Mobile menu

Eurotoetused

Riigihangete eelnõustamine

RIIGIHANKED

Toetuse andmise ühe tingimusena peavad toetuse saaja ja partner järgima toetuse kasutamisel riigihangete seadust, et tagada toetuse läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine. Selle nõude täitmata jätmisel tehakse tulenevalt rikkumisest finantskorrektsiooni otsus, millega vähendatakse toetuse summat. Ühendmääruse § 22 on välja toodud riigihangete rikkumisega seotud erinevad protsendimäärad.  

Kohustus järgida riigihangete seadust on:

 • toetuse saajal, kes on hankija riigihangete seaduse tähenduses
 • partneril, kes on hankija riigihangete seaduse tähenduses
 • partneril, kes ei ole hankija riigihangete seaduse tähenduses, aga toetuse saaja on hankija

Kui toetuse saaja või partner ei pea järgima riigihangete seadust ja teenuse, asja või ehitustöö eeldatav maksumus on võrdne 5000 euroga (käibemaksuta) või sellest suurem, tuleb siiski järgida riigihangete seaduse §-s 3 sätestatud põhimõtteid.

Soovitame dokumentide ettevalmistamisesse ja hanke läbiviimisesse kaasata hankealaste teadmistega spetsialist.

Riigihangete seaduse tõlgendamisel või riigihangete registri kasutamisel tekkivate küsimuste korral soovitame pöörduda Rahandusministeeriumisse esitades päringu nende kodulehelt.

Riigihangete alast infot leiab Rahandusministeeriumi kodulehe riigihangete poliitika alajaotusest.

 

RIIGIHANGETE EELNÕUSTAMINE

Pakume tasuta riigihangete eelnõustamist ette valmistatud dokumentide põhjal:

 1. etapp – enne hanke teate avaldamist riigihanke alusdokumentide projektide alusel
 2. etapp – enne otsuste tegemist otsuste eelnõude alusel
 3. etapp – enne hankelepingu muutmist hankelepingute muudatuskokkuleppe projekti alusel

Eelnõustamine viiakse läbi kirjalikult hiljemalt 7 tööpäeva jooksul alates eelnõustamiseks vajalike dokumentide rakendusüksusele kättesaadavaks tegemisest. Protsess võib pikeneda olenevalt esitatud dokumentide mahust ja hankeobjekti keerukusest. Protsessi pikenemisest teavitame toetuse saajat. Telefoni teel me ei nõusta!

Riigihangete eelnõustamise tulemusel esitame toetuse saajale ettepanekud riigihanke alusdokumentide, otsuste või hankelepingu muutmise projektide vastavusse viimiseks riigihangete seadusega.

Eelnõustamine ja nõustamise etapi valik on vabatahtlik, välja arvatud kui toetuse andmise tingimustes on selle läbimine toetuse saajale kohustuslik. Ükski eelnõustamise käigus tehtud ettepanek ei ole toetuse saajale täitmiseks kohustuslik. Riigihanke menetluse läbiviimise ning hankelepingu muutmise õiguspärasuse eest vastutab hankijana toetuse saaja või partner.

Kellele eelnõustamist pakume

 • riigihangete eelnõustamise teenust pakume toetuse saajatele ja partneritele
 • avatud taotlusvoorude taotlemise faasis eelnõustaist ei pakuta, väljaarvatud investeeringute kavasse kantud projektide korral 

Eelnõustamist ei pakuta üldjuhul

 • alla lihthanke piirmäära jäävatele riigihangetele
 • sotsiaal- ja eriteenuste erimenetlustele, mille eeldatav maksumus ei ületa rahvusvahelist piirmäära

Kuidas toimida eelnõustamise saamiseks

 • täitke vastava hankeliigi ettevalmistusleht ning saatke see koos vajalike dokumentidega (loetelu ettevalmistuslehel) projekti rakendusüksuse poolsele koordinaatorile
 • esimese ja teise etapi eelnõustamise puhul tehke vajalikud dokumendid (riigihanke alusdokumendid ja otsuste projektid) kättesaadavaks riigihangete registris; muud dokumendid (näiteks hankeplaan) ja asjakohane info, mida ei ole võimalik riigihangete registrisse lisada, edastage koos ettevalmistuslehega
 • väljakuulutamiseta läbirääkimistega hankemenetluse (kui seda ei viida läbi riigihangete registris) ja kolmanda etapi eelnõustamise puhul edastage vajalikud dokumendid koos ettevalmistuslehega

VORMID (nõustamise ettevalmistuslehed vastavalt hankeliigile) 

Company contact info

Tähelepanu! Teie veebilehtiseja ei vasta kodulehe külastamiseks vajalikele nõuetele. Palun vahetage veebilehitsejat või seadet, millega te veebilehte sirvite.

Attention! Teie veebilehtiseja ei vasta kodulehe külastamiseks vajalikele nõuetele. Palun vahetage veebilehitsejat või seadet, millega te veebilehte sirvite.

Внимание! Teie veebilehtiseja ei vasta kodulehe külastamiseks vajalikele nõuetele. Palun vahetage veebilehitsejat või seadet, millega te veebilehte sirvite.