Mobile menu

Kodakondsuseksamid

E-tunnistus ja duplikaat

Kodakondsuseksami tunnistus väljastatakse elektroonilistena. Paberkandjal tunnistusi ei väljastata. Elektroonilisel tunnistusel on samasugune õiguslik jõud nagu paberkandjal tunnistusel. Dokumendi autentsuse tagab digitempel.

Elektrooniline tunnistus on kättesaadav riigiportaalist www.eesti.ee. Soovi korral saab tunnistuse ka alla laadida, kuid see ei ole eesti keele tasemeeksami ega ka kodakondsuseksami sooritaja jaoks kohustuslik. Eksami sooritanud isik saab koju või e-posti aadressile kirjaliku teate, kus on kirjas eksamitulemus ja temale väljastatud tunnistuse unikaalne number. Tunnistuse numbri ja isikukoodi põhjal saab tööandja riigiportaalist kontrollida tunnistuse kehtivust. Ka ametiisikutele (keeleinspektoritele, notaritele, Politsei- ja Piirivalveameti kodakondsus- ja migratsioonibüroo vastavatele töötajatele) on loodud tingimused e-tunnistuste kiireks ja hõlpsaks kontrollimiseks.

Elektroonilisel tunnistusel on samasugune õiguslik jõud nagu paberkandjal tunnistusel. E-tunnistus varustatakse digitempliga, mis tagab dokumendi autentsuse.

Vajadusel on siiski võimalik saada Innove klienditeenindusest (Tallinn, Lõõtsa 4) e-tunnistuste kinnitatud väljatrükk. Väljatrükk on tasuline – A4 lk maksab ühe euro. Tasuda saab ainult kohapeal sularahas.

Täpne info e-tunnistuse kasutamise kohta on olemas ka riigiportaalis eesti.ee vastava teenuse juures. Kõik vajalikud juhendid ja selgitused lisatakse ka igale eksamiteatele ja sooritusteatele.

Kõik varasematel aegadel paberkandjal välja antud tunnistused kehtivad jätkuvalt.

Duplikaadi taotlemine

Kui Eesti Vabariigi põhiseaduse ja kodakondsuse seaduse tundmise eksami tunnistus on kaotatud, varastatud või rikutud, ei pea sellepärast eksamit uuesti tegema: võimalik on taotleda duplikaati. Duplikaadil on algdokumendiga võrdne juriidiline jõud. Duplikaat väljastatakse e-tunnistusena. Elektroonilise tunnistuse saab alla laadida riigiportaalist www.eesti.ee.

Duplikaati saab taotleda, kui

  • algdokumendi tekst on muutunud raskesti loetavaks;
  • tuvastatakse algdokumendi vormistamise ebatäpsus või algdokumendile kantud andmete ebaõigsus;
  • algdokument on hävinud, kadunud või ära varastatud.

Duplikaadi taotleja esitab Innovele taotluse duplikaadi väljastamiseks, tuues ära järgmised andmed:

  • taotleja ees- ning perekonnanimi;
  • isikukood;
  • aadress, kontakttelefon;
  • mis eksami duplikaati taotletakse (Eesti Vabariigi põhiseaduse ja kodakondsuse seaduse tundmise eksam);
  • avalduse esitamise kuupäev ning allkiri;
  • kui algdokumendi tekst on muutunud raskesti loetavaks, algdokumendil tuvastatakse vormistamise ebatäpsused või sellele on kantud ebaõiged andmed, tuleb taotlusele lisada ka algdokument.

Duplikaadi või arhiiviteatise väljastamise avaldus tuleb saata SA Innove postiaadressile Lõõtsa tn 4, 11415 Tallinn või digiallkirjastatuna e-posti aadressile innove@innove.ee.

Duplikaat valmib hiljemalt 30 päeva jooksul. Kui see on valmis, võtame taotlejaga ühendust ja väljastame duplikaadi e-tunnistusena.

Company contact info

Tähelepanu! Teie veebilehtiseja ei vasta kodulehe külastamiseks vajalikele nõuetele. Palun vahetage veebilehitsejat või seadet, millega te veebilehte sirvite.

Attention! Teie veebilehtiseja ei vasta kodulehe külastamiseks vajalikele nõuetele. Palun vahetage veebilehitsejat või seadet, millega te veebilehte sirvite.

Внимание! Teie veebilehtiseja ei vasta kodulehe külastamiseks vajalikele nõuetele. Palun vahetage veebilehitsejat või seadet, millega te veebilehte sirvite.