Mobile menu

Eurotoetused

Andmekorje

Euroopa Sotsiaalfondi vahendite kasutamise edukust mõõdetakse lisaks eelarve vahendite täitmisele ka projekti tulemuste järgi. Tulemuste üldistamiseks on välja töötatud ühised näitajad, mille kogumine on kõikidele liikmesriikidele kohustuslik. Selleks, et näitajaid riigiti võrrelda ja saavutatud tulemusi üldistada, peavad andmed olema kogutud kõikides liikmesriikides samadel alustel. Üheks näitajate võrdlemise vahendiks on isikuandmete korje.

Toetuse saaja on kohustatud koguma osalejate andmeid, kui on täidetud kõik järgnevad kriteeriumid:

  • tegevus on otseselt suunatud osalejate oskuste, toimetuleku või heaolu suurendamisele (st otsese sihtrühma määratlemise aluseks on meetme tegevuse eesmärk)
  • tegevuse kulud sõltuvad osalejate arvust ning suurenevad kas iga täiendava osalejaga või iga täiendava osalejate grupiga
  • tegevus, mis on suunatud osaleja oskuste suurendamisele (koolitused, seminarid, nõustamised, tööpraktikad jms), kestab kauem kui 32 akadeemilist kontakttundi

Toetuse saaja peab iga tegevuse alguses koondama andmekorje nõuete täitmiseks vajalikud osalejate andmed Exceli vormil, kas:

  • sisendtabelisse, kui osalejal on olemas isikukood
  • laiendatud sisendtabelisse, kui osalejal puudub Eesti Vabariigi isikukood

Toetuse saaja edastab tabeli rakendusüksusele kvartali lõpu seisuga kvartalile järgneva kuu teise nädala lõpuks (juuni lõpu seisuga andmed võib edastada nelja nädala jooksul).

Loe täpsemalt andmekorje juhendist

Toetuse saaja poolt kogutavate andmete hulgas isikuandmete kaitse seaduse kohaselt delikaatseid isikuandmeid pole. Innove töötleb isikuandmeid ainult seaduslikel alustel. Loe täpsemalt isikuandmete privaatsusest Innoves.

 

VORMID Haridus- ja Teadusministeeriumi projektidele

 

VORMID Sotsiaalministeeriumi projektidele

Valdkond „Tööturuteenuste laiendamine uutele sihtrühmadele ja uute tööturuteenuste pakkumine“

 

Valdkond „Eakatele, erivajadustega ja toimetulekuraskustega inimestele ning nende pereliikmetele töölesaamist toetavad hoolekandeteenused“

 

Valdkond „Lapsehoiukohtade loomine ja teenusepakkumise toetamine 0–7-aastastele lastele“

 

Sotsiaalministeeriumi TATid

 

Company contact info

Tähelepanu! Teie veebilehtiseja ei vasta kodulehe külastamiseks vajalikele nõuetele. Palun vahetage veebilehitsejat või seadet, millega te veebilehte sirvite.

Attention! Teie veebilehtiseja ei vasta kodulehe külastamiseks vajalikele nõuetele. Palun vahetage veebilehitsejat või seadet, millega te veebilehte sirvite.

Внимание! Teie veebilehtiseja ei vasta kodulehe külastamiseks vajalikele nõuetele. Palun vahetage veebilehitsejat või seadet, millega te veebilehte sirvite.