Mobile menu

Eksamid ja testid

Eksamitulemuste kehtivusaeg

Riigieksamite tulemuste kehtivusaeg ei ole piiratud. Samas on igal kõrgkoolil õigus ise määrata, kui vanu eksamitulemusi nad aktsepteerivad.

Väljavõte Vabariigi Valitsuse 22. aprilli 2003. a määrusest nr 122 “Põhikooli ja gümnaasiumi lõputunnistuse ning riigieksamitunnistuse statuut ja vormid”:

§5. Lõputunnistuse, hinnetelehe ja riigieksamitunnistuse kehtivus
(1) Lõputunnistus, hinneteleht ja riigieksamitunnistus on eluaegsed.
(2) Lõputunnistuse, hinnetelehe ja riigieksamitunnistuse, samuti selle väljaandmise aluseks olnud alusdokumendi võib kehtetuks tunnistada «Haldusmenetluse seaduses» (RT I 2001, 58, 354; 2002, 53, 336; 61, 375; 2003, 20, 117; 78, 527) sätestatud tingimustel ja korras. Lõpudokumendi ja alusdokumendi tunnistab kehtetuks selle väljaandnud õppeasutus või tema õigusjärglane või nende puudumisel haridus- ja teadusminister.

Company contact info

Tähelepanu! Teie veebilehtiseja ei vasta kodulehe külastamiseks vajalikele nõuetele. Palun vahetage veebilehitsejat või seadet, millega te veebilehte sirvite.

Attention! Teie veebilehtiseja ei vasta kodulehe külastamiseks vajalikele nõuetele. Palun vahetage veebilehitsejat või seadet, millega te veebilehte sirvite.

Внимание! Teie veebilehtiseja ei vasta kodulehe külastamiseks vajalikele nõuetele. Palun vahetage veebilehitsejat või seadet, millega te veebilehte sirvite.