Mobile menu

Eurotoetused

AVATUD! Õpetajate koolitused ja arendustegevused

Taotlusvoor määruse „Tänapäevase õpikäsituse rakendamine ning kompetentsikeskuste arendamine Tallinna Ülikoolis ja Tartu Ülikoolis” alategevuses „Õpetajate baaskoolitused ja baaskoolitustega seotud arendustegevused” on avatud 20. novembrist 2017 kuni 8. jaanuarini 2018 kl 17.00. 

 

Toetatavad tegevused

1. Õpetaja ja kutseõpetaja kutsestandardites kirjeldatud kompetentsid, neid kirjeldavad tegevusnäitajad ja teadmised erinevatel kutsetasemetel:

 • õpi- ja õpetamistegevuse kavandamine ning õpikeskkonna kujundamine;
 • õppimise ja õppija arengu toetamine;
 • refleksioon ja professionaalne enesearendamine, kolleegide toetamine, nõustamine ja mentorlus;
 • juhtimine ja eestvedamine, fookusega liidrioskuste arendamisele ja õpiprotsessi juhtimisele;
 • õpetajate jeripedagoogilised pädevused kaasava hariduse rakendamiseks.

2. Ainedidaktika töötavatele õpetajatele

 • ainedidaktika kursused õpetajatele, kellel on aine(valdkonna)alane haridus, kuid puudub ettevalmistus aine õpetamiseks või teadmised ja oskused vajavad kaasajastamist:
 • võõrkeeleõpetajate oskused ja teadmised õppijate kommunikatiivse keeleoskuse arendamiseks (va eesti keel teise keelena).

Taotlusvooru raames pakutavad projektid peavad vastama järgmistele tingimustele:

a) Koolitused ja arendustegevused peavad toetama läbivalt:

 • info- ja kommunikatsioonitehnoloogia ja selle õppetöös kasutamise oskuse tõusu;
 • eneseanalüüsioskuse ja uurimispädevuse kasvu;
 • õpilaste üldpädevuste kujundamise kasvu.

b) Pakutavate koolituste maht on vähemalt 32 tundi.

c) Koolitustele ja arendustegevustele registreerumine ja tagasiside kogumine osalejatelt peab toimuma keskse täiendusõppekalendri kaudu.

 

Taotlejad

 • Taotlejaks võivad olla Tallinna Ülikool ja Tartu Ülikool.

 

Eelarve / toetuse osakaal

 • Taotlusvooru eelarve on 200 000 eurot, millest moodustab Euroopa Sotsiaalfondi toetus 170 000 ja riiklik kaasfinantseering 30 000 eurot.
 • Toetuse piirsumma ühe taotluse kohta on 200 000 eurot.
 • Toetuse maksimaalne osakaal on kuni 100% abikõlblike kulude maksumusest.

 

Määrus ja infomaterjalid

 

Taotluste esitamine

 

Infotunnid

Taotlejatele toimuvad SA Innoves (Lõõtsa 4, Tallinn) infotunnid:

 • 11. detsembril kl 13-15 ja kl 15-17 – REGISTREERU hiljemalt 5. detsembril
 • 18. detsembril kl 13-15 ja kl 15-17 – REGISTREERU hiljemalt 12. detsembril


Taotlusvooru viib läbi Innove struktuuritoetuste agentuuri 
elukestva õppe keskus.
Lisainfo telefonil 735 0528. 

Company contact info

Tähelepanu! Teie veebilehtiseja ei vasta kodulehe külastamiseks vajalikele nõuetele. Palun vahetage veebilehitsejat või seadet, millega te veebilehte sirvite.

Attention! Teie veebilehtiseja ei vasta kodulehe külastamiseks vajalikele nõuetele. Palun vahetage veebilehitsejat või seadet, millega te veebilehte sirvite.

Внимание! Teie veebilehtiseja ei vasta kodulehe külastamiseks vajalikele nõuetele. Palun vahetage veebilehitsejat või seadet, millega te veebilehte sirvite.