Mobile menu

Eksamid ja testid

Eksamitööde hindamine

Riigieksamite töid hindavad riiklikud spetsialistid üle terve Eesti. Eksamitööd jõuavad hindajani anonüümsena, kodeerituna – hindaja ei tea, kelle tööd ta hindab. Riigieksameid hinnatakse 100 palli süsteemis. Eksam on sooritatud gümnaasiumi lõpetamiseks vajalikul tasemel, kui saavutatud on vähemalt 1% maksimaalsest tulemusest.

Eesti keele eksami tekstiloome ning inglise keele ja eesti keele teise keelena essee osa hindavad kaks sõltumatut hindajat. Kui kahe hindaja poolt pandud punktide vahe on piisavalt suur, siis hinnatakse eksamitöö kolmandat korda ning alles seejärel selguvad lõplikud pallid.

Inglise keele ja eesti keele teise keelena eksami suulist osa hindab vastava aine spetsialist, ei ole eksaminandi õpetaja.

Inglise keele ja eesti keele teise keelena eksamite suuline osa salvestatakse. Salvestamine tagab, et kogu eksamitöö jääb alles. See võimaldab eksaminandil vajadusel ka oma eksamitöötöö tulemust apelleerida.

Et vältida võimalikke vigu, sisestatakse andmebaasi kõik eksamitööd kaks korda kahe erineva inimese poolt. Kui kahe sisestuse vahel leitakse erinevus, siis kontrollitakse töö pealt punktid veel kord üle ja parandatakse vead. Seega on kindel, et riigieksamitunnistusele kantud punktid on õiged.

Rahvusvahelistel keeleeksamitel võidakse kasutada erinevaid hindamissüsteeme.

Koolieksamite töid hinnatakse eksamikomisjoni liikmete poolt vastavalt kooli kinnitatud hindamisjuhendile.

Hindamisjuhendid leiad SIIT (vali aine ja aasta).

Negatiivne eksamitulemus

Kui hindaja avastab eksamitöödes tõendi mahakirjutamise kohta (eri eksaminandide töödes olevad ühesugused parandused, identne sõnastus vabavormilistes vastustes vms), võidakse hindamiskomisjoni otsusel eksamitöö hinnata 0 palliga.

Gümnaasiumilõpetaja, kelle riigieksami tulemus oli 0 palli või kes puudus eksamilt mõjuva põhjuseta, saab riigieksami uuesti sooritada järgmisel õppeaastal. Õpilane võib järgneval aastal muuta võõrkeele riigieksami õppeainet ja matemaatika riigieksami kitsa või laia matemaatika ainekavale vastavate ülesannete valikut.

Gümnaasiumilõpetaja, kes sooritas koolieksami mitterahuldavalt või ei sooritanud koolieksamit, sooritab korduseksami hiljemalt jooksva õppeaasta 30. juuniks. Õpilase taotlusel ja kooli loal võib eksam toimuda ka pärast 30. juunit, kuid hiljemalt jooksva õppeaasta 25. augustiks.

Company contact info

Tähelepanu! Teie veebilehtiseja ei vasta kodulehe külastamiseks vajalikele nõuetele. Palun vahetage veebilehitsejat või seadet, millega te veebilehte sirvite.

Attention! Teie veebilehtiseja ei vasta kodulehe külastamiseks vajalikele nõuetele. Palun vahetage veebilehitsejat või seadet, millega te veebilehte sirvite.

Внимание! Teie veebilehtiseja ei vasta kodulehe külastamiseks vajalikele nõuetele. Palun vahetage veebilehitsejat või seadet, millega te veebilehte sirvite.