Mobile menu

Eksamid ja testid

Eksamitööga tutvumine ja vaide esitamine

Eesti keele tasemeeksamitööga saavad tutvuda selle kirjutanud eksaminand ning teised isikud põhjendatud taotluse alusel viie aasta jooksul pärast eksami toimumist.

Eesti keele tasemeeksamitööga tutvumiseks tuleb täita avaldus:

Kirjaliku avalduse saab esitada  Innove infolauda (esmaspäevast reedeni kella 8.30–17.00) või saata  Sihtasutus Innove aadressil:  Lõõtsa 4, 11415 Tallinn.

  • Vaatame laekunud avaldused läbi ja teavitame esimesel võimalusel (mitte hiljem kui 30 tööpäeva jooksul) millal saab eksamitööga tutvuma tulla. Kui avalduse esitanud isikul ei ole õigust eesti keele tasemeeksamitööga tutvumiseks, teavitame sellest 30 tööpäeva jooksul.
  • Eesti keele tasemeeksamitööga saab tutvuda vaid Innoves. Töid välja ei anta.

Kaasa tuleb võtta:

  • töö kirjutanud eksaminandil – isikut tõendav dokument. Volitatud isikul tuleb esitada lihtkirjalik volikiri ja koopia volitanud isiku isikut tõendavast dokumendist; samuti isikut tõendav dokument;
  • kolmandal isikul taotluse positiivse vastuse korral – isikut tõendav dokument.

Eksamitööga tutvumise kord

  • Korraga võib eesti keele tasemeeksamitööga tutvuda üks avalduse esitanud isik.
  • Eksamitööga saab tutvuda Innoves eraldi ruumis meie töötaja juuresolekul.
  • Eesti keele tasemeeksamitööga tutvuja ei tohi teha eksamitööle märkusi, parandusi, täiendusi ega allakriipsutusi. Eksamitööga ei tohi ruumist lahkuda.
  • Soovi korral saab tutvuda ka eksamitöö hindamisjuhendiga ja küsida täiendavaid selgitusi eksamitöö hindamise kohta aine spetsialistilt. Selleks tuleb esitada küsimused kirjalikult Innove   Selgitusi annab spetsialist kirjalikult 30 päeva jooksul taotluse saamisest.
  • Eksamitööga tutvumise korraga saab tutvuda siin.

 

Eksamitulemuse vaidlustamine

Vastavalt Keeleseaduse § 25 on eksaminandil, kui ta ei ole rahul tasemeeksami tulemusega, õigus 30 päeva jooksul pärast selle teatavaks tegemist esitada Haridus- ja Teadusministeeriumile vaie.

Vaiete läbivaatamiseks moodustatakse tasemeeksamite vaidekomisjon, mille koosseisu kinnitab haridus- ja teadusminister käskkirjaga.

Vaidekomisjon lahendab vaide 30 päeva jooksul pärast selle saamist ning teeb ühe järgmistest otsustest:
1) jätta vaie rahuldamata;
2) rahuldada vaie ning teha vajaduse korral eesti keele tasemetunnistusi väljastava asutuse juhile ettekirjutus eesti keele tasemetunnistuse väljastamiseks.

Täpsem info vaide esitamise kohta Haridus- ja Teadusministeeriumi kodulehelt.

 

Company contact info

Tähelepanu! Teie veebilehtiseja ei vasta kodulehe külastamiseks vajalikele nõuetele. Palun vahetage veebilehitsejat või seadet, millega te veebilehte sirvite.

Attention! Teie veebilehtiseja ei vasta kodulehe külastamiseks vajalikele nõuetele. Palun vahetage veebilehitsejat või seadet, millega te veebilehte sirvite.

Внимание! Teie veebilehtiseja ei vasta kodulehe külastamiseks vajalikele nõuetele. Palun vahetage veebilehitsejat või seadet, millega te veebilehte sirvite.