Mobile menu

Eksamid ja testid

Põhikooli lõpueksamid

Põhikooli lõpetamiseks tuleb sooritada eksam eesti keeles, matemaatikas ja valikaines. Riiklikud eksamid on kõigis koolides ühesugused ja toimuvad samaaegselt. Lõpueksameid sooritavad 9. klassi õpilased, mittestatsionaarses õppevormis üksikuid õppeaineid õppivad õpilased ja eksternid, kes tahavad lõpetada põhikooli. 

Nende eksamite eesmärk on hinnata õpilase põhikoolis omandatud teadmisi ja pädevusi ning anda seeläbi õpilasele, vanemale, koolile, kooli pidajale ja riigile võimalikult objektiivset ja võrreldavat tagasisidet õppimise ja õpetamise tulemuslikkusest. Samuti teha otsus õpilase põhikooli lõpetamise kohta. 

Põhikooli riiklike lõpueksamite ülesanded ja küsimused koostab Innove ning eksamitöid hindavad koolide lõpueksamikomisjonid (v.a eesti keel teise keelena), mille kinnitab haridus- ja teadusminister. 

Mõnel puhul on võimalik põhikool lõpetada, sooritades riiklike eksamite asemel koolieksami või -eksamid. Põhikooli koolieksamid sooritavad:

  • põhikooli lihtsustatud riikliku õppekava järgi lihtsustatud õppes õppivad põhikoolilõpetajad;
  • põhikoolilõpetajad, kes põhikooli riikliku eksami ajal haigestuvad või ei saa sellel osaleda muul kooli direktori poolt mõjuvaks loetud põhjusel (nt osalemine rahvusvahelistel võistlustel, konkurssidel ja olümpiaadidel);
  • põhikoolilõpetajad, kes on riikliku eksami sooritanud hindele „nõrk” või „puudulik”.

Põhikooli lihtsustatud riikliku õppekava järgi toimetuleku- ja hooldusõppes õppivad õpilased põhikooli lõpetamiseks eksameid ei soorita.

Põhikooli lõpueksamite korraldamist reguleerib Haridus- ja teadusministeeriumi määrus„Tasemetööde ning põhikooli ja gümnaasiumi lõpueksamite ettevalmistamise ja läbiviimise ning eksamitööde koostamise, hindamise ja säilitamise tingimused ja kord ning tasemetööde, ühtsete põhikooli lõpueksamite ja riigieksamite tulemuste analüüsimise tingimused ja kord”.

Company contact info

Tähelepanu! Teie veebilehtiseja ei vasta kodulehe külastamiseks vajalikele nõuetele. Palun vahetage veebilehitsejat või seadet, millega te veebilehte sirvite.

Attention! Teie veebilehtiseja ei vasta kodulehe külastamiseks vajalikele nõuetele. Palun vahetage veebilehitsejat või seadet, millega te veebilehte sirvite.

Внимание! Teie veebilehtiseja ei vasta kodulehe külastamiseks vajalikele nõuetele. Palun vahetage veebilehitsejat või seadet, millega te veebilehte sirvite.