Mobile menu

Eksamid ja testid

Tasemetöö erisused erivajadusega õpilasele

Eritingimustel tasemetöö sooritamiseks nimetatakse erivajadusega õpilase jaoks teadmiste ja oskuste testimise just tema võimetele vastavaks kohandamist. See tähendab, et tasemetöö korralduses ja/või sooritamise viisis tehakse õpilase erivajaduse tõttu tema jaoks muudatusi. Kooli direktor võib võimaldada õpilasele tasemetöö sooritamiseks eritingimusi, kui õpilane on võimeline saavutama ettenähtud õpitulemusi klassikaaslastega võrdväärsel tasemel, kuid vajab selleks oma erivajadusest tulenevalt kauem aega, teistsugust töövormi vms.

Iga õppija on oma arengu, oskuste ja teadmiste poolest erinev, mistõttu ei pruugi tavaviisil tasemetöö sooritamine olla kõigile õpilastele võimetekohane. Haridusliku erivajadusega (HEV) õppija tasemetööd peaksid toimuma sarnases vormis ja tingimustel, nagu on toimunud ka tema õppetöö koolis. Näiteks kui õpilane kasutab õppetööks punktkirja, vajab ta seda võimalust ka tasemetööd tehes. Kuulmispuudega õpilane võib vajada kirjalikke juhtnööre või tõlki, lugemishäirega õpilane aga küsimuste ja muude kirjalike tekstide ettelugemist. Raskete liikumispuuete korral, kus õpilane ei ole võimeline ennast liigutama kirjutamiseks või arvutis trükkimiseks vajalikul määral, on võimalik õpilasel vastata suuliselt ja lasta vastused üles kirjutada tugiisiku poolt. Õpiraskustega õpilane võib vajada sõnaraamatu, abivalemi vms abi. Teatud juhtudel võib olla vajalik anda õpilasele eksami sooritamiseks lisaaega.

Eritingimused, mida kooli direktor võib haridusliku erivajadusega õpilasele tasemetöö tegemiseks võimaldada:

  • anda lisaaega kuni 15 minutit ühe astronoomilise tunni kohta;
  • viia tasemetöö läbi eraldi ruumis;
  • kasutada puhkepausi kuni 10 minutit ühe astronoomilise tunni kohta;
  • kasutada ilma õigekirjakontrolli programmita arvutit õpilasel, kes ei saa kirjutada või kelle käekiri on erivajadusest tingituna raskesti loetav;
  • lubada vastuse üleskirjutamist tugiisiku poolt, kui õpilane ei saa kirjutada;
  • lubada nägemispuudega või spetsiifilise lugemishäirega (düsleksia) õpilasele küsimuste ja teksti ettelugemist;
  • anda kuulmispuudega õpilasele tasemetöö toimumise korralduse kohta kirjalikke juhtnööre;
  • kasutada õpiraskustega õpilasel täiendavaid õppevahendeid (sõnaraamatud, abivalemid jms);
  • selgitada õpiraskustega õpilasele töökorraldusi ning ülesannete teksti täpsemalt ja põhjalikumalt;
  • kasutada kuulmispuudega õpilasel viipekeele tõlki.
Eritingimuste võimaldamise kord

Tasemetööde puhul ei pea kool enne tasemetöö toimumist eksamite infosüsteemis (EIS) õpilasele eritingimusi märkima ega taotlema. Piisab sellest, et kooli direktori otsusel õpilasele võimaldatud eritingimused tuleb kanda eksamite infosüsteemi nelja tööpäeva jooksul peale tasemetöö toimumist vastavalt sellele, kuidas reaalselt eritingimusi rakendati. 3. klassi tasemetöö puhul kantakse õpilasele võimaldatud eritingimused paberprotokolli.

NB! Lihtsustatud õppekava järgi õppiv õpilane tasemetöid sooritama ei pea. 

Täiendavate küsimustega palume pöörduda Innove õppenõustamisteenuste arenduskeskuse poole.

Company contact info

Tähelepanu! Teie veebilehtiseja ei vasta kodulehe külastamiseks vajalikele nõuetele. Palun vahetage veebilehitsejat või seadet, millega te veebilehte sirvite.

Attention! Teie veebilehtiseja ei vasta kodulehe külastamiseks vajalikele nõuetele. Palun vahetage veebilehitsejat või seadet, millega te veebilehte sirvite.

Внимание! Teie veebilehtiseja ei vasta kodulehe külastamiseks vajalikele nõuetele. Palun vahetage veebilehitsejat või seadet, millega te veebilehte sirvite.