Mobile menu

Eurotoetused

Abiks toetuse saajale

NB! Alates 1. aprillist 2020 liikus eurotoetuste vahendamine Innovest Riigi Tugiteenuste Keskusesse.

SA Innove toetuste agentuur liitus Riigi Tugiteenuste Keskusega. Kodulehel olev info on viidud üle Riigi Tugiteenuste Keskuse kodulehe www.rtk.ee alamlehele ‘Toetused’. Innove kodulehe eurotoetuste alajaotus jääb ka pärast üleminekut mõneks ajaks alles, kuid seda enam ei uuendata. Loe uudist ülemineku kohta siit.

 

Kulude abikõlblikkus seoses Covid-19 leviku tõttu kehtestatud eriolukorraga ja ära jäetud tegevustega

Kuna Vabariigi Valitsus on kehtestanud 1. maini eriolukorra ning paljud avalikud asutused on suletud, võib see põhjustada ka projektides planeeritud tegevustes tõrkeid.

Rahastatud projektide elluviijatel palume lähtuda valitsuse teadetest ning järgnevatest rakendusüksuse soovitustest:

 • Võimalusel lükata kõik kohalolekut nõudvad tegevused edasi vähemalt 1. maini;
 • Uute tuleviku kohustuste võtmist ja uute tegevuste ettevalmistusi palume hetkel võimalusel vältida;
 • Kui tegevused nt koolituskursused on juba alustatud, kuid nüüd peatatakse, soovitame kaaluda, kas tegevusi on võimalik peatatud seisundist jätkata peale eriolukorra lõppemist või alustada uuesti;
 • Kui soovite algselt kontaktõppena planeeritud koolituse läbi viia kaugkoolitusena, andke palun sellest projekti koordinaatorile esimesel võimalusel teada. Üldjuhul on selleks vaja muuta ka õppekava ning projekti tingimusi;
 • Kui projekti hetkel kehtiv abikõlblikkuse periood ei võimalda tegevuste edasilükkamist, siis palun andke koordinaatorile teada vajadusest projekti perioodi muuta;
 • Analüüsime ka vajadust avatud taotlusvoorude õigusaktides (määrustes) projektidele kehtivate abikõlblikkuse ajaliste tingimuste muutmiseks. Kõigi meie ühine huvi on, et tegevused saaks võimalusel planeeritud mahus ellu viidud.
 • Kui tegevuste katkemise või ära jäämisega seonduvalt tuleb toetuse saajal kanda lisanduvaid kulusid, kaalume iga juhtumi puhul kulude hüvitamise võimalust.
 • Kui hankelepingute täitmisel tekib eriolukorra või pandeemia tõttu tõrkeid ja viivitusi, anda ka sellest projekti koordinaatorile koheselt teada.

 Üldpõhimõttena loeme kulud abikõlblikuks järgmistel tingimustel:

 • kindlustusleping ei kata tehtud välislähetuste kulutusi, aluseks on kindlustusandja otsus või muu kirjalik dokument (nt kindlustuspoliis või kindlustuse üldtingimused);
 • toetuse saaja on kasutanud ära kõik võimalused tehtud kulutuste tagasi saamiseks, sh pöördunud teenuse/asja pakkuja poole sooviga tegevusi edasi lükata;
 • toetuse saaja esitab rakendusüksusele:
  – info tegevuse ära jäämise kohta;
  – tõenduse, et toetuse saaja ei saa tegevuse korraldajale makstud summat tagasi või saab osaliselt;
  – kreeditarved (majutus, lennupilet jmt);
  – dokumendid kulutuste kohta, mida ei hüvitatud.

Palume kõigist probleemidest ja juhtumitest oma projekti koordinaatorile koheselt teada anda! Olukorra muutumisel anname teada täiendavatest juhistest.

 

Tere tulemast toetuse saajate perre! Toetuse kirjutamine ja taotlemine on läbitud ning taotluse rahuldamise otsus käes. Nüüd algab projekti elluviimine, mis saab alguse rahuldamise otsusest ning lõppeb aruandlusega. Projekt tuleb ellu viia nii, nagu on taotluses kirjas. Projekti jooksul sisseostetavate kaupade ja teenuste hankimisel lähtub toetuse saaja Eesti Vabariigi riigihangete seadusest. Projekti elluviimisel on vaja teada aruandluse esitamise tähtaegu ning vormistamise eripära, teavitamise ja avalikustamise reegleid ning eelarve juhtimise spetsiifikat. Olulised tingimused selleks on kirjas projekti rahuldamise otsuses ja taotlusvooru määruses.

Projekti elluviimise faasis tuleb toetuse saajal järgida kindlaks määratud kohustusi:

 • esitada rakendusüksusele (SA Innove toetuste agentuur) väljamaksetaotlused ja kuludokumendid vastavalt maksetaotluste prognoosile (Euroopa Liidu toetus makstakse üldjuhul välja alles pärast seda, kui projekti kulud on tehtud ja toetuse saaja poolt tasutud)
 • esitada rakendusüksusele aruanded saavutatud tulemuste kohta vastavalt projekti rahuldamise otsuses märgitud tähtaegadele
 • võimaldada teostada projekti kohapealset kontrolli
 • vastata rakendusüksuse poolt esitatud põhjendatud nõudmistele
 • projekti lõppedes koostada lõpparuande projekti raames saavutatud tulemuste kohta ja esitada see koos väljamaksetaotlusega rakendusüksusele (viimane väljamakse tehakse alles peale lõpparuande heakskiitmist)
 • säilitama kõiki projektiga seonduvaid dokumente (sh kuludokumente ja lepinguid) kuni 2025. aasta lõpuni; täpse säilitamise tähtaja teavitab rakendusüksus projekti lõpus

Kui on näha, et projekt ei kulge plaanipäraselt, näiteks muutuvad tegevused või kulud, siis kindlasti tuleb sellest teavitada rakendusüksus. Tekkinud olukord vaadatakse üle ja leitakse üheskoos sobivaim lahendus.

Struktuuritoetuste elektrooniline keskkond E-toetus on toetuse saaja töölaud ja abimees. Sealt leiab ka oma projekti Innove-poolse koordinaatori telefoni ja meiliaadressi.
Innovel on valminud ka E-toetuse kasutamist tutvustavad videojuhendid, need leiate SIIT.

 

Lisainfo

 

Rakendajatele mõeldud info on kodulehel jaotatud teemade kaupa

Company contact info

Tähelepanu! Teie veebilehtiseja ei vasta kodulehe külastamiseks vajalikele nõuetele. Palun vahetage veebilehitsejat või seadet, millega te veebilehte sirvite.

Attention! Teie veebilehtiseja ei vasta kodulehe külastamiseks vajalikele nõuetele. Palun vahetage veebilehitsejat või seadet, millega te veebilehte sirvite.

Внимание! Teie veebilehtiseja ei vasta kodulehe külastamiseks vajalikele nõuetele. Palun vahetage veebilehitsejat või seadet, millega te veebilehte sirvite.