Mobile menu

Eksamid ja testid

Varemlõpetanuna riigieksamile

Lisaks abiturientidele saavad riigieksameid sooritada ka juba keskhariduse omandanud isikud. See võib olla vajalik, et alustada õpinguid kõrgkoolis.

Riigieksamitele registreerimine avatakse hiljemalt oktoobri lõpuks ja kestab 20. jaanuarini jooksval õppeaastal. Enne registreerimist on soovitav kõrgkoolist, kuhu soovid õppima minna, täpselt järgi uurida, millised riigieksamid on sisseastumiseks nõutavad, sest pärast tähtaega eksamivalikuid enam muuta ei saa.

NB! Kui soovid registreeruda 2020 sügisel toimuvatele riigieksamite lisaeksamitele, siis loe täpsemalt siit.

Registreerimiseks on mitu võimalust:
  • Internetipõhine registreerimine Eksamite Infosüsteemi keskkonna vahendusel. Keskkonda saab siseneda ID-kaardi või mobiil-ID abil. Portaali sisenemisel valige üleval menüüribast “Testide sooritamine” ja ”Registreerimine”. Avanevas vaates klõpsata nupul “Sisesta registreerimise avaldus”. Täpsemad juhendid EISi kasutamiseks asuvad siin.
  • Internetist allalaetud avalduse võib saata täidetuna ja allkirjastatuna SA Innovesse postiaadressil Lõõtsa tn 4, Tallinn, 11415; või täidetuna ja digiallkirjastatuna e-posti aadressile innove@innove.ee.
  • Avalduse saab täita, allkirjastada ja sisse anda ka meie juures kohapeal – aadressil Lõõtsa tn 4, 11415 Tallinn. Innoves saab avaldusi esitada tööpäeviti 8.30 – 17.00.
Registreerimistasu

Keskhariduse varasemalt juba omandanud isikud peavad varasemalt juba sooritatud eksami korduvsooritamise eest tasuma registreerimistasu 5 eurot iga aine kohta, mida soovitakse uuesti sooritada.

Registreerimistasu tuleb kanda Rahandusministeeriumi arveldusarvele:

  • SEB pank – EE891010220034796011
  • Swedbank – EE932200221023778606
  • Luminor Bank – EE701700017001577198
  • LHV Pank – EE777700771003813400

Maksekorraldusele märkida kindlasti viitenumber 3500081539.
Selgitusse kirjutage õppeained, mille eest registreerimistasu maksate.

Kui registreerimistasu maksab avalduse esitaja eest keegi teine, siis tuleb selgitusse märkida ka avalduse esitaja nimi.

Registreerimistasu maksmata jätmisel isikut korduveksamile ei lubata.

Tsentraliseeritud riigieksamid toimusid esimest korda 1997. aastal. Eksaminandid, kes lõpetasid keskkooli enne 1997. aastat, ega ole seega praegu kehtiva korra alusel riigieksameid sooritanud, eksamite eest tasuma ei pea. Registreerimistasu ei pea maksma ka riigieksami esmakordsel sooritamisel – nende riigieksamite eest, mida varem sooritatud ei ole. Samuti ei pea registreerimistasu maksma siis, kui registreerujal on kool lõpetamata – tal puudub keskharidust tõendav dokument.

Riigieksami sooritamise koht

Varemlõpetanutele määratakse riigieksamite toimumise koht avaldusele märgitud aadressi järgi. Üldjuhul toimuvad riigieksamid gümnaasiumide juures. Erandiks on suurlinnad, kus suure eksaminandide arvu korral ei soorita varemlõpetanud riigieksameid koos abiturientidega. Kui soovid sooritada riigieksameid muus asukohas kui oma avaldusele märgitud aadressijärgses linnas/maakonnas, kirjutage märkuste lahtrisse eksami sooritamiseks sobiv linn/maakond.

Eksamikoht teatatakse kirjalikult vähemalt kaks nädalat enne eksameid. Eksamikoha teade saadetakse kas avaldusele märgitud postiaadressil või e-posti aadressil (mõlemale korraga ei saadeta). Saamisviisi eelistus tuleb märkida registreerimisavaldusel!

Võõrkeele ja eesti keele kui teise keele eksam koosneb kirjalikust ja suulisest osast. Suuline osa toimub kokkuleppel kooliga erigraafiku alusel. Varem gümnaasiumi lõpetanud saavad teada suulise osa toimumisaja eksamikoha teatelt või koolist, kus sooritavad võõrkeeleeksami kirjaliku osa. Suuline osa võib toimuda ka kirjaliku eksamiosaga samal päeval ning inglise keele eksami puhul väljaspool eksamigraafikut.

Eksamile kohale tulles tuleb esitada pildiga isikut tõendav dokument (pass, ID-kaart, autojuhiluba) ja eksamikoha teade. Nendeta eksamile ei pääse.

Eksamite valik on välja toodud SIIN.

Täpsemat informatsiooni eksamite kohta (ülesehitus, sisu, näidisülesanded jms) leiate SIIT.

Riigieksamilt mõjuval põhjusel puudumise korral on eksam võimalik sooritada lisaeksami ajal.

Kui siiski loobute riigieksami sooritamisest, palume sellest teatada võimalikult varakult e-posti aadressil info@innove.ee.

Company contact info

Tähelepanu! Teie veebilehtiseja ei vasta kodulehe külastamiseks vajalikele nõuetele. Palun vahetage veebilehitsejat või seadet, millega te veebilehte sirvite.

Attention! Teie veebilehtiseja ei vasta kodulehe külastamiseks vajalikele nõuetele. Palun vahetage veebilehitsejat või seadet, millega te veebilehte sirvite.

Внимание! Teie veebilehtiseja ei vasta kodulehe külastamiseks vajalikele nõuetele. Palun vahetage veebilehitsejat või seadet, millega te veebilehte sirvite.