Mobile menu

Examinations and tests

Estonian language proficiency examinations

Estonian language proficiency examinations are used to test the knowledge of Estonian as the official language. Proficiency examinations are intended for those who wish to apply for citizenship of the Republic of Estonia and/or in whose position it is required to prove the level of proficiency in the Estonian language.

Professional language skills are measured, and national exams are organized in Estonia on four levels: Estonian language level A2, B1, B2, and C1. The language proficiency requirement is determined on the basis of the type of civil  servant, the basic category of offices, the requirements for the certification of the basic category of offices, the language proficiency requirements stated in professional standards, and the nature of the employee’s work. The determination of the level of compulsory language proficiency of individuals is based on the language proficiency levels described in the European Framework of Reference for Languages.

Descriptions of language levels, the structure of the examination and sample tasks:

In order to become a citizen of the Republic of Estonia, the Estonian language proficiency level must be at least B1.

A person of at least 65 years of age applying for Estonian citizenship is exempted from the requirements of clause 8 2) 4) of the Citizenship Act (being able to draw up a simple text on a familiar topic or on a topic of interest to him or her), that is, the written test. If a person has submitted a relevant application, he or she must pass three parts of the examination: the listening, reading and speaking part.

The Estonian language proficiency examinations have been awarded the Association of Language Testers in Europe ALTE Quality Label.

The requirements for the proficiency of the Estonian language, its assessment, and control are laid down in the Language Act. The structure and implementation of Estonian language proficiency examinations have been approved by a regulation of the Ministry of Education and Research. The language proficiency levels required for the position are established by a regulation of the Government of the Republic.

For the overall scale of language proficiency levels, extracts from legislation, the compliance of the current system of compliance with previous language proficiency certificates, and when taking the Estonian language proficiency examination is not required, see HERE.


Company contact info

Tähelepanu! Teie veebilehtiseja ei vasta kodulehe külastamiseks vajalikele nõuetele. Palun vahetage veebilehitsejat või seadet, millega te veebilehte sirvite.

Attention! Teie veebilehtiseja ei vasta kodulehe külastamiseks vajalikele nõuetele. Palun vahetage veebilehitsejat või seadet, millega te veebilehte sirvite.

Внимание! Teie veebilehtiseja ei vasta kodulehe külastamiseks vajalikele nõuetele. Palun vahetage veebilehitsejat või seadet, millega te veebilehte sirvite.

Eesti keele tasemeeksamid (A2, B1, B2, C1 tasemele) on edukalt läbinud Euroopa keeletestijate ühenduse (The Association of Language Testers in Europe ehk ALTE) auditi.

Põhjalik audit viidi läbi 2014. aastal ja tasemeeksameid tunnustati ALTE kvaliteedimärgiga (Q-mark). Kvaliteedimärgi saamiseks peavad auditeeritavad eksamid vastama 17-le miinimumstandardile, mis puudutavad eksamite koostamise põhimõtteid, eksamite korraldust ja logistikat, hindamisprotsessi, statistilist analüüsi ning suhtlemist huvigruppidega.

Eesti keele tasemeeksamid vastavad ALTE juhtkomitee raporti hinnangul Euroopa Nõukogu kehtestatud keeletestimise nõuetele. 2014. aastal edukalt läbitud audit ja saadud kvaliteedimärk näitavad, et eesti keele tasemeeksamid on ette valmistatud ja läbi viidud parimaid testimispraktikaid järgides. Eksamid on õiglased ning mõõdavad seda, mida peavad mõõtma ja eksamitulemusi võib pidada usaldusväärseteks.

ALTE kvaliteedimärk kehtib eesti keele tasemeeksamitele viis aastat.