Mobile menu

Eurotoetused

Arendusprojektid

Määruse “Tänapäevase õpikäsituse rakendamine ning kompetentsikeskuste arendamine Tallinna Ülikoolis ja Tartu Ülikoolis” tegevuse 4 „Haridusasutuste arendusprojektid uuenevat õpikäsitust toetava organisatsioonikultuuri loomiseks” viies taotlusvoor oli avatud 28. veebruarist kuni 29. märtsini 2018 kl 17.00. Innovesse esitati 55 taotlust, toetuse saajate nimekiri.

Toetatakse koolieelsetes lasteasutustes, üldhariduskoolides ja kutseõppeasutustes läbiviidavaid personali arendamise tegevusi, mis aitavad kaasa uuenevat õpikäsitust toetava organisatsioonikultuuri loomisele. Selle tulemusel on koolimeeskonnad võtnud suurema rolli õppiva kooli põhimõtete juurutamisel ja õpetajad rakendavad igapäevases töös mitmekesiseid õpetamismeetodeid.

 

Taotlejad

  • Haridusasutused pidaja kirjalikul nõusolekul.

 

Eelarve/toetuse määr

  • Tegevuses 4 on taotletava toetuse maksimaalne summa kuni 10 000 eurot projekti kohta ja eelarve on kokku 100 000 eurot.
  • Toetusest moodustab Euroopa Sotsiaalfondi toetus kuni 85% ja riiklik kaasfinantseering 15% abikõlblikest kuludest.
  • Projektide abikõlblikkuse perioodi kestus on kuni 14 kuud.

 

Määrus ja infomaterjalid

 

Taotluste esitamine / tulemuste selgumine

  • Taotluste esitamine toimus struktuuritoetuse e-keskkonnas https://etoetus.struktuurifondid.ee 
  • Taotluste esitamise tähtaeg oli 29. märts 2018 kl 17.00. 
  • Taotluste rahuldamise või rahuldamata jätmise otsused tehakse hiljemalt 15. juuniks.

 

Infotund ja eelnõustamine

  • Taotlusvooru tutvustav infotund toimus 12.03.2018 kell 13.00-16.00 Öpiku Konverentsikeskuses, infopäeva materjalid leiab siit.
  • Kui vajate oma valmiva projektitaotlusega seoses eelnõustamist, siis palume ühendust võtta e-kirja teel vanemkoordinaator Kriste Lettaga kriste.letta@innove.ee

 

Taotlusvooru viib läbi Innove toetuste agentuuri elukestva õppe keskus. Lisainfo: tel 735 0528 

 

Eelmises (neljandas) taotlusvoorus esitati Innovesse 21 taotlust. Rahastatud projektid (07.02.2018).

Company contact info

Tähelepanu! Teie veebilehtiseja ei vasta kodulehe külastamiseks vajalikele nõuetele. Palun vahetage veebilehitsejat või seadet, millega te veebilehte sirvite.

Attention! Teie veebilehtiseja ei vasta kodulehe külastamiseks vajalikele nõuetele. Palun vahetage veebilehitsejat või seadet, millega te veebilehte sirvite.

Внимание! Teie veebilehtiseja ei vasta kodulehe külastamiseks vajalikele nõuetele. Palun vahetage veebilehitsejat või seadet, millega te veebilehte sirvite.