Mobile menu

Eksamid ja testid

Eksamite ja konsultatsioonide ajad

Eriolukorrast tingitud eksamikorralduse erisused 2020. aasta III kvartalis:

Lühidalt:

  • Eksamitulemus teatatakse eksaminandile kirjalikult või e-posti teel 45 päeva jooksul arvates eksami toimumisest.
  • Tunnistus tehakse eksaminandile kättesaadavaks riigiportaali www.eesti.ee kaudu.
  • Isikule, kellel puudub Eesti Vabariigis väljastatud isikukood, väljastatakse tunnistus kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis.

Alus (§ 91): https://www.riigiteataja.ee/akt/113092012005?leiaKehtiv


Eesti keele tasemeeksamid toimuvad kord kvartalis Tallinnas, Tartus, Jõhvis ja Narvas. Mõnel kuupäeval ka Pärnus ja Helsingis. Eksamid algavad kell 10.00.

Korraga on võimalik registreeruda ühele eksamile. Kui puudud eksamilt mõjuva põhjuseta või kui sinu eksamitulemus jääb alla 35 protsendi võimalikust punktisummast, saad eksami uuesti sooritada mitte varem kui kuue kuu möödumisel eksami toimumisest. Kui otsustad eksamist loobuda, saad seda teha eksami toimumise nädala esmaspäeva õhtuni.

Eksamile eelnevalt saab osaleda konsultatsioonis, kus jagatakse infot eksami vormi, korra ja eksamil kontrollitavate teadmiste ning oskuste kohta. Konsultatsioonis tutvustatakse tasemeeksami läbiviimise korda, tasemeeksami ülesehitust, eksamitulemuse kujunemist ning näidistestide abil eksamiülesandeid; antakse soovitusi eksamivihiku korrektse täitmise kohta; on võimalus näidistest iseseisvalt läbi lahendada; saab vastused eksamit puudutavatele küsimustele. Konsultatsioonis võivad osaleda kõik soovijad ka eksamiavaldust esitamata. Osalemiseks tuleb vaid endale sobival ajal kohale tulla. Konsultatsioonid algavad kell 10 ning kestavad ligikaudu 6 akadeemilist tundi.

2020. aasta eksamid ja konsultatsioonid:

KEELETASEEKSAMIAJADEKSAMIEELSE KONSULTATSIOONI AJAD
A212.09.2020 
07.11.2020
29.08.2020 (ei toimu)
24.10.2020
 B113.09.2020 – lisaks tavakohtadele ka Pärnus,
kui on vähemalt 5 registreerunut

08.11.2020 – lisaks tavakohtadele ka Soomes
30.08.2020 (ei toimu)
25.10.2020
 B226.09.2020
21.11.2020
05.09.2020, Tartus 12.09.2020 (ei toimu)
31.10.2020, Tartus 07.11.2020
 C127.09.2020
22.11.2020
06.09.2020, Tartus 13.09.2020 (ei toimu)
01.11.2020, Tartus 08.11.2020

Kolmandas kvartalis eksamieelseid konsultatsioone ei toimu!

Eksamid ja konsultatsioonid toimuvad:

  • Tallinnas – Pae Gümnaasiumis aadressil Pae 5;
  • Tartus – Tartu eksamipunktis aadressil Jakobi 2;
  • Jõhvis – Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuse Jõhvi õppekohas aadressil Kutse 13 (sissepääs B korpusest Pae tn ühiselamu poolt, minna mööda koridori C korpusesse);
  • Narvas – Eesti Gümnaasiumis aadressil Kraavi 1;
  • Pärnu – Tammsaare Koolis aadressil A.H.Tammsaare pst 30;
  • Soomes, Helsingis – aadressil Sörnäisten rantatie 22, 00540.

Company contact info

Tähelepanu! Teie veebilehtiseja ei vasta kodulehe külastamiseks vajalikele nõuetele. Palun vahetage veebilehitsejat või seadet, millega te veebilehte sirvite.

Attention! Teie veebilehtiseja ei vasta kodulehe külastamiseks vajalikele nõuetele. Palun vahetage veebilehitsejat või seadet, millega te veebilehte sirvite.

Внимание! Teie veebilehtiseja ei vasta kodulehe külastamiseks vajalikele nõuetele. Palun vahetage veebilehitsejat või seadet, millega te veebilehte sirvite.