Mobile menu

Eurotoetused

Rahastatud projektid

NB! Alates 1. aprillist 2020 liikus eurotoetuste vahendamine Innovest Riigi Tugiteenuste Keskusesse.

SA Innove toetuste agentuur liitus Riigi Tugiteenuste Keskusega. Kodulehel olev info on viidud üle Riigi Tugiteenuste Keskuse kodulehe www.rtk.ee alamlehele ‘Toetused’. Innove kodulehe eurotoetuste alajaotus jääb ka pärast üleminekut mõneks ajaks alles, kuid seda enam ei uuendata. Loe uudist ülemineku kohta siit.

 

Siin alajaotuses on struktuuritoetuste perioodil 2014-2020 Innove avatud taotlusvoorudest toetust saanud projektid.

 • “Tööalast konkurentsivõimet suurendavad teenused” 28.06.18 avanenud jooksvast taotlusvoorust toetuse saajad (02.03.20)
 • “Põhitoetus uudsete lahenduste väljatöötamiseks ja elluviimiseks sotsiaalvaldkonnas (hoolekandeteenused)” 01.10-18.11.19 taotlusvoorust toetuse saajad(06.02.20)
 • “Digitaalse õppevara arendamine ja kõigile Eesti haridusasutustele kättesaadavaks tegemine või olemasoleva lahenduse kõigile Eesti haridusasutustele tasuta kättesaadavaks tegemine” 28.06-29.10.19 taotlusvoorust toetuse saajad (29.01.20)
 • “Haridusasutuste arendusprojektid uuenevat õpikäsitust toetava organisatsioonikultuuri loomiseks” (tegevus 4) ja “Haridusasutuste meeskondade ühist õppimist toetavad õpiüritused“ (tegevus 7) jooksvast taotlusvoorust toetuse saajad: tegevus 4; tegevus 7 (20.03.20)
 • “Väikelahendused HEV õpilaste integreerimiseks tavakoolidesse” jooksvast taotlusvoorust toetuse saajad (22.08.19)
 • “Koolide, kogukonna ja ettevõtjate koostöö toetamine ettevõtlusõppe praktilisemaks muutmiseks” kolmandast 24.09-23.11.18 taotlusvoorust toetuse saajad (21.03.19).
 • “Tööandjate ja õppeasutuste koostöö toetamine praktikasüsteemi arendamisel” teisest 17.08-17.10.18 taotlusvoorust toetuse saajad (05.02.19).
 • “Lisaeriala ja ainedidaktilise pädevuse omandamine” 04.09-10.10.18 taotlusvoorust toetuse saajad (09.01.19).
 • “Kompetentsikeskuste arendamine Tallinna Ülikoolis ja Tartu Ülikoolis” 04.09-04.10.18 taotlusvoorust toetuse saajad.
 • “Õpetajate baaskoolitused ja baaskoolitustega seotud arendustegevused”  04.09-10.10.18 taotlusvoorust toetuse saajad.
 • “Üldhariduskoolide ja kutseõppeasutuste ümberkorraldamist või alustamist toetavad meeskonnakoolitused” (tegevus 5) jooksvast voorust toetuse saajad (20.03.20).
 • “Keeleõppetegevused edukamaks toimetulekuks tööturul” (tegevused 2,3) jooksvast voorust toetuse saajad (01.10.18).
 • “Väiketoetus uudsete lahenduste väljatöötamiseks ja elluviimiseks sotsiaalvaldkonnas (hoolekandeteenused)” jooksvast voorust toetuse saajad (25.03.20).
 • “Täiskasvanutele kvaliteetse ja asjakohase täienduskoolituse ja ümberõppe pakkumine kutse- ja erialase kvalifikatsiooni tõstmiseks ning elukestva õppe võtmepädevuste parandamiseks” 06.04-25.05.18 taotlusvoorust toetuse saajad.
 • “Kaasaegse ja uuendusliku õppevara ühiskasutuskorralduse toetamine” 23.03-04.06.18 taotlusvoorust toetuse saajad.
 • “Õppekava täitmiseks vajalike simulaatorite soetamine ja kasutuselevõtt” 18.05-18.06.18 taotlusvoorust toetuse saajad.
 • “Eakatele, erivajadustega ja toimetulekuraskustega inimestele ning nende pereliikmetele töölesaamist toetavad hoolekandeteenused” teisest 11.04-12.06.18 taotlusvoorust toetuse saajad (13.08.18); kolmandast 29. 04-29.08.19 taotlusvoorust toetuse saajad (30.10.19).
 • “Lapsehoiukohtade loomine ja teenusepakkumise toetamine 0–7-aastastele lastele” teisest 26.02-25.04.18 taotlusvoorust toetuse saajad (20.06.18).
 • “Koolide, kogukonna ja ettevõtjate koostöö toetamine ettevõtlusõppe praktilisemaks muutmiseks” teisest 07.12.17-07.02.18 taotlusvoorust toetuse saajad (14.06.18).
 • “Haridusasutuste arendusprojektid uuenevat õpikäsitust toetava organisatsioonikultuuri loomiseks” viiendast taotlusvoorust toetuse saajad. 
 • “Kaasaegse ja uuendusliku õppevara ühiskasutuskorralduse toetamine” 28.06-02.10.17 taotlusvoorust toetuse saajad.
 • “Õpetajate täiendusõpe” 20.11.17-08.01.18 taotlusvoorust toetuse saajad. 
 • “Õpetajate baaskoolitused ja baaskoolitustega seotud arendustegevused” 20.11.17-08.01.18 taotlusvoorust toetuse saajad.
 • “Haridusasutuste arendusprojektid uuenevat õpikäsitust toetava organisatsioonikultuuri loomiseks” neljandast taotlusvoorust toetuse saajad (07.02.18).
 • “Koolide, kogukonna ja ettevõtjate koostöö toetamine ettevõtlusõppe praktilisemaks muutmiseks” esimesest  taotlusvoorust toetuse saajad (2017).

Varasematest Innove taotlusvoorudest toetust saanud projektid leiab siit, kõik struktuuritoetustest rahastatud Eesti projektid/programmid leiab www.struktuurifondid.ee

 

Company contact info

Tähelepanu! Teie veebilehtiseja ei vasta kodulehe külastamiseks vajalikele nõuetele. Palun vahetage veebilehitsejat või seadet, millega te veebilehte sirvite.

Attention! Teie veebilehtiseja ei vasta kodulehe külastamiseks vajalikele nõuetele. Palun vahetage veebilehitsejat või seadet, millega te veebilehte sirvite.

Внимание! Teie veebilehtiseja ei vasta kodulehe külastamiseks vajalikele nõuetele. Palun vahetage veebilehitsejat või seadet, millega te veebilehte sirvite.