Mobile menu

Eurotoetused

Digitaalne õppevara – nutikas õppimine

NB! Alates 1. aprillist 2020 liikus eurotoetuste vahendamine Innovest Riigi Tugiteenuste Keskusesse.

SA Innove toetuste agentuur liitus Riigi Tugiteenuste Keskusega. Kodulehel olev info on viidud üle Riigi Tugiteenuste Keskuse kodulehe www.rtk.ee alamlehele ‘Toetused’. Innove kodulehe eurotoetuste alajaotus jääb ka pärast üleminekut mõneks ajaks alles, kuid seda enam ei uuendata. Loe uudist ülemineku kohta siit.

Määruse “Mitmekesine ja kvaliteetne haridus digitaalse õppevaraga” tegevuse “Digitaalse õppevara arendamine ja kõigile Eesti haridusasutustele kättesaadavaks tegemine või olemasoleva lahenduse kõigile Eesti haridusasutustele tasuta kättesaadavaks tegemine” taotlusvoor oli avatud 28. juunist kuni 29. oktoobrini 2019.

Innovesse esitati 76 projekti, kus sooviti toetust kokku 1 855 821,91 eurot.

 

Toetatavad tegevused ja sihtrühm

 • Toetatavad tegevused: digitaalse õppevara arendamine ja kõigile Eesti haridusasutustele kättesaadavaks tegemine või olemasoleva lahenduse kõigile Eesti haridusasutustele tasuta kättesaadavaks tegemine.
 • Nõuded õppevarale: õppevara peab vastama soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise põhimõtetele ning pärast valmimist kättesaadavaks/leitavaks tehtud õppevaraportaali E-koolikott kaudu.
 • Sihtrühm: haridusasutused, õpilased ja õpetajad.

 

Taotleja

 • Taotleja võib olla haridusasutus (omandivormist sõltumata), avalik-õiguslik või eraõiguslik juriidiline isik.
 • Taotleja võib ühes taotlusvoorus esitada kuni kaks taotlust.
 • Partnerite ja koostööpartnerite kaasamine ei ole lubatud.

 

Eelarve ja toetuse summa

 • Taotlusvooru eelarve on 1 000 000 eurot, toetusest moodustab Euroopa Sotsiaalfondi osa kuni 85% ja riiklik kaasfinantseering 15%.
 • Projektile antakse toetust kuni 85% projekti abikõlblikest kuludest; omafinantseeringu osakaal projekti abikõlblikest kuludest on vähemalt 15%.
 • Minimaalne toetuse summa on 3000 eurot ja maksimaalselt 30 000 eurot.
 • Toetust antakse kindlasummalise maksena ning projekti muutmine peale heakskiitmist ei ole võimalik.

 

Määrus ja infomaterjalid:

 

Taotluste esitamine / tulemused

 • Taotluste esitamine toimub struktuuritoetuse e-keskkonnas https://etoetus.struktuurifondid.ee 
 • Taotluste esitamise esialgne tähtaeg oli 28. oktoober 2019 kl 17.00. NB! Pikendasime seoses nädalavahetusel olnud tehniliste tõrgetega taotluste esitamise tähtaega ühe päeva võrra. Taotlused tuli esitada hiljemalt 29. oktoobriks kl 17.00.

 

Infopäevad

Infopäev taotlejatele toimus 27.08.2019 Tallinnas.

Infopäev projektide rakendajatele toimus 19.02.2020 Innoves, infopäeva ettekanded leiab siit.

 

Lisainfo

 

Eelmise, kutseõppeasutustele suunatud simulaatorite taotlusvooru info on leitav SIIT.

Company contact info

Tähelepanu! Teie veebilehtiseja ei vasta kodulehe külastamiseks vajalikele nõuetele. Palun vahetage veebilehitsejat või seadet, millega te veebilehte sirvite.

Attention! Teie veebilehtiseja ei vasta kodulehe külastamiseks vajalikele nõuetele. Palun vahetage veebilehitsejat või seadet, millega te veebilehte sirvite.

Внимание! Teie veebilehtiseja ei vasta kodulehe külastamiseks vajalikele nõuetele. Palun vahetage veebilehitsejat või seadet, millega te veebilehte sirvite.