Mobile menu

Eksamid ja testid

Lugemis- ja matemaatikapädevuse testid

Lugemis- ja matemaatikapädevus on tänapäeval igale inimesele vajalikud eeldused teistega suhtlemiseks, infole juurdepääsemiseks ja intellektuaalsete ülesannetega toimetulekuks. Seetõttu on neid pädevusi kirjeldatud ka riiklikes õppekavades nii erinevate üldpädevuste kui õppeainete juures. Mõlema pädevuse hindamiseks õpilastel kolmandas ja kuuendas klassis on loodud e-testid. Testid on olemas eesti ja vene keeles.

Testide aluseks oleva käsitluse, testide ülesehituse ja tagasisidevormi tutvustamiseks on koostatud juhendmaterjal (fail eesti keeles, vene keeles), millega on kindlasti vaja tutvuda enne õpilaste testimist. E-testid on kättesaadavad Eksamite Infosüsteemis EIS. Täpsed juhised testide leidmiseks ja kasutamiseks leiad juhendmaterjali 2. osa esimesest peatükist „Testide läbiviimine“.

Erinevatele klassidele mõeldud testide ülesanded on osaliselt sarnased või ka kattuvad, kuid vanemate klasside testid on mahukamad. Tagasiside õpilase tugevuste ja võimalike nõrkuste kohta lähtub alati antud klassi õpilaste vanuserühma normidest.

Lugemis- ja matemaatikapädevuse testid on mõeldud pädevuste kasvu jälgimiseks: mõlema pädevuse testid nii 3. kui 6. klassis on esitatud kahe testiversioonina. Võimalik on kasutada ühte versiooni, et selgitada õpilaste lähtetaset – näiteks märgata valdkondi, kus õpilased vajavad abi. Pärast pädevuste kujunemist toetavat õpet saab kasutada teist testi versiooni, et hinnata, kuidas õpilaste pädevus on täienenud.

Lugemispädevuse test

Lugemispädevus on võime mõista ja kasutada kirjalikke tekste, et saavutada oma eesmärke, arendada oma teadmisi ja võimeid ning osaleda ühiskonnaelus. Selle testiga antakse tagasisidet lugemispädevusega seotud näitajate kohta, sh õpilase lugemistehniliste oskuste, loetu keelelise mõistmise, lugemisega seotud metakognitiivsete oskuste kasutamise ja lugemishuvi kohta.

Testi täitmiseks kulub aega umbes üks koolitund, kuid mõned õpilased võivad testi lahendada ka kiiremini või kauem. Õpetajale esitatakse tagasiside nii iga testi sooritaja kohta eraldi kui ka klassi või sooritajate rühma kohta tervikuna. Õpilase kontole EIS-s lisandub testi täitmise järel tagasiside tema enda tulemustega.

Matemaatikapädevuse test

Matemaatikapädevus on inimese võime mõista ja kasutada matemaatilisi mõisteid ja protseduure, et saavutada oma eesmärke, arendada oma teadmisi ja võimeid ning osaleda ühiskonnaelus. Matemaatikapädevus sisaldab (1) matemaatikaalaseid teadmisi ja oskusi, (2) teadmisi valdkonnast,  kus matemaatikat kasutada ja (3) teadmisi-oskusi, kuidas kindlas valdkonnas matemaatikat kasutada. Selle testiga hinnatakse õpilaste (a) matemaatikapädevuse taset kui tervikut eluliste ülesannete lahendamise abil ning täiendavalt (b) mõistelisi – ja (c) protseduurilisi teadmisi ja oskusi matemaatikas ning (d) matemaatikaalast huvi.

Sarnaselt teiste üldpädevustestidega, kulub õpilasel testi täitmiseks aega umbes üks koolitund, kuid mõned õpilased võivad seda lahendada ka kauem. Eksamite infosüsteemis EIS esitatakse pärast testimise lõppu õpetajale tagasiside nii kogu klassi tulemustest kui iga õpilase kohta eraldi. Iga õpilane saab oma EIS kontol tutvuda tagasisidega oma tulemuste kohta.

Lugemis- ja matemaatikapädevuse testide arendustöid viiakse läbi Digipöörde programmi raames ESF vahendite toel.

Company contact info

Tähelepanu! Teie veebilehtiseja ei vasta kodulehe külastamiseks vajalikele nõuetele. Palun vahetage veebilehitsejat või seadet, millega te veebilehte sirvite.

Attention! Teie veebilehtiseja ei vasta kodulehe külastamiseks vajalikele nõuetele. Palun vahetage veebilehitsejat või seadet, millega te veebilehte sirvite.

Внимание! Teie veebilehtiseja ei vasta kodulehe külastamiseks vajalikele nõuetele. Palun vahetage veebilehitsejat või seadet, millega te veebilehte sirvite.