Mobile menu

Eurotoetused

Küsi nõu riigihangete teemal!

Innove pakub oma toetuse saajatele tasuta eelnõustamist riigihangete läbiviimisega seotud küsimustes. Nõustamine toimub ainult toetuse saaja poolt ette valmistatud dokumentide põhjal.

Soovitame toetuse saajal kaasata dokumentide ettevalmistamisesse ja hanke läbiviimisesse hankealaste teadmistega spetsialist.

Kui toetuse saajal tekib riigihangete registri kasutamisel või riigihangete seaduse tõlgendamisel küsimusi, siis soovitame esitada päring Rahandusministeeriumisse kodulehe vormil. Lisainfot riigihangete kohta leiab ka Rahandusministeeriumi kodulehe riigihangete poliitika alajaotusest.

 • Riigihangete alast nõustamist pakume kolmes etapis:
  – riigihanke alusdokumentide projektide alusel enne riigihankemenetluse alustamist;
  – otsuste projektide alusel enne riigihankes otsuste tegemist;
  – hankelepingute muudatuskokkuleppe projekti alusel enne hankelepingu muutmist.

Eelnõustamist ei pakuta üldjuhul alla lihthanke piirmäära jäävatele riigihangetele ning sotsiaal- ja eriteenuste erimenetlustele, mille eeldatav maksumus ei ületa rahvusvahelist piirmäära.

 • Riigihangete eelnõustamise teenust pakume toetuse saajatele, investeeringute kavasse kantud projekti korral toetuse taotlejatele ning toetuse andmise tingimuste käskkirja eelnõus nimetatud toetatavate tegevuste elluviijatele.

Eelnõustamist ei pakuta avatud taotlusvoorude toetuse taotlejatele.

 • Eelnõustamiseks tuleb toetuse saajal või taotlejal e-kirja teel pöörduda projekti eest vastutava koordinaatori poole.
 • Teenuse saamiseks palume täita nõustamise ettevalmistusleht vastavalt hankeliigile: lihthange; avatud hankemenetlus; piiratud hankemenetlus; ideekonkurss; konkurentsipõhine läbirääkimistega hange; väljakuulutamiseta läbirääkimistega hange; võistlev dialoog; innovatsioonipartnerlus; sotsiaal- ja eriteenuste erimenetlus.
 • Esimese ja teise etapi eelnõustamise läbiviimiseks vajalikud dokumendid (riigihanke alusdokumendid ja otsuste projektid) palume teha kättesaadavaks riigihangete registris. Erandiks on väljakuulutamiseta läbirääkimistega hankemenetlus juhul, kui seda ei viida läbi riigihangete registri vahendusel. Viimasel juhul ja kolmanda etapi eelnõustamise soovi korral palume edastada vajalikud dokumendid rakendusüksusele koos ettevalmistuslehega. Muud dokumendid (näiteks hankeplaan) ja asjakohane info, mida ei ole võimalik riigihangete registrisse lisada, tuleb edastada samuti koos ettevalmistuslehega.
 • Eelnõustamine viiakse läbi kirjalikult hiljemalt 7 tööpäeva jooksul alates eelnõustamiseks vajalike dokumentide rakendusüksusele kättesaadavaks tegemisest. Protsess võib pikeneda olenevalt esitatud dokumentide mahust ja hankeobjekti keerukusest. Protsessi pikenemisest teavitame toetuse saajat Telefoni teel me ei nõusta.

Riigihangete eelnõustamise tulemusel esitame toetuse saajale ettepanekud riigihanke alusdokumentide, otsuste või hankelepingu muutmise projektide vastavusse viimiseks riigihangete seadusega.

Eelnõustamine on vabatahtlik, välja arvatud kui toetuse andmise tingimustes on selle läbimine toetuse saajale kohustuslik. Ükski eelnõustamise käigus tehtud ettepanek ei ole aga toetuse saajale täitmiseks kohustuslik. Riigihanke menetluse läbiviimise ning hankelepingu muutmise õiguspärasuse eest vastutab hankijana toetuse saaja või toetuse taotleja.

Lisainfot saab küsida toetuste agentuurist oma oma projekti koordinaatorilt.  

Company contact info

Tähelepanu! Teie veebilehtiseja ei vasta kodulehe külastamiseks vajalikele nõuetele. Palun vahetage veebilehitsejat või seadet, millega te veebilehte sirvite.

Attention! Teie veebilehtiseja ei vasta kodulehe külastamiseks vajalikele nõuetele. Palun vahetage veebilehitsejat või seadet, millega te veebilehte sirvite.

Внимание! Teie veebilehtiseja ei vasta kodulehe külastamiseks vajalikele nõuetele. Palun vahetage veebilehitsejat või seadet, millega te veebilehte sirvite.