Mobile menu

Eksamid ja testid

Varemlõpetanuna riigieksamile

Lisaks abiturientidele saavad riigieksameid sooritada ka juba keskhariduse omandanud isikud. See võib olla vajalik, et alustada õpinguid kõrgkoolis.

Riigieksamitele registreerimine kestab 20. jaanuarini jooksval õppeaastal. Enne registreerimist on soovitav kõrgkoolist, kuhu soovid õppima minna, täpselt järgi uurida, millised riigieksamid on sisseastumiseks nõutavad, sest pärast tähtaega eksamivalikuid enam muuta ei saa.

Registreerimiseks on mitu võimalust:
  • Internetipõhine registreerimine Eksamite infosüsteemikeskkonna vahendusel. Keskkonda saab siseneda ID-kaardi või mobiil-ID abil. Portaali sisenemisel valige üleval menüüribast “Testide sooritamine” ja ”Registreerimine”. Avanevas vaates klõpsata nupul “Sisesta registreerimise avaldus”. Täpsemad juhendid EISi kasutamiseks asuvad siin.
  • Avaldusevõib saata täidetuna ja allkirjastatuna Haridus- ja Noorteameti postiaadressil Lõõtsa tn 4, Tallinn, 11415; või täidetuna ja digiallkirjastatuna e-posti aadressile harno@harno.ee.
  • Avalduse saab täita, allkirjastada ja sisse anda ka meie juures kohapeal – aadressil Lõõtsa tn 4, 11415 Tallinn. Haridus- ja Noorteametis saab avaldusi esitada tööpäeviti 9.00 – 17.00.
Riigilõiv

Keskhariduse varasemalt omandanud isik tasub sama õppeaine riigieksami korduvaks sooritamiseks registreerimise eest riigilõivu 5 eurot. Riigilõiv tasutakse iga aine kohta, mida soovitakse uuesti sooritada. (Alus: Riigilõivuseadus, § 58).

Riigilõiv tuleb kanda Rahandusministeeriumi arveldusarvele:

  • SEB pank – EE891010220034796011
  • Swedbank – EE932200221023778606
  • Luminor Bank – EE701700017001577198
  • LHV Pank – EE777700771003813400

Maksekorraldusele märkida kindlasti  viitenumber 2900082401
Selgitusse kirjutage õppeained, mille eest riigilõivu maksate.

Kui riigilõivu maksab avalduse esitaja eest keegi teine, siis tuleb selgitusse märkida ka avalduse esitaja nimi.

Riigilõivu maksmata jätmisel isikut korduveksamile ei lubata.

Riigilõiv tagastatakse vastavalt Riigilõivuseaduses sätestatule. Riigilõivu tagastamise taotlus tuleb esitada kirjalikult aadressile harno@harno.ee.

Taotluses märgitakse ees- ja perekonnanimi, isikukood, informatsioon tasutud riigilõivu kohta ning andmed arvelduskonto kohta, kuhu soovitakse riigilõivu tagastamist.

Riigieksami sooritamise koht

Varemlõpetanutele määratakse riigieksamite toimumise koht avaldusele märgitud aadressi järgi. Üldjuhul toimuvad riigieksamid gümnaasiumide juures. Erandiks on suurlinnad, kus suure eksaminandide arvu korral ei soorita varemlõpetanud riigieksameid koos abiturientidega. Kui soovid sooritada riigieksameid muus asukohas kui oma avaldusele märgitud aadressijärgses linnas/maakonnas, kirjutage märkuste lahtrisse eksami sooritamiseks sobiv linn/maakond.

Eksamikoht teatatakse kirjalikult vähemalt kaks nädalat enne eksameid. Eksamikoha teade saadetakse kas avaldusele märgitud postiaadressil või e-posti aadressil (mõlemale korraga ei saadeta). Saamisviisi eelistus tuleb märkida registreerimisavaldusel!

Võõrkeele ja eesti keele kui teise keele eksam koosneb kirjalikust ja suulisest osast. Suuline osa toimub kokkuleppel kooliga erigraafiku alusel. Varem gümnaasiumi lõpetanud saavad teada suulise osa toimumisaja eksamikoha teatelt või koolist, kus sooritavad võõrkeeleeksami kirjaliku osa. Suuline osa võib toimuda ka kirjaliku eksamiosaga samal päeval ning inglise keele eksami puhul väljaspool eksamigraafikut.

Eksamile kohale tulles tuleb esitada pildiga isikut tõendav dokument (pass, ID-kaart, autojuhiluba) ja eksamikoha teade. Nendeta eksamile ei pääse.

Eksamite valik on välja toodud SIIN.

Täpsemat informatsiooni eksamite kohta (ülesehitus, sisu, näidisülesanded jms) leiate SIIT.

Riigieksamilt mõjuval põhjusel puudumise korral on eksam võimalik sooritada lisaeksami ajal.

Kui siiski loobute riigieksami sooritamisest, palume sellest teatada võimalikult varakult e-posti aadressil info@harno.ee.

Company contact info

Tähelepanu! Teie veebilehtiseja ei vasta kodulehe külastamiseks vajalikele nõuetele. Palun vahetage veebilehitsejat või seadet, millega te veebilehte sirvite.

Attention! Teie veebilehtiseja ei vasta kodulehe külastamiseks vajalikele nõuetele. Palun vahetage veebilehitsejat või seadet, millega te veebilehte sirvite.

Внимание! Teie veebilehtiseja ei vasta kodulehe külastamiseks vajalikele nõuetele. Palun vahetage veebilehitsejat või seadet, millega te veebilehte sirvite.