Mobile menu

Eksamid ja testid

Info erivajadusega inimesele

Kodakondsuse või pikaajalise elaniku elamisloa taotleja, kes terviseseisundi tõttu ei saa eksameid sooritada üldkorras, saab eksamid teha ulatuses ja viisil, mida tema terviseseisund võimaldab või vabastatakse ta eksamite sooritamisest.

Et taotleda eksamitest vabastamist või eritingimusi, tuleb…

Inimesel, kes vabastust taotleb või tema poolt notariaalselt volitatud esindajal  esitada Innovele avalduse. 

Lisaks tuleb esitada:

 • isiku raviarsti või vastava eriarsti tõend;
 • olemasolu korral sotsiaalministri 13. detsembri 2002. a määruse nr 144 „Arstliku ekspertiisi otsuse vorm” lisale 1 vastava arstliku ekspertiisi otsus puude või töövõimetuse määramise kohta;
 • koopia isikut tõendavast dokumendist;
 • esindamist tõendav dokument, kui taotluse esitab esindaja;
 • võib esitada ka muid isiku terviseseisundit kirjeldavaid dokumente. Kõik arstlikud tõendid, teatised ja ekspertiisiaktid tuleb esitada originaaldokumentidena vastava meditsiiniasutuse plangil, allkirjastatud väljaandja poolt ja kinnitatud väljaandja templiga.

Arstliku ekspertiiskomisjoni otsus puude või töövõimetuse määramise kohta tuleb esitada kas:

 • originaaldokumendina, mille tagastame tähitud kirjaga pärast komisjoni istungit;
 • notariaalselt kinnitatud koopiana;
 • originaaldokumendi ametlikult kinnitatud ärakirjana;
 • Innove poolt kinnitatud koopiana, mida saab teha sihtasutuse infosaalis.

Kodakondsuse taotleja eesti keele ning Eesti Vabariigi põhiseaduse ja kodakondsuse seaduse tundmise eksami sooritamise ulatuse ja viisi või eksamitest vabastamise üle otsustab ekspertkomisjon. Selle liikmed määrab haridus- ja teadusminister. Ekspertkomisjon võib oma otsusega jätta taotluse rahuldamata või rahuldada see täielikult või osaliselt.

Eksamitest vabastatakse täielikult:

 • raske või sügava psüühilise puude korral;
 • raske või sügava nägemispuudega isikud, kellel esineb (WHO klassifikatsiooni alusel):
  •    raske vaegnägevus OD-OS 0,12 – 0,05 korrektsiooniga paremini nägeval silmal;
  •    pimesus OD-OS 0,05-0.
 • Liitpuudega isikud, kellel esineb samaaegselt:
  •    kuulmis- ja nägemispuue = pimekurtus; k.a. isikud, kellel esineb mõõdukas või raske vaegnägevus ja kuulmislangus (40 dB või rohkem);
  •    kuulmis-, nägemis- või liikumispuue, millega kaasneb vaimne alaareng.

Company contact info

Tähelepanu! Teie veebilehtiseja ei vasta kodulehe külastamiseks vajalikele nõuetele. Palun vahetage veebilehitsejat või seadet, millega te veebilehte sirvite.

Attention! Teie veebilehtiseja ei vasta kodulehe külastamiseks vajalikele nõuetele. Palun vahetage veebilehitsejat või seadet, millega te veebilehte sirvite.

Внимание! Teie veebilehtiseja ei vasta kodulehe külastamiseks vajalikele nõuetele. Palun vahetage veebilehitsejat või seadet, millega te veebilehte sirvite.