Mobile menu

Promotion of Vocational Education

Entrepreneurship Education

Entrepreneurship education is the development of entrepreneurial mindset, knowledge and attitude in students. 

The development of entrepreneurship education is carried out in the framework of the program national programm “The systematic development of entrepreneurial spirit and entrepreneurship education at all levels of education,”, or in short – Edu Tegu (Deed of Success).

In order to develop entrepreneurship education, we shape students’ entrepreneurial spirit and teach entrepreneurship knowledge and skills at general, vocational and higher education institutions. To this end, we support the promotion of entrepreneurship on a cross-sectoral basis, we train teachers/lecturers, develop entrepreneurs by involving practical entrepreneurship training and disseminate entrepreneurial mindsets among teachers and lecturers as well as in society at large.

The development of entrepreneurship education is carried out in the framework of the program Deed of Success, or “The systematic development of entrepreneurial spirit and entrepreneurship education at all levels of education.”

As the leading partner in the program, Innove supports the development of an entrepreneurial attitude in general education and vocational schools, explaining why it is good to be entrepreneurial, what the benefits of entrepreneurship are and what has to be learned. We support the linking of entrepreneurship education with real life and the implementation of the best projects. We organize cooperation project competitions for schools, the community, and businesses.

The leading partners of the program are Innove Foundation and University of Tartu, the partners are Tallinn University, Tallinn University of Technology, Estonian University of Life Sciences, Estonian Academy of Arts, Estonian Academy of Music and Theater, Estonian Business School, Estonian Entrepreneurship University of Applied Sciences Mainor, Junior Achievement Estonia and Ida-Viru Entrepreneurship Center.

 

Ettevõtlusõppeks nimetatakse ettevõtluse alaste teadmiste ja oskuste kujundamist õpilastes. 

Ettevõtlusõppe arendamine toimub Eestis hetkel Haridus- ja Teadusministeeriumi algatatud programmi Edu Tegu ehk „Ettevõtlikkuse ja ettevõtlusõppe süsteemne arendamine kõigil haridustasemetel“ raames. Programmi eesmärk on kujundada üld-, kutse- ja kõrghariduse õpilastes ettevõtlikku hoiakut, arendada nende ettevõtlusalaseid teadmisi ja oskusi ning aidata seeläbi kaasa koolilõpetajate konkurentsivõime kasvule tööturul. Selleks toetatakse ettevõtlikkuse arendamist koolides aineüleselt, koolitatakse õpetajaid ja õppejõude, edendatakse praktilist ettevõtlusõpet kaasates ettevõtteid ja levitatakse ettevõtlikku mõtteviisi ühiskonnas üldisemalt.

Innove on programmi Edu Tegu üheks juhtpartneriks. Meie ülesandeks programmis on toetada ettevõtliku hoiaku kujunemist üldharidus- ja kutsekoolides. Selgitame, miks on hea olla ettevõtlik, millist kasu toob ettevõtlus ja miks on vaja seda õppida. Aitame siduda ettevõtlusõpet tegeliku eluga. Toetame parimate projektide elluviimist. Korraldame koolide, kogukonna ja ettevõtjate koostöös projektikonkursse.

Programmi teine juhtpartner on Tartu Ülikool. Partnerid on Tallinna Ülikool, Tallinna Tehnikaülikool, Eesti Maaülikool, Eesti Kunstiakadeemia, Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia, Estonian Business School, Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor, Junior Achievement Eesti ning Ida-Viru Ettevõtluskeskus. Programmi on kaasatud ka Eesti Kaubandus-Tööstuskoda, Tööandjate Keskliit, Teenusmajanduse Koda, üldhariduskoolid, kutsekoolid, rakenduskõrgkoolid, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, Rahandusministeerium jt.

Ettevõtlusõppeprogramm toimub kuues tegevussuunas, millega saab lähemalt tutvuda SIIN. Ettevõtlusprogrammi kodulehekülg asub SIIN.

Milliseid võimalusi pakub programm Edu Tegu õpilastele ja tudengitele?

  • Arendada valitud või edaspidi valitaval erialal vajalikke praktilisi teadmisi ja oskusi (eesmärkide püstitamine, meeskonnatöö, tegevuse ja kulude-tulude kavandamine, turundus ja müük, äriideede arendamine ja esitlemine, avalik esinemine).
  • Kohtuda silmast silma inspireerivate ettevõtjate ja teiste tunnustatud tegijatega.
  • Teha asjatundlike mentorite suunamisel oma õpilasfirma või arendada ideest välja ärimudel.
  • Panna äriidee ja meeskonna oskused proovile õpilasfirmade või äriideed arendusprogrammi STARTER võistlustel, kus tunnustatakse parimaid, ja miks mitte jätkata oma ettevõtmisega ka pärast võistlusi.
  • Saada osa aktiivsete, energiliste ja ettevõtlike inimeste kogukonnast.

Milliseid võimalusi pakub programm Edu Tegu õpetajatele ja koolijuhtidele? 

Õpetaja on sild õpilase, ettevõtlusõppe ja ettevõtja vahel. Oma eeskujuga loob õpetaja koolis ettevõtlikkust toetava õhkkonna. Ettevõtluse valikaine ja ettevõtlusõppe sidumine teiste õppeainetega annavad õpilasele hea ettevalmistuse edasiseks eluks.Ettevõtjaid ja teisi tööandjaid õppetöösse oma kogemusi jagama kaasates muudab õpetaja tundide sisu praktilisemaks. Koolide koostöö tööandjatega ja tööandjate ootuste mõistmine soodustab koolilõpetajate konkurentsivõimet tööturul. Ettevõtliku hoiaku kujundamine, tegevuspõhiste õppemeetodite ja –vahendite kasutusele võtmine ning õpilasfirmade ja tudengite oskuslik juhendamine pakuvad õppuritele parimat tuge edasises elu mis tahes erialal hakkamasaamisel.

Kuidas seda kõike õpilastele pakkuda? Korraldame koolitusi õpetajatele, õppejõududele, koolijuhtidele, aga ka ettevõtjatele. Kõik ettevõtlusprogrammi Edu Tegu koolitused leiadõpetajatele, õppejõududele ja ettevõtjatele leiad SIIT!

Uudiskirjad:

Company contact info

Tähelepanu! Teie veebilehtiseja ei vasta kodulehe külastamiseks vajalikele nõuetele. Palun vahetage veebilehitsejat või seadet, millega te veebilehte sirvite.

Attention! Teie veebilehtiseja ei vasta kodulehe külastamiseks vajalikele nõuetele. Palun vahetage veebilehitsejat või seadet, millega te veebilehte sirvite.

Внимание! Teie veebilehtiseja ei vasta kodulehe külastamiseks vajalikele nõuetele. Palun vahetage veebilehitsejat või seadet, millega te veebilehte sirvite.