Mobile menu

Eurotoetused

AVATUD! Arendusprojektid ja õpiüritused

NB! Alates 1. aprillist 2020 liikus eurotoetuste vahendamine Innovest Riigi Tugiteenuste Keskusesse.

SA Innove toetuste agentuur liitus Riigi Tugiteenuste Keskusega. Kodulehel olev info on viidud üle Riigi Tugiteenuste Keskuse kodulehe www.rtk.ee alamlehele ‘Toetused’. Innove kodulehe eurotoetuste alajaotus jääb ka pärast üleminekut mõneks ajaks alles, kuid seda enam ei uuendata. Loe uudist ülemineku kohta siit.

 

Määruse “Tänapäevase õpikäsituse rakendamine ning kompetentsikeskuste arendamine Tallinna Ülikoolis ja Tartu Ülikoolis”  raames toimuvad 2 taotlusvooru: tegevus 4Haridusasutuste arendusprojektid uuenevat õpikäsitust toetava organisatsioonikultuuri loomiseks” ning tegevus 7 “Haridusasutuste meeskondade ühist õppimist toetavad õpiüritused“. Taotlusvoor on avatud 25. juunist 2019 kuni eelarve vabade vahendite lõppemiseni.

Toetust antakse eesmärgiga võimestada haridusasutusi looma organisatsioonikultuuri, mis lähtub iga õppija individuaalset ja sotsiaalset arengut toetavast, õpioskusi, loovust ja ettevõtlikkust arendavast õpikäsitusest.

 

Taotlejad

 • Haridusasutused pidaja kirjalikul nõusolekul või haridusasutuste pidajad.
  Haridusasutus on koolieelne lasteasutus (v.a lastehoiuteenust osutavad organisatsioonid), üldhariduskool, (sh täiskasvanute gümnaasium) ja kutseõppeasutus.

 

Taotlusvooru teemad

Tegevuse 7 õpiürituste teemad on:

 • haridusasutuse või kohaliku omavalitsuse arenguvajadustest lähtuvad haridusuuendused;
 • töösuhted;
 • töökorraldus;
 • õppiva organisatsiooni kujundamine.

Lisaks on määratletud õpiürituste prioriteedid, mida arvestatakse taotluste hindamisel ja need on järgmised:
– mentorluse arendamine haridusasutuses;
– koostöö korraldamine kaasava hariduse rakendamiseks;
– koostöö kujundamine õpetaja ja õppimist toetava töötaja vahel.

Õpiürituste sihtrühm ei ole piiratud vaid õpetajate ja koolijuhtidega, vaid on laiem:
– õpetajad, haridusasutuste juhid, tugispetsialistid jt haridusasutuse meeskonna liikmed alus-, üld- ja kutsehariduses;
– kohaliku omavalitsuse või omavalitsusliidu ametnikud;
– kooli hoolekogu liikmed;
– haridusasutuse tegevusega seotud kogukonna liikmed.

Õpetaja – koolieelses lasteasutuses (v.a lastehoiuteenust osutavad organisatsioonid), üldhariduskoolis (sh täiskasvanute gümnaasium) või kutseõppeasutuses osalise või täiskoormusega õpetaja ametikohal töötav isik. Osaleja sihtrühma kuulumist kontrollitakse vajadusel EHISe andmete alusel.

Haridusasutuse juht – koolieelset lasteasutust (v.a lastehoiuteenust osutavad organisatsioonid), üldhariduskooli (sh täiskasvanute gümnaasium) või kutseõppeasutust juhtiv või selle juhtkonda kuuluv isik.

 

Eelarve/toetuse määr

 • Tegevuses 4 “Haridusasutuste arendusprojektid uuenevat õpikäsitust toetava organisatsioonikultuuri loomiseks” on taotletava toetuse maksimaalne summa 10 000 eurot taotluse kohta.
 • Tegevuses 7 “Haridusasutuste meeskondade ühist õppimist toetavad õpiüritused“ on taotletava toetuse maksimaalne summa 5000 eurot taotluse kohta.
 • Taotletava toetuse määr on kuni 100% abikõlblike kulude maksumusest.
 • Toetus makstakse välja kindlasummalise makse alusel pärast tegevuste elluviimist ja projekti tulemuste (sh näitajate) täielikul saavutamisel. Projekti tulemuste osalisel saavutamisel jääb toetus välja maksmata.
 • Tegevuse 4 ja 7 eelarve on kokku 1 000 000 eurot.
 • Toetusest moodustab Euroopa Sotsiaalfondi toetus kuni 85% ja riiklik kaasfinantseering 15% abikõlblikest kuludest.
 • Projektide maksimaalne kestus on kuni 14 kuud.

 

Määrus ja infomaterjalid

 

Taotluste esitamine

 • Taotlusi saab esitada alates 25. juunist 2019 struktuuritoetuse e-keskkonnas https://etoetus.struktuurifondid.ee 
 • Taotlusvoor on avatud kuni eelarve vabade vahendite lõppemiseni.

 

Infopäev/videoülekanne

 • Infopäev taotlejatele toimus 17. septembril 2019 Öpiku Konverentsikeskuses (Valukoja 8, Tallinn).
  Päevakava
  Infopäeva materjalid leiab siit.

 

 

Taotlusvoore tutvustav esimene infopäev toimus Tallinnas 17. juunil.

Lisainfo

 

Neljandas taotlusvoorus esitati Innovesse 21 taotlust: toetuse saajate nimekiri (07.02.2018). Viies taotlusvoor oli avatud 28. veebruarist kuni 29. märtsini 2018, Innovesse esitati 55 taotlust, toetuse saajate nimekiri.

Company contact info

Tähelepanu! Teie veebilehtiseja ei vasta kodulehe külastamiseks vajalikele nõuetele. Palun vahetage veebilehitsejat või seadet, millega te veebilehte sirvite.

Attention! Teie veebilehtiseja ei vasta kodulehe külastamiseks vajalikele nõuetele. Palun vahetage veebilehitsejat või seadet, millega te veebilehte sirvite.

Внимание! Teie veebilehtiseja ei vasta kodulehe külastamiseks vajalikele nõuetele. Palun vahetage veebilehitsejat või seadet, millega te veebilehte sirvite.