Mobile menu

Eksamid ja testid

Lõpueksamite valimine

Põhikooli lõpetamiseks tuleb sooritada kolm eksamit.

Eesti õppekeelega koolides on kohustuslikud järgmised eksamid:

 • eesti keel ja kirjandus;
 • matemaatika;
 • valikeksam õpilase valikul.

Vene õppekeelega koolides on kohustuslikud järgmised eksamid:

 • eesti keel teise keelena või eesti keel ja kirjandus – õpilase valikul;
 • matemaatika;
 • valikeksam õpilase valikul.

Valikeksamit saab valida järgmiste õppeainete hulgast:

 • inglise keel;
 • saksa keel;
 • vene keel võõrkeelena;
 • prantsuse keel;
 • bioloogia;
 • keemia;
 • füüsika;
 • geograafia;
 • ajalugu;
 • ühiskonnaõpetus;
 • vene õppekeelega koolides vene keel ja kirjandus.

Kui õpilane on viimase kuue õppeaasta jooksul vahetanud kooli ning sellega on muutunud ka tema õppekeel, siis on õpilasel õigus ise valida, kas ta sooritab eesti keele ja kirjanduse või eesti keele teise keelena lõpueksami.

Põhikoolilõpetaja teatab kooli juhtkonnale 1. veebruariks õppeaine, milles ta soovib sooritada valikeksami.

Põhikooli lõpueksamid toimuvad üldjuhul kooli õppekeeles, kuid soovi korral on eesti keelest erineva õppekeelega põhikoolilõpetajal õigus sooritada matemaatikaeksam ja valikeksam (v.a võõrkeel) ka eesti keeles. Ka sellest soovist peab õpilane teavitama kooli juhtkonda 1. veebruariks.

Kui põhikoolilõpetaja haigestub eksami ajal või ei saa sellel osaleda muul kooli direktori poolt mõjuvaks loetud põhjusel (nt osalemine rahvusvahelistel võistlustel, konkurssidel ja olümpiaadidel), sooritab ta põhikooli lõpueksamid kooli direktori kinnitatud materjalidega ning kooli direktori poolt määratud ajal.

Ka põhikooli lihtsustatud riikliku õppekava alusel lihtsustatud õppes õppivad õpilased sooritavad põhikooli lõpueksamid kooli direktori kinnitatud materjalidega ning kooli direktori poolt määratud ajal. Sooritada tuleb järgmised koolieksamid:

 • eesti õppekeelega koolis eesti keele ja kirjanduse eksam; vene õppekeelega koolis eesti keele kui teise keele eksam;
 • matemaatikaeksam;
 • kooli poolt kohustuslike õppeainete hulgast valitud õppeaine eksam. Õppeaine, milles eksam toimub, määrab kooli direktor, kes teeb selle põhikoolilõpetajale ja tema seaduslikule esindajale teatavaks jooksva õppeaasta 1. veebruariks.

Põhikooli lihtsustatud riikliku õppekava alusel toimetuleku- või hooldusõppes õppivad õpilased põhikooli lõpetamiseks eksameid ei soorita.

Company contact info

Tähelepanu! Teie veebilehtiseja ei vasta kodulehe külastamiseks vajalikele nõuetele. Palun vahetage veebilehitsejat või seadet, millega te veebilehte sirvite.

Attention! Teie veebilehtiseja ei vasta kodulehe külastamiseks vajalikele nõuetele. Palun vahetage veebilehitsejat või seadet, millega te veebilehte sirvite.

Внимание! Teie veebilehtiseja ei vasta kodulehe külastamiseks vajalikele nõuetele. Palun vahetage veebilehitsejat või seadet, millega te veebilehte sirvite.