Mobile menu

Eurotoetused

Järelevalve

Struktuuritoetuste järelevalve eesmärk on tagada ainult abikõlblike kulude väljamaksmine toetuse saajatele ning seeläbi ka Euroopa Liidu finantshuvide kaitse.

Millal projekt puutub kokku järelevalvega:

  • projekti kohapealne kontroll
  • järelevalvemenetlus (finantskorrektsioonid, vabatahtlikud tagastused)
  • maksetaotluste täiendav kontroll järelevalve poolt
  • riigihangete II tasandi kontroll
  • auditi järeltegevused

 

Kohapealne kontroll

Projekti tegevuste toimumist, vastavust, kohasust ja sihipärast kasutamist kontrollib rakendusüksus projekti vältel läbiviidavate kohapealsete kontrollide käigus. Lisainfo kohapealse kontrolli kohta on leitav struktuuritoetuste seadusest § 43.

Projekti vältel läbiviidavate tegevuste kohapealsete kontrollide peamiseks eesmärgiks on saada täiendav kindlus kulude abikõlblikkuse, projekti kulgemise ning toetatud objektide, teenuste või arenduste kohta ennekõike selles osas, milles ei ole võimalik veenduda kohapeal käimata.

Etteteatatud kohapealne kontroll
Teavitame toetuse saajat kohapealse kontrolli läbiviimisest e-kirja teel. Anname teada kontrolli ulatuse ja kellega soovime kohtuda. Lepime kokku kohapealse kontrolli toimumise aja ja koha.

Etteteatamata kohapealne kontroll
Kui etteteatamine ei sobi kokku kontrolli eesmärgiga võidakse seda teha ka eelnevalt teavitamata (näiteks koolituste toimumise kontroll).

 

Finantskorrektsioon

Finantskorrektsioon on toetuse vähendamine või rahastamise otsuse tühistamine toetuse saaja rikkumise tõttu (struktuuritoetuste seadus jagu 12 ja ühendmäärus peatükk 4).

Finantskorrektsiooni otsus tehakse (otsusega vähendatakse projekti eelarvet) kui:

  • kulu ei ole abikõlblik
  • toetuse saaja on jätnud osaliselt või täielikult täitmata kohustuse/nõude ja see on mõjutanud kulu abikõlblikkust
  • projekt on saanud tulu

Finantskorrektsiooni otsust ei tehta:

  • puudust on võimalik kõrvaldada või kohustust/nõuet täita ettekirjutuse täitmisega
  • toetuse saaja avastas, et talle on hüvitatud mitteabikõlblik kulu ja ta teavitas sellest esimesel võimalusel kirjalikult rakendusüksust ning rakendusüksuse nõusolekul tagastas toetuse kümne tööpäeva jooksul, nn vabatahtlik tagastus (projekti eelarvet ei vähendata)

Loe täpsemalt juhendist projektide ettevalmistamiseks ja rakendamiseks peatükid 2.4 ja 2.5.

Company contact info

Tähelepanu! Teie veebilehtiseja ei vasta kodulehe külastamiseks vajalikele nõuetele. Palun vahetage veebilehitsejat või seadet, millega te veebilehte sirvite.

Attention! Teie veebilehtiseja ei vasta kodulehe külastamiseks vajalikele nõuetele. Palun vahetage veebilehitsejat või seadet, millega te veebilehte sirvite.

Внимание! Teie veebilehtiseja ei vasta kodulehe külastamiseks vajalikele nõuetele. Palun vahetage veebilehitsejat või seadet, millega te veebilehte sirvite.