Mobile menu

Eurotoetused

AVATUD! Väikelahendused HEV-õpilastele

NB! Alates 1. aprillist 2020 liikus eurotoetuste vahendamine Innovest Riigi Tugiteenuste Keskusesse.

SA Innove toetuste agentuur liitus Riigi Tugiteenuste Keskusega. Kodulehel olev info on viidud üle Riigi Tugiteenuste Keskuse kodulehe www.rtk.ee alamlehele ‘Toetused’. Innove kodulehe eurotoetuste alajaotus jääb ka pärast üleminekut mõneks ajaks alles, kuid seda enam ei uuendata. Loe uudist ülemineku kohta siit.

 

Euroopa Regionaalarengu Fondi taotlusvoor “Väikelahendused HEV õpilaste integreerimiseks tavakoolidesse” on avatud 12. juulist 2018 kuni vabade vahendite lõppemiseni.

Toetuse andmise eesmärk on suurendada üldhariduskoolide valmisolekut rakendada kaasava hariduse põhimõtteid, mille kohaselt üldjuhul õpib haridusliku erivajadusega õpilane elukohajärgses koolis ning võimalusel tavaklassis osaliselt või täielikult.

Toetuse saajad seisuga 22.08.2019

 

Toetatavad tegevused

  1. kooli kinnistul ning hoonetes kaasava hariduse põhimõtete rakendamiseks vajalike ehitustööde tegemine;
  2. kaasava hariduse põhimõtte rakendamiseks vajaliku sisustuse ja seadmete ost ja paigaldus;
  3. hariduslike erivajadustega õpilastele vajalike õppe- ja abivahendite ning õppematerjalide ost ja paigaldus.

Meetme raames ei toetata uus- või juurdeehitusi, välja arvatud täiendavate sissepääsude, panduste, treppide ning liftide ehitusalase pinna osas puuetega inimeste erivajadustest tulenevate nõuete täitmiseks.

 

Taotlejad

  • Toetust saab taotleda nimekirjas (lk 1-2 erakoolide pidajad, lk 3-4 kohalikud omavalitused) toodud organisatsioonide tegevuste jaoks, kas erakooli pidaja ise või kohaliku omavalituse üksus kuni vastava organisatsiooni jaoks kehtestatud ülempiirini.
  • Juhul, kui projekti on kaasatud partner, saab partner olla kohaliku omavalitsuse üksus või erakooli pidaja.

 

Toetuse osakaal ja toetuse suurus

  • Taotlusvooru eelarve on kokku 9,5 miljonit eurot, vooru rahastab Euroopa Regionaalarengu Fond.
  • Toetuse maksimaalne osakaal on 85% projekti abikõlblikest kuludest.
  • Toetuse taotlejale on määratud taotletava toetuse ülempiir, mille seadmisel on arvestatud üldhariduskoolides 10. novembri 2017. a seisuga õppivate põhikooliõpilaste arvu.

 

Infomaterjalid

 

Taotluse esitamine

 

Infopäevad

Haridus- ja Teadusministeeriumi piirkondlikud kaasava hariduse arengupäevad toimusid 2018 augustis ja septembris, kus tutvustati ka taotlusvooru üldtingimusi. Arengupäevade info 

Lisainfo

 

Company contact info

Tähelepanu! Teie veebilehtiseja ei vasta kodulehe külastamiseks vajalikele nõuetele. Palun vahetage veebilehitsejat või seadet, millega te veebilehte sirvite.

Attention! Teie veebilehtiseja ei vasta kodulehe külastamiseks vajalikele nõuetele. Palun vahetage veebilehitsejat või seadet, millega te veebilehte sirvite.

Внимание! Teie veebilehtiseja ei vasta kodulehe külastamiseks vajalikele nõuetele. Palun vahetage veebilehitsejat või seadet, millega te veebilehte sirvite.