Mobile menu

Eksamid ja testid

Koolidele eksamikorraldusest

Põhikooli lõpueksamite korraldamist reguleerib haridus- ja teadusministri määrus nr 54 „Tasemetööde ning põhikooli ja gümnaasiumi lõpueksamite ettevalmistamise ja läbiviimise ning eksamitööde koostamise, hindamise ja säilitamise tingimused ja kord ning tasemetööde, ühtsete põhikooli lõpueksamite ja riigieksamite tulemuste analüüsimise tingimused ja kord“. 

Põhikooli riiklikele lõpueksamitele registreerivad õpilasi ja eksameid viivad läbi koolid. Samuti on koolide ülesandeks korraldada koolieksamid lihtsustatud õppekava järgi õppivatele põhikoolilõpetajatele ja neile õpilastele, kes ei saa mõjuval põhjusel riiklikul eksamil osaleda.

Õpilaste eksamitele registreerimine

Lõpueksamitele registreerimise avamisest teavitame koole e-kirja teel ja Eksamite Infosüsteemis.

Põhikoolilõpetaja teatab kooli juhtkonnale hiljemalt 1. veebruariks õppeaine, milles ta soovib sooritada valikeksami. Lisaks on kohustuslikud eesti keele ja kirjanduse (eesti õppekeelega koolis/klassis) või eesti keele (vene või muu õppekeelega koolis/klassis) eksam ning matemaatikaeksam.

5. veebruariks registreerib kool õpilased eksamite infosüsteemis EISis eksamitele. Ühtlasi tuleb koolil hiljemalt 5. veebruariks täita EISis ära erivajadusega põhikoolilõpetaja eksamineerimiseks vajalikest tingimustest teavitamise vormi.

Juhendid, kuidas kasutada EISi, asuvad SIIN.

Eksamite läbiviimine

Riiklike põhikooli lõpueksamite läbiviimisega seotud juhised:

Koolieksamite korraldamine

Koolide ülesandeks on korraldada koolieksamid lihtsustatud õppekava järgi õppivatele põhikoolilõpetajatele ja neile õpilastele, kes ei saa mõjuval põhjusel riiklikul eksamil osaleda.

Kui põhikoolilõpetaja haigestub eksami ajal või ei saa sellel osaleda muul kooli direktori poolt mõjuvaks loetud põhjusel (nt osalemine rahvusvahelistel võistlustel, konkurssidel ja olümpiaadidel), sooritab ta põhikooli lõpueksamid kooli direktori kinnitatud materjalidega ning kooli direktori poolt määratud ajal.

Samuti sooritavad põhikooli lõpetamiseks koolieksamid need õpilased, kes õpivad põhikooli lihtsustatud riikliku õppekava järgi lihtsustatud õppes (samas toimetuleku- ega hooldusõppe õpilased eksameid sooritama ei pea).

Täpsema info eksamite korraldamisest leiad iga aine läbiviimisjuhendist.

Company contact info

Tähelepanu! Teie veebilehtiseja ei vasta kodulehe külastamiseks vajalikele nõuetele. Palun vahetage veebilehitsejat või seadet, millega te veebilehte sirvite.

Attention! Teie veebilehtiseja ei vasta kodulehe külastamiseks vajalikele nõuetele. Palun vahetage veebilehitsejat või seadet, millega te veebilehte sirvite.

Внимание! Teie veebilehtiseja ei vasta kodulehe külastamiseks vajalikele nõuetele. Palun vahetage veebilehitsejat või seadet, millega te veebilehte sirvite.