Mobile menu

Eksamid ja testid

Eksamitööga tutvumine ja vaide esitamine

Eesti keele tasemeeksami tööga saavad tutvuda selle kirjutanud eksaminand ning teised isikud põhjendatud taotluse alusel viie aasta jooksul pärast eksami toimumist. Kui eksaminand ei ole rahul tasemeeksami tulemusega, on õigus 30 päeva jooksul pärast selle teatavaks tegemist esitada vaie.

Eksamitööga tutvumine

Eesti keele tasemeeksami tööga tutvumiseks tuleb esitada avaldus meie infolauda (avatud esmaspäevast reedeni kell 9.00–17.00), saata Haridus- ja Noorteameti postiaadressile Lõõtsa 4, 11415 Tallinn või digitaalselt e-posti teel aadressile harno@harno.ee. Avalduste plangid:

Vaatame laekunud avaldused läbi ja anname esimesel võimalusel (mitte hiljem kui 30 tööpäeva jooksul) teada, millal saab eksamitööga tutvuma tulla. Kui avalduse esitanud isikul ei ole õigust tööga tutvumiseks, teavitame sellest 30 tööpäeva jooksul.

Eesti keele tasemeeksami tööga saab tutvuda vaid Haridus- ja Noorteametis. Töid välja ei anta.

Tööga tutvuma tulles tuleb kaasa võtta:

  • Töö kirjutanud eksaminandil tuleb esitada isikut tõendav dokument.
  • Töö kirjutanud eksaminandi poolt volitatud isikul tuleb esitada lihtkirjalik volikiri, oma isikut tõendav dokument ja koopia volitanud isiku isikut tõendavast dokumendist.
  • Kolmandal isikul tuleb esitada isikut tõendav dokument.

Eksamitööga tutvumise kord:

  • Korraga võib eesti keele tasemeeksami tööga tutvuda üks avalduse esitanud isik.
  • Eksamitööga saab tutvuda Innoves eraldi ruumis meie töötaja juuresolekul.
  • Eesti keele tasemeeksamitööga tutvuja ei tohi teha eksamitööle märkusi, parandusi, täiendusi ega allakriipsutusi. Eksamitööga ei tohi ruumist lahkuda.
  • Eksamitööd näeb täpselt niisugusena, nagu eksaminand selle eksamil ära andis. Eksami kirjaliku osa hindajad ei paranda töö peal vigu ega lisa sellele kommentaare või muid märkusi.

Eksamitulemuse vaidlustamine

Vastavalt Keeleseaduse § 25 on eksaminandil, kui ta ei ole rahul tasemeeksami tulemusega, õigus 30 päeva jooksul pärast selle talle teatavaks tegemist esitada Haridus- ja Teadusministeeriumile vaie.

Vaiete läbivaatamiseks moodustatakse tasemeeksamite vaidekomisjon, mille koosseisu kinnitab haridus- ja teadusminister käskkirjaga. Vaidekomisjon lahendab vaide 30 päeva jooksul pärast selle saamist ning teeb ühe järgmistest otsustest:

  • jätta vaie rahuldamata;
  • rahuldada vaie ning teha vajaduse korral eesti keele tasemetunnistusi väljastava asutuse juhile ettekirjutus eesti keele tasemetunnistuse väljastamiseks.

Täpsem info vaide esitamise kohta on Haridus- ja Teadusministeeriumi kodulehel.

Company contact info

Tähelepanu! Teie veebilehtiseja ei vasta kodulehe külastamiseks vajalikele nõuetele. Palun vahetage veebilehitsejat või seadet, millega te veebilehte sirvite.

Attention! Teie veebilehtiseja ei vasta kodulehe külastamiseks vajalikele nõuetele. Palun vahetage veebilehitsejat või seadet, millega te veebilehte sirvite.

Внимание! Teie veebilehtiseja ei vasta kodulehe külastamiseks vajalikele nõuetele. Palun vahetage veebilehitsejat või seadet, millega te veebilehte sirvite.