Avaleht / Üldharidus / Keelekümblus / Konverentsid

Konverentsid

Igal aastal korraldatakse koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumiga konverents, mis annab hinnangu keelekümblusprogrammi rakendamisele ning pakub tulevikusuundi.

 • 2001 – Keelekümblus Eestis – pilk tulevikku
 • 2002 – Keelekümblus – meie kõigi teha
 • 2003 – Keelekümblus – samm tulevikku
 • 2004 – Keelekümblus, haridussüsteemi lahutamatu osa
 • 2005 – Keelekümbluse kevadkonverents (hiliskeelekümbluse konverents)
 • 2006 – Sisekoolitussüsteemi loomine
 • 2007 – Õpetajate värbamine ja hoidmine
 • 2008 – Lõimitud aine- ja keeleõppe levik: mitmekeelsus kui toimetuleku võti paljukultuurilises maailmas (rahvusvaheline konverents)
 • 2009 – Nõustamine ja sisehindamine
 • 2010 – Keelekümblusprogrammi kvaliteet
 • 2011 – Õppekeskkond
 • 2012 – Koostöö ja tunnustamine
 • 2013 – 15 aastat keelekümblusprogrammi Eestis, levik ja kvaliteet
 • 2014 – Juhtimine ja meeskonnatöö – visioonid, ideed ja rakendused 
 • 2015 – Keelepädevus aineõppes
 • 2016 – Mitmekeelne õppekeskkond – võimaluste paljus