Avaleht / Üldharidus / Infopäevad ja seminarid

Infopäevad ja seminarid

Infopäevad ja seminarid käsitlevad tasemetööde, põhikooli- ja gümnaasiumieksamite ning riigieksamitega võrdsustatud rahvusvaheliselt tunnustatud eksamite nõudeid, ülesehitust, hindamiskriteeriume ning suulise ja kirjaliku osa hindamist.

Registreerimisvormid (elektroonsed) avatakse hiljemalt 20 päeva enne seminari toimumist.

Seminaride teema, aegade ja sihtrühma/sihtrühmade täpsustatud kirjeldused leiate seminarile registreerimisel.

Osalemine on õpetajatele tasuta, sõidukulud katab lähetaja.

Küsimuste korral palun pöörduge Katrin Lüüsi poole 735 0504, katrin.luus@innove.ee2018. aasta tasemetööde ja eksamite infopäevad

Oodatud on koolijuhid, kes tegelevad tasemetööde, põhikooli lõpueksamite ning riigieksamite korraldamisega koolis.

Seminarid toimuvad Tallinnas, Haapsalus, Jõhvis, Pärnus ja Tartus.

Lisainfo ja registreerumine infopäevadele

Kontakt: Polina Popova, eksamikorralduse peaspetsilist, polina.popova@innove.eeEesti keele teise keelena gümnaasiumi ja põhikooli lõpueksami hindajad ja intervjueerijad

Eesti keele teise keelena gümnaasiumi ja põhikooli lõpueksami hindajate ja intervjueerijate seminarid 2017/2018. õppeaastal

Oodatud on eelkõige õpetajad, kes käisid viimati seminaril enne 1. septembrit 2015 või kes ei ole varem eksameid hinnanud ega intervjueerinud, aga on seotud 2018. aasta eesti keele teise keelena gümnaasiumi või põhikooli lõpueksami suulise osa hindamise või intervjueerimisega.

Seminarid toimuvad Tallinnas, Jõhvis ja Tartus.
Lisainfo ja registreerumine
eesti keele teise keelena gümnaasiumi ja põhikooli lõpueksami seminaridele

Kontakt: Ethel Roosna, eesti keele teise keelena peaspetsialist, ethel.roosna@innove.ee

 

Inglise keel

Riigieksami seminaridel keskendutakse eksami suulise osa intervjuude läbiviimisele ja hindamisele. Seminarile on oodatud on õpetajad, kes käisid viimati seminaril enne 1. septembrit 2015 või kes ei ole varem eksameid hinnanud, aga on seotud 2018. aasta inglise keele riigieksami suulise osa hindamisega.

Põhikooli lõpueksami seminaridel räägitakse inglise keele eksamist, selle eri osadest ja nende hindamisest. Seminaril osalemine ei ole kohustuslik, kuid on kahtlemata kasulik neile õpetajatele, kes pole varem põhikooli inglise keele eksamiga kokku puutunud, ja ka neile, kes soovivad ülevaadet eksami hindamispõhimõtetest ning eksamil kasutatavatest ülesandetüüpidest.

Lisainfo ja registreerumine inglise keele riigieksami ja põhikooli lõpueksami seminaridele

Kontakt: Kristel Kriisa, inglise keele peaspetsialist, kristel.kriisa@innove.ee

 

Saksa keel

Saksa keele rahvusvaheliselt tunnustatud eksamite Goethe Zertifikat B1 ja Goethe Zertifikat B2 seminar toimub koostöös Tallinna Saksa Kultuuriinstituudi / Goethe Instituudiga. Seminarile on oodatud saksa keele õpetajad, kes valmistavad õpilasi ette 2018. aastal toimuvateks Goethe eksamiteks ega ole osalenud vastavatel koolitustel viimase kolme aasta jooksul.

Seminaril räägime eelmise õppeaasta statistikast, tutvume eksamite ülesehitusega, lahendame erinevaid ülesandetüüpe ning keskendume nii suulise kui ka kirjaliku osa hindamiskriteeriumitele. Seminar toimub 1. novembril SA Innoves (Lõõtsa 4, Tallinn). Osaleda on võimalik kas terve päev või ainult ühes seminari osas. Registreeru seminarile SIIN. 

Seminari viivad läbi Maria Kljujeva Tallinna Saksa Kultuuriinstituudist ning Aile Arro SA-st Innove.

Kontakt: Aile Arro, saksa keele peaspetsialist, aile.arro@innove.ee

 


Vene keel

Kontakt: Mare Kasuri, vene keele peaspetsialist, mare.kasuri@innove.ee

 


Prantsuse keel

Kontakt: Anu Lutsepp, prantsuse keele peaspetsialist, anu.lutsepp@innove.ee