Mobile menu

Eksamid ja testid

Eksamitulemuse vaidlustamine

Kui eksaminand ei pea oma tulemust õiglaseks, võib ta esitada Haridus- ja Teadusministeeriumile vaide. Vaie tuleb esitada viie tööpäeva jooksul eksamitunnistuse kättesaadavaks tegemise päevast arvates.

Vaie tuleb esitada Eksamite Infosüsteemis (kasutusjuhendid asuvad SIIN) või saata ministeeriumile apellatsioonikomisjoni plangil kas allkirjastatud või digiallkirjastatud avaldus. Avalduses tuleb põhjendada vaide esitamist ja viidata konkreetsetele asjaoludele, mis põhjustel on alust arvata, et eksamitöö ei ole hinnatud vastavalt hindamisjuhendile.

Esitatud vaiete läbivaatamiseks moodustab minister apellatsioonikomisjoni. Apellatsioonikomisjoni kuuluvad ministeeriumi välishindamisosakonna juhataja ja teenistuja, kuid komisjon kaasab oma töösse eksperte. Eksperdid kontrollivad, kas tööd on ikka hinnatud vastavalt aine eksamitöö hindamisjuhendile. Üle vaadatakse kogu eksamitöö – mitte ainult ülesanne, mille hindamise osas vaie esitati. Tuleb arvestada, et komisjon võib eksamitöö tulemust ka langetada.

Apellatsioonikomisjon teeb kümne päeva jooksul alates vaide esitamisest ühe järgmistest otsustest:

  • jätta eksamitulemus muutmata;
  • tõsta eksamitulemust;
  • langetada eksamitulemust.

Komisjoni otsus saadetakse avalduse esitajale kümne päeva jooksul arvates avalduse laekumisest kirjalikult posti teel või e-postiga avaldusel toodud aadressil. Sama eksamitöö tulemust uuesti vaidlustada ei saa.

Riigieksamitulemuse tõstmise ja langetamise korral vormistab Innove uue riigieksamitunnistuse ja teeb selle kättesaadavaks riigiportaali eesti.ee kaudu.

Company contact info

Tähelepanu! Teie veebilehtiseja ei vasta kodulehe külastamiseks vajalikele nõuetele. Palun vahetage veebilehitsejat või seadet, millega te veebilehte sirvite.

Attention! Teie veebilehtiseja ei vasta kodulehe külastamiseks vajalikele nõuetele. Palun vahetage veebilehitsejat või seadet, millega te veebilehte sirvite.

Внимание! Teie veebilehtiseja ei vasta kodulehe külastamiseks vajalikele nõuetele. Palun vahetage veebilehitsejat või seadet, millega te veebilehte sirvite.