Mobile menu

Eksamid ja testid

Lõpueksamitest muu õppekeelega kooli õpilasele

Kui omandad haridust koolis, mille õppekeel erineb eesti keelest, annab põhikooli eesti keele lõpueksami sooritamine ühtlasi ka eesti keele tasemeeksami tunnistuse, ning soovi korral saab koos ühiskonnaõpetuse eksamiga sooritada Eesti kodakondsuse taotlemiseks tarviliku kodakondsuseksami. 

Kõikidel eesti keelest erineva õppekeelega koolide õpilastel on eesti keele kui teise keele lõpueksam ühitatud eesti keele B1-taseme eksamiga. Seetõttu hinnatakse kõiki selliseid töid Innoves ja eksami suulisel osal on kaks hindajat – üks oma kooli õpetaja, teine väljastpoolt.

Põhikooli lõpetamiseks piisab, kui eksami eest on saadud 50 punkti. Kuid kui saad eesti keele eksami eest vähemalt 60 punkti, siis väljastame eesti keele B1-taseme tunnistuse. Tunnistus on elektrooniline, selle saab alla laadida internetist riigiportaalist. Eesti keele B1-tase on vajalik Eesti kodakondsuse taotlemiseks, aga ka töötamiseks paljudel ametikohtadel.
NB! Alates 2020/2021. õppeaastast on võimalik headel keeleoskajatel sooritada ka B2-taseme eksam. Loe lisaks

Teiseks on võimalik ühiskonnaõpetuse lõpueksami valinud põhikoolilõpetajal eksami lisana sooritada Eesti Vabariigi põhiseaduse ja kodakondsuse seaduse tundmise eksam. Kodakondsuseksam on tarvis sooritada neil, kes soovivad taotleda Eesti kodakondsust. Selleks tuleb esitada oma koolile taotlus hiljemalt jooksva õppeaasta 1. veebruariks.

Pärast ühiskonnaõpetuse eksami ülesannete lahendamist vastab õpilane 16 eestikeelsele valikvastustega lisaküsimusele. Neid küsimusi ei arvestata põhikooli lõpueksami tulemuste hindamisel ning nende lahendamiseks antakse eksaminandile lisaaega 30 minutit. Õpilane, kes vastab õigesti vähemalt 12 lisaküsimusele, loetakse Eesti Vabariigi põhiseaduse ja kodakondsuse seaduse tundmise eksami sooritanuks. Vastav elektrooniline tunnistus on samuti kättesaadav riigiportaalist.

Company contact info

Tähelepanu! Teie veebilehtiseja ei vasta kodulehe külastamiseks vajalikele nõuetele. Palun vahetage veebilehitsejat või seadet, millega te veebilehte sirvite.

Attention! Teie veebilehtiseja ei vasta kodulehe külastamiseks vajalikele nõuetele. Palun vahetage veebilehitsejat või seadet, millega te veebilehte sirvite.

Внимание! Teie veebilehtiseja ei vasta kodulehe külastamiseks vajalikele nõuetele. Palun vahetage veebilehitsejat või seadet, millega te veebilehte sirvite.