Mobile menu

Eurotoetused

Õpetajate baaskoolitused

NB! Alates 1. aprillist 2020 liikus eurotoetuste vahendamine Innovest Riigi Tugiteenuste Keskusesse.

SA Innove toetuste agentuur liitus Riigi Tugiteenuste Keskusega. Kodulehel olev info on viidud üle Riigi Tugiteenuste Keskuse kodulehe www.rtk.ee alamlehele ‘Toetused’. Innove kodulehe eurotoetuste alajaotus jääb ka pärast üleminekut mõneks ajaks alles, kuid seda enam ei uuendata. Loe uudist ülemineku kohta siit.

Taotlusvoor määruse „Tänapäevase õpikäsituse rakendamine ning kompetentsikeskuste arendamine Tallinna Ülikoolis ja Tartu Ülikoolis” alategevuses „Õpetajate baaskoolitused ja baaskoolitustega seotud arendustegevused” oli avatud 4. septembrist kuni 10. oktoobrini 2018 kl 17.00. Toetuse saajad

 

Toetatavad tegevused

Koolituste pakkumine, mis arendavad õpetaja ja kutseõpetaja erinevatel kutsetasemetel kirjeldatud põhilisi kompetentse:

 • õpi- ja õpetamistegevuse kavandamine ning õpikeskkonna kujundamine;
 • õppimise ja õppija arengu toetamine;
 • refleksioon ja professionaalne enesearendamine, kolleegide toetamine, nõustamine ja mentorlus;
 • erialaõppe arendamine;
 • juhtimine ja eestvedamine, fookusega liidrioskuste arendamisele ja õpiprotsessi juhtimisele;
 • õpetajate baasilised eripedagoogilised pädevused kaasava hariduse rakendamiseks.

 

Taotlusvooru raames pakutavad projektid peavad vastama järgmistele tingimustele:

a) Koolitused ja arendustegevused peavad toetama läbivalt:

 • info- ja kommunikatsioonitehnoloogia ja selle õppetöös kasutamise oskuse tõusu;
 • eneseanalüüsioskuse ja uurimispädevuse kasvu;
 • õpilaste üldpädevuste kujundamise kasvu.

b) Pakutavate koolituste maht on vähemalt 32 tundi.

c) Koolitustele ja arendustegevustele registreerumine ja tagasiside kogumine osalejatelt peab toimuma keskse täiendusõppekalendri kaudu.

 

Taotlejad

 • Taotlejaks võivad olla Tallinna Ülikool ja Tartu Ülikool.

 

Eelarve / toetuse osakaal

 • Taotlusvooru eelarve on 600 000 eurot, millest moodustab Euroopa Sotsiaalfondi toetus 510 000 ja riiklik kaasfinantseering 90 000 eurot.
 • Toetuse piirsumma ühe taotluse kohta on 400 000 eurot.
 • Toetuse maksimaalne osakaal on kuni 100% abikõlblike kulude maksumusest.

 

Määrus ja infomaterjalid

 

Taotluste esitamine

Lisainfo

Eelmine samateemaline voor oli avatud 20.11.17-08.01.18: toetuse saajad.

Company contact info

Tähelepanu! Teie veebilehtiseja ei vasta kodulehe külastamiseks vajalikele nõuetele. Palun vahetage veebilehitsejat või seadet, millega te veebilehte sirvite.

Attention! Teie veebilehtiseja ei vasta kodulehe külastamiseks vajalikele nõuetele. Palun vahetage veebilehitsejat või seadet, millega te veebilehte sirvite.

Внимание! Teie veebilehtiseja ei vasta kodulehe külastamiseks vajalikele nõuetele. Palun vahetage veebilehitsejat või seadet, millega te veebilehte sirvite.