Mobile menu

Eurotoetused

Ettevõtlusõpe

Määruse „Koolide, kogukonna ja ettevõtjate koostöö toetamine ettevõtlusõppe praktilisemaks muutmiseks” kolmas taotlusvoor oli avatud 24. septembrist 2018 kuni 23. novembrini 2018 kl 17.00.

Innovesse laekus tähtaegselt 31 taotlust, toetust sooviti kokku 367 151 eurot.
– Toetuse saajad (21.03.2019).

Toetuse andmise eesmärk on tõhustada koolide, kogukonna ja ettevõtjate koostööd ettevõtlusõppe praktilisemaks muutmisel, juurutada ettevõtliku õppe põhimõtteid ning suurendada õppurite ettevõtlikkusteadlikkust. 


Toetatavad tegevused on kohalikul, regionaalsel või üle-eestilisel tasandil:

 • kooliväliste partnerite kaasamine ettevõtlusõppe läbiviimisesse;
 • ettevõtlusõpet praktilisemaks muutvad tegevused;
 • väljaspool kooli ettevõtlusõppe läbiviimist toetavad tegevused. 

 

Projektide tegevuste sihtrühm:

 • õppurid;
 • õpet läbiviivad spetsialistid.

 

Taotlejad, partnerid

 • Taotlejad võivad olla koolid, era- või avalik-õiguslikud juriidilised isikud.
 • Taotleja peab projekti kaasama vähemalt ühe partneri. Kui taotleja ei ole kool, peab vähemalt üks projekti partner olema kool.
 • Taotleja ega partner ei või olla asutus või juriidiline isik, mida haridus- ja teadusministeerium toetab taotluse vastavuse kontrollimise ajal ettevõtlusõppe arendamise eesmärgil tegevuskava ja partnerlusleppe põhiselt.

 

Eelarve/toetuse määr

 • Taotlusvooru eelarve on kokku 210 000 eurot, mis jaguneb järgnevalt:
  – kohaliku tasandi projektid 50 000 eurot;
  – regionaalse tasandi projektid 60 000 eurot;
  – üle-eestilised projektid 100 000 eurot.
 • Toetuse piirsumma ühe taotluse kohta on 1000 eurot kuni 25 000 eurot.
 • Minimaalne kindlasummaline makse on 1000 eurot ning maksimaalne kindlasummaliste maksete arv ühes taotluses on viis kindlasummalist makset.
 • Toetuse maksimaalne määr on kuni 90% abikõlblike kulude maksumusest.
 • Toetusest moodustab Euroopa Sotsiaalfondi toetus kuni 85% ja riiklik kaasfinantseering 15% abikõlblikest kuludest.

 

Määrus ja infomaterjalid

 

Taotluste esitamine

 

Infopäevad 

 • Infopäevad taotlejatele toimusid 9. oktoobril TALLINNAS ja 10. oktoobril TARTUS, materjalid leiab SIIT. 

 

Taotlusvooru viib läbi Innove toetuste agentuuri elukestva õppe keskus.
Lisainfo telefonil 735 0528.

 

 • Esimeses taotlusvoorus esitati Innovesse 60 taotlust. Toetuse saajate nimekiri   
 • Teise taotlusvooru esitati 49 taotlust. Toetuse saajate nimekiri 


 

Company contact info

Tähelepanu! Teie veebilehtiseja ei vasta kodulehe külastamiseks vajalikele nõuetele. Palun vahetage veebilehitsejat või seadet, millega te veebilehte sirvite.

Attention! Teie veebilehtiseja ei vasta kodulehe külastamiseks vajalikele nõuetele. Palun vahetage veebilehitsejat või seadet, millega te veebilehte sirvite.

Внимание! Teie veebilehtiseja ei vasta kodulehe külastamiseks vajalikele nõuetele. Palun vahetage veebilehitsejat või seadet, millega te veebilehte sirvite.