Mobile menu

Eksamid ja testid

Õpilasele riigieksamitele registreerumisest

Riigieksameid saavad sooritada vaid eksami toimumise aasta 20. jaanuariks Eksamite Infosüsteemis registreeritud eksaminandid.

Lisaks abiturientidele on riigieksamite sooritamise õigus ka:

  • põhihariduse baasil kutseõppeasutuses lõpukursusel õppival õpilasel;
  • varem gümnaasiumi või kutseõppeasutuse lõpetanud isikul, kes ei ole antud õppeaines riigieksamit sooritanud või kes soovib varasema aasta riigieksamitulemust parandada;
  • välisriigis või Eestis Eesti keskharidusele vastava haridustaseme omandanud või omandaval isikul;
  • kutseõppeasutuse õpilasel, kes ei ole lõpukursusel, kuid kellel on eksamiaine läbitud.

Gümnaasiumide ja kutseõppeasutuste õpilased ning eksternid registreerivad end riigieksamitele ise, kasutades selleks Eksamite Infosüsteemi (EIS). Riigieksamitele registreerimine avatakse hiljemalt oktoobri lõpuks ja kestab 20. jaanuarini jooksval õppeaastal.

Registreeruda tuleb eksamitele nendes õppeainetes, milles soovitakse eksam sooritada jooksval õppeaastal. Tingimused, millega tuleb eksamite valimisel arvestada, on välja toodud leheküljel riigieksamite valimisest. Juhendid, kuidas kasutada EISi, asuvad SIINEIS süsteemi on võimalik siseneda ID-kaardi või mobiil ID-ga. Kui õpilasele ei sobi kumbki võimalus, saab ta parooli oma kooli EIS-i administraatorilt.

Välisriigis haridust omandavale õpilasele riigieksamitest

Erandkorras võib Innove välisriigis haridust omandavatele inimestele võimaldada riigieksamite sooritamist välisriigis kohapeal või Eestis eksamigraafiku välisel ajal.

Selline erisus on mõeldud õpilasele, kes:

  • samaaegselt Eesti gümnaasiumis õppimisega omandab haridust ka välisriigis;
  • seoses diplomaadist või haldusteenistujast lapsevanema tööga omandab Eesti keskhariduse tasemele vastavat haridust välisriigis ega saa seetõttu osaleda riigieksamitel määratud ajal ja kohas.

Et taotleda võimalust sooritada eksam välisriigis või eksamigraafiku välisel ajal Eestis, tuleb esitada Innovele täidetud avaldus hiljemalt jooksva õppeaasta 20. jaanuariksTaotlus tuleb allkirjastada ja saata või tuua ise Haridus- ja Noorteameti aadressile Lõõtsa 4, Tallinn, või digiallkirjastada ja saata e-posti aadressile harno@harno.ee

Eksam võib toimuda riigis, kus õpilane õpib, või ka Eestis, õpilase ja Innove poolt kokkulepitud kohas. Teavitame taotluse esitajat eksami toimumise ajast, kohast ja eksamikorraldusest hiljemalt eksami toimumise aasta 10. aprilliks.

 

Company contact info

Tähelepanu! Teie veebilehtiseja ei vasta kodulehe külastamiseks vajalikele nõuetele. Palun vahetage veebilehitsejat või seadet, millega te veebilehte sirvite.

Attention! Teie veebilehtiseja ei vasta kodulehe külastamiseks vajalikele nõuetele. Palun vahetage veebilehitsejat või seadet, millega te veebilehte sirvite.

Внимание! Teie veebilehtiseja ei vasta kodulehe külastamiseks vajalikele nõuetele. Palun vahetage veebilehitsejat või seadet, millega te veebilehte sirvite.