Mobile menu

Eksamid ja testid

Info erivajadusega eksamisooritajale

Kui terviseseisundi tõttu pole võimalik sooritada eesti keele tasemeeksamit üldises korras, saab taotleda eksami sooritamise ulatuse ja viisi muutmist vastavalt oma terviseseisundile. Selleks on vaja esita taotlus ekspertkomisjonile.

Ekspertkomisjoni otsuse alusel võib eksamit sooritada teistest erineval ajal ja kohas, saada eksamiülesannete lahendamiseks lisaaega, vabastada avalduse esitaja mõne eksamiosa sooritamisest, asendada eksami suuline osa kirjalikuga ja vastupidi. Ekspertkomisjoni otsusega võib lubada ka muid mõistlikke erisusi. Eesti kodakondsuse taotlejaid võib terviseseisundi tõttu eksamist ka vabastada. Komisjoni liikmed määrab haridus- ja teadusminister.

Eksami eritingimustel sooritamiseks või eksamist vabastuse taotlemiseks tuleb esitada üks järgmistest avalduse vormidest:

Lisaks avaldusele on vaja esitada:

 • isiku raviarsti või vastava eriarsti tõend;
 • olemasolu korral sotsiaalministri 13. detsembri 2002. a määruse nr 144 „Arstliku ekspertiisi otsuse vorm” lisale 1 vastava arstliku ekspertiisi otsus puude või töövõimetuse määramise kohta;
 • koopia isikut tõendavast dokumendist;
 • esindamist tõendav dokument, kui taotluse esitab esindaja;
 • olemasolu korral võib esitada ka muid isiku terviseseisundit kirjeldavaid dokumente.

Kõik arstlikud tõendid, teatised ja ekspertiisiaktid tuleb esitada originaaldokumentidena vastava meditsiiniasutuse plangil, allkirjastatud väljaandja poolt ja kinnitatud väljaandja templiga. Arstliku ekspertiiskomisjoni otsus puude või töövõimetuse määramise kohta tuleb esitada kas:

 • originaaldokumendina, mille tagastame tähitud kirjaga pärast komisjoni istungit;
 • notariaalselt kinnitatud koopiana;
 • originaaldokumendi ametlikult kinnitatud ärakirjana;
 • Innove poolt kinnitatud koopiana, mida saab teha Innove infosaalis.

Dokumendid tuleb edastada SA Innove aadressil Lõõtsa 4, Tallinn, 11415 või digiallkirjastatult e-posti aadressile innove@innove.ee.

Ekspertkomisjon võib oma otsusega jätta taotluse rahuldamata või rahuldada see täielikult või osaliselt.

Eksamitest vabastatakse täielikult:
 • raske või sügava psüühilise puude korral;
 • raske või sügava nägemispuudega isikud, kellel esineb (WHO klassifikatsiooni alusel):
  •     raske vaegnägevus OD-OS 0,12;
  •     0,05 korrektsiooniga paremini nägeval silmal;
 • pimesus OD-OS 0,05-0;
 • liitpuudega isikud, kellel esineb samaaegselt:
  •     kuulmis- ja nägemispuue = pimekurtus, k.a. isikud, kellel esineb mõõdukas või raske vaegnägevus ja kuulmislangus (40 dB või rohkem);
  •     kuulmis-, nägemis- või liikumispuue, millega kaasneb vaimne alaareng.

 

Company contact info

Tähelepanu! Teie veebilehtiseja ei vasta kodulehe külastamiseks vajalikele nõuetele. Palun vahetage veebilehitsejat või seadet, millega te veebilehte sirvite.

Attention! Teie veebilehtiseja ei vasta kodulehe külastamiseks vajalikele nõuetele. Palun vahetage veebilehitsejat või seadet, millega te veebilehte sirvite.

Внимание! Teie veebilehtiseja ei vasta kodulehe külastamiseks vajalikele nõuetele. Palun vahetage veebilehitsejat või seadet, millega te veebilehte sirvite.