse seaduse tundmise eksami.
 • Eesti keele õpe, mille eest tasutud õppemaksu tagasi taotletakse, peab olema taotluse esitamise ajaks läbitud. Õppekulu peab olema tehtud enne tasemeeksamit, mille järgselt hüvitist taotletakse.
 • Eesti keele õppe läbi viinud koolitusasutusel peab olema Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt väljastatud tegevusluba. Vastav info on leitav Eesti hariduse infosüsteemist (EHIS). Tegevusluba peab olema väljastatud eesti keele taseme kohta, mille järgselt hüvitist taotletakse. Erandina hüvitatakse õppemaks ka neile, kes on enne 1. jaanuari 2004 õppima asunud koolitusasutusse, mis ei oma tegevusluba. Sellisel juhul tuleb esitada õppeasutusel tõend, et isik asus õppima enne nimetatud tähtaega ja lõpetas õppe pärast nimetatud tähtaega.
 • Avaldus hüvitise saamiseks tuleb esitada kolme kuu jooksul pärast eesti keele tasemeeksami ja EV põhiseaduse ja kodakondsuse seaduse tundmise eksami positiivsest sooritamisest teadasaamist. Avalduse esitamise tähtaega arvestatakse seitsmendast päevast pärast sooritusteate edastamist. Millises järjekorras on eksamid sooritatud või millal sooritati esimene eksam, ei oma tähtsust.
 • Õppemaks hüvitatakse Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud piirmäära ulatuses. See on 384 eurot.
 • Hüvitis laekub avalduses näidatud pangakontole ühe kuu jooksul pärast seda, kui esitatud avaldus koos kuludokumentidega on läbinud vajaliku kontrolli ja edastatud väljamakseks Innove raamatupidamisele.
 • Kulude hüvitamist seoses kodakondsuse taotlemisega on õigus taotleda ainult üks kord. 
 • Valeandmete esitamisel on Innovel õigus väljamakstud hüvitise summa tagasi nõuda.
 • Innovel on õigus küsida täiendavaid dokumente, et kontrollida taotluse vastavust hüvitise saamise tingimustele.

Avaldus ja sellele lisatavad dokumendid

Hüvitise taotlemiseks tuleb Haridus- ja Noorteametile (Harno) esitada a) avaldus koos b) isikut tõendava dokumendi koopia ja c) õppemaksu tasumist tõendavate dokumentidega.

Avalduse plank on internetist allalaetav SIIN. Paberavaldused on saadaval:

 • Tallinnas – Harno infosaalis aadressil Lõõtsa 4;
 • Jõhvis – Ida-Virumaa Rajaleidja keskuses aadressil Keskväljak 4, (kaubanduskeskus Tsentraal);
 • Narvas – Ida-Virumaa Rajaleidja keskuses aadressil Kerese 3, (Kerese keskus);
 • Tartus – Tartumaa Rajaleidja keskuses aadressil Tähe 4 (IV korrus).

Juhul, kui soovite ülekannet välisriigi pangakontole, märkige avaldusele panga täielik nimi ja SWIFT / BIC kood.

Isikut tõendava dokumendi (välismaalase pass, juhiluba, elamisluba, ID-kaart) koopiat saab teha ka Harnos kohapeal.

Nõuded õppemaksu tasumist tõendavale materjalile:

 • Esitada tuleb õppemaksu tasumist tõendava dokumendi originaaleksemplar (sularaha sissemakset kinnitav kviitung, kaardimakse kviitung, panga maksekorralduse originaal, panga poolt kinnitatud konto väljavõte).
 • Õppemaksu tasumist tõendaval dokumendil peab olema kirjas, mille eest õppemaks tasuti. Keeleõppe kulusid hüvitatakse üksnes nende dokumentide alusel, millest nähtub üheselt, et tasutud on eesti keele õppe eest.
 • Kui koolituskulud on tasunud hüvitise taotleja eest teine füüsiline isik, peab tasumist kinnitava dokumendi selgituses olema märgitud ka keeleõppes osalenu (hüvitise saaja) nimi.
 • Õppemaksu tasumist tõendava dokumendina esitatud maksekorraldusele lisaks tuleb esitada koolitusasutuse arve või tõend, mis kinnitab isiku õppimise ja summade tasumise.
 • Kaardimakse kviitungi juurde tuleb esitada koolitusasutuse poolt välja antud tõend. Tõendis peab olema märgitud õpingute periood, kursuse kogumaksumus ja tasutud summade laekumine koolitusasutuse kontole. Laekumised peavad olema märgitud kuupäevaliselt ja summade kaupa. Kui koolituskulud on tasunud hüvitise taotleja eest teine füüsiline isik, peab vastav märge olema kirjas ka koolitusasutuse tõendil.
 • Kõik koolituskulusid kinnitavad dokumendid peavad olema originaalid või väljaandja poolt digiallkirjaga kinnitatud. Kuludokumentide kinnitamata koopiad ei ole aktsepteeritavad.

Kui Eesti Vabariigi põhiseaduse ja kodakondsuse seaduse tundmise eksam on sooritatud enne 1. juulit 2002, tuleb avaldusele lisada ka vastav tunnistus või selle Kodakondsus- ja Migratsiooniameti poolt kinnitatud ärakiri.

Avalduse originaali koos lisadokumentidega saab esitada SA Innove postiaadressil Lõõtsa 4, Tallinn, 11415 või digitaalselt aadressil innove@innove.ee. Digitaalse esitamise puhul peavad kõik dokumendid (välja arvatud isikut tõendava dokumendi koopia) olema väljaandja poolt digiallkirjaga kinnitatud – st avaldusel eksamisooritaja digiallkiri, koolitusasutuse tõendil või arvetel asutuse juhi digiallkiri, panga maksekorraldusel panga digiallkiri.

Company contact info

Tähelepanu! Teie veebilehtiseja ei vasta kodulehe külastamiseks vajalikele nõuetele. Palun vahetage veebilehitsejat või seadet, millega te veebilehte sirvite.

Attention! Teie veebilehtiseja ei vasta kodulehe külastamiseks vajalikele nõuetele. Palun vahetage veebilehitsejat või seadet, millega te veebilehte sirvite.

Внимание! Teie veebilehtiseja ei vasta kodulehe külastamiseks vajalikele nõuetele. Palun vahetage veebilehitsejat või seadet, millega te veebilehte sirvite.