Mobile menu

Eurotoetused

Küsi nõu riigihangete teemal!

Innove pakub oma toetuse saajatele eelnõustamist riigihangetega seotud küsimustes. Nõustamine on tasuta.
  • Riigihangete alast nõustamist pakume hankedokumentide eelnõu või lepinguprojektide vm dokumendi projektide pinnalt enne hankemenetluse alustamist, otsuste tegemist või lepingu muutmist.
    NB! Eelnõustamist ei pakuta üldjuhul alla lihthanke piirmäära jäävatele riigihangetele ning sotsiaal- ja eriteenustele.
  • Riigihangete eelnõustamise teenust võivad taotleda toetuse saajad, investeeringute kavasse kantud projekti korral toetuse taotlejad ning toetuse andmise tingimuste käskkirja eelnõus nimetatud toetatavate tegevuste elluviijad enne vastava käskkirja kinnitamist.
  • Eelnõustamiseks tuleb toetuse saajal või taotlejal pöörduda projekti eest vastutava koordinaatori poole, kiiremaks teenindamiseks on soovitatav koordinaatorile saata juba eelnevalt täidetud eelnõustamise ettevalmistusleht vastavalt hankeliigile: lihthange; avatud hankemenetlus; piiratud hankemenetlus; ideekonkurss; konkurentsipõhine läbirääkimistega hange; väljakuulutamiseta läbirääkimistega hange; võistlev dialoog; innovatsioonipartnerlus.
  • Eelnõustamine viiakse läbi kirjalikult hiljemalt 7 tööpäeva jooksul olenevalt esitatud dokumentide mahust ja hankeobjekti keerukusest, aeg võib pikeneda kui rakendusüksus on küsinud eelnõustamise käigus täiendavaid dokumente. Telefoni teel me ei nõusta.

Üldjuhul toimub eelnõustamine kolmes etapis:

  • Esimene etapp – enne hanketeate avaldamist registris (väljakuulutamiseta läbirääkimistega hankemenetluse puhul enne läbirääkimiste pidamiseks ettepaneku tegemist ühele või mitmele hankija valitud ettevõtjale). Rakendusüksus vaatab üle hanketeate mustandi ning hankedokumentide mustandi ja teeb soovitusi nende muutmiseks või täiendamiseks.
  • Teine etapp – enne hankes otsuste tegemist. Rakendusüksus vaatab üle otsuste mustandid ning teeb soovitusi nende dokumentide muutmiseks või täiendamiseks.
  • Kolmas etapp – enne hankelepingus muudatuste tegemist. Selle etapi käigus tutvub rakendusüksus hankelepingu kavandatava muudatuse asjaoludega ning annab hinnangu, kas hankelepingu muutmine on lubatav või mitte.

Riigihangete eelnõustamise tulemusel väljastame toetuse saajale või taotlejale soovitused hankedokumentidele, otsustele või hankelepingule.

Eelnõustamine on vabatahtlik. Toetuse saaja või taotleja otsustab, kas ja millises etapis soovib ta eelnõustamist saada. Ükski rakendusüksuse poolt tehtav ettepanek ei ole toetuse saaja jaoks täitmiseks kohustuslik. Riigihanke menetluse läbiviimise ning hankelepingu muutmise õiguspärasuse eest vastutab hankijana toetuse saaja või toetuse taotleja.

Lisainfot saab küsida toetuste agentuurist oma oma projekti koordinaatorilt.  

Company contact info

Tähelepanu! Teie veebilehtiseja ei vasta kodulehe külastamiseks vajalikele nõuetele. Palun vahetage veebilehitsejat või seadet, millega te veebilehte sirvite.

Attention! Teie veebilehtiseja ei vasta kodulehe külastamiseks vajalikele nõuetele. Palun vahetage veebilehitsejat või seadet, millega te veebilehte sirvite.

Внимание! Teie veebilehtiseja ei vasta kodulehe külastamiseks vajalikele nõuetele. Palun vahetage veebilehitsejat või seadet, millega te veebilehte sirvite.