Mobile menu

Eurotoetused

Ettevõtlusõpe

NB! Alates 1. aprillist 2020 liikus eurotoetuste vahendamine Innovest Riigi Tugiteenuste Keskusesse.

SA Innove toetuste agentuur liitus Riigi Tugiteenuste Keskusega. Kodulehel olev info on viidud üle Riigi Tugiteenuste Keskuse kodulehe www.rtk.ee alamlehele ‘Toetused’. Innove kodulehe eurotoetuste alajaotus jääb ka pärast üleminekut mõneks ajaks alles, kuid seda enam ei uuendata. Loe uudist ülemineku kohta siit.

 

Määruse „Koolide, kogukonna ja ettevõtjate koostöö toetamine ettevõtlusõppe praktilisemaks muutmiseks” neljas taotlusvoor avanes 20. detsembril 2019 ning oli avatud kuni 20. veebruarini 2020 kl 17.00.

 • Innovesse esitati 54 taotlust, milles sooviti toetust kokku 726 148,96 eurot.

Toetuse andmise eesmärk on tõhustada koolide, kogukonna ja ettevõtjate koostööd ettevõtlusõppe rakendamisel ning praktilisemaks muutmisel, juurutada ettevõtliku õppe põhimõtteid ning suurendada õppurite ettevõtlikkusteadlikkust.

 

Toetatavad tegevused

Toetatakse kohalikul, regionaalsel või üle-eestilisel tasandil läbiviidavaid projekte, mille käigus kool ja kooliväline osapool ühiselt:

 • panustavad ettevõtlusõppe läbiviimisesse;
 • muudavad ettevõtlusõpet praktilisemaks;
 • viivad ettevõtlusõpet läbi väljaspool kooli.

Projekti tegevuste tulemusena peab koolis muutuma ettevõtluse õpetus.

 

Projektide tegevuste sihtrühm

 • õppurid;
 • õpet läbiviivad spetsialistid.

 

Taotleja, partner, koostööpartner

 • Taotleja võib olla kool, era- või avalik-õiguslik juriidiline isik. 
 • Taotleja peab projekti kaasama vähemalt ühe partneri või koostööpartneri. Igas projektis peab olema kaasatud kool ja kooliväline osapool.
  Partner on osapool, kes osaleb projektis toetatava tegevuse rakendamisel ja kellel tekivad selle käigus kulud.
  Koostööpartner on projekti osapool, kes panustab projekti elluviimisse, kuid kellel projekti raames kulusid ei teki.
  NB! Juhime tähelepanu, et ettevõtted kellelt ostetakse teenust ei ole projekti partnerid ega koostööpartnerid.
 • Taotleja ega partner ei või olla asutus või juriidiline isik, mida haridus- ja teadusministeerium toetab taotluse vastavuse kontrollimise ajal ettevõtlusõppe arendamise eesmärgil tegevuskava ja partnerlusleppe põhiselt.

 

Eelarve, toetuse määr

 • Taotlusvooru eelarve on kokku 250 000 eurot (sh Euroopa Sotsiaalfond 212 500 eurot ning riiklik kaasfinantseering 37 500 eurot).
 • Toetuse piirsumma ühe taotluse kohta on 1000 eurot kuni 25 000 eurot.
 • Toetuse maksimaalne määr on kuni 90% abikõlblike kulude maksumusest.
 • Toetus makstakse välja lihtsustatud kulude hüvitamisviisi kindlasummaline makse alusel. Minimaalne kindlasummaline makse on 1000 eurot ning maksimaalne kindlasummaliste maksete arv ühes taotluses on viis kindlasummalist makset. Kindlasummalise makse alusel toetuse saamisel määratakse makse suurus taotluses esitatud projekti väljundi eelarve summa alusel ning toetus makstakse välja ainult tulemuste (näitajate) täielikul saavutamisel.
  NB! Juhime tähelepanu, et rahastatud projekti näitajate, tegevuste ja eelarve muutmine pole lubatud.

 

Määrus ja infomaterjalid

 

Taotluste esitamine

 • Taotluste esitamine toimub struktuuritoetuse e-keskkonnas https://etoetus.struktuurifondid.ee
  – Vaata ka keskkonna kasutamise videojuhendeid.
  – Taotluse täitmisel lähtuge iga andmevälja juures olevast abiinfost. Taotluses on abiinfo tähistatud küsimärgiga “?”.
 • Taotluste esitamise tähtaeg oli 20.02.2020 kl 17.00

 

Infopäevad 

 • Infopäevad toimusid 13. jaanuaril Tartus ja 14. jaanuaril Tallinnas. Infopäevade materjalid leiab siit.

Lisainfo

 

Varasemad taotlusvoorud

 • Esimeses taotlusvoorus esitati Innovesse 60 taotlust. Toetuse saajate nimekiri.   
 • Teise taotlusvooru esitati 49 taotlust. Toetuse saajate nimekiri
 • Kolmandasse taotlusvooru laekus 31 taotlust. Toetuse saajate nimekiri.


 

Company contact info

Tähelepanu! Teie veebilehtiseja ei vasta kodulehe külastamiseks vajalikele nõuetele. Palun vahetage veebilehitsejat või seadet, millega te veebilehte sirvite.

Attention! Teie veebilehtiseja ei vasta kodulehe külastamiseks vajalikele nõuetele. Palun vahetage veebilehitsejat või seadet, millega te veebilehte sirvite.

Внимание! Teie veebilehtiseja ei vasta kodulehe külastamiseks vajalikele nõuetele. Palun vahetage veebilehitsejat või seadet, millega te veebilehte sirvite.