Mobile menu

Eurotoetused

Hoolekanne

Määruse „Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused” tegevuse 2.2.1 „Eakatele, erivajadustega ja toimetulekuraskustega inimestele ning nende pereliikmetele töölesaamist toetavad hoolekandeteenused” teine Euroopa Sotsiaalfondist rahastatav taotlusvoor oli avatud 11. aprillist kuni 12. juunini 2018 kl 17.00. Innovesse esitati 15 taotlust. Toetuse saajad (13.08.18).

Toetuse andmise eesmärk on tööealise inimese hoolduskoormuse vähendamine ning tööturule sisenemise või tööturul jätkamise toetamine või tööealise erivajadustega inimese toimetuleku toetamine tööturule sisenemise või tööturul jätkamise võimekuse suurendamiseks.

 

Toetatavad tegevused

 • Toetust antakse projektile, mille elluviimisega kohaliku omavalitsuse üksuste koostöös arendatakse ja osutatakse projekti taotleja või partnerina kaasatud kohaliku omavalitsuse üksuse haldusterritooriumil järgmisi hoolekandeteenuseid omaette või kombineerituna:
  1) koduteenus;
  2) tugiisikuteenus;
  3) isikliku abistaja teenus;
  4) väljaspool kodu osutatav üldhooldusteenus – päevahoiu- või intervallhooldusteenus.

 

Taotlejad, partnerid

 • Taotleja võib olla kohaliku omavalitsuse üksus või maakondlik omavalitsuste liit. Taotleja võib esitada igas taotlusvoorus ainult ühe taotluse.
 • Partner võib olla: juriidiline isik; füüsilisest isikust ettevõtja; kohaliku omavalitsuse üksus; maakondlik omavalitsuste liit; valitsusasutus või selle hallatav riigiasutus, välja arvatud asutus, mis on prioriteetse suuna raames saanud toetust ministri käskkirja alusel.

 

Eelarve/toetuse määr

 • Taotlusvooru eelarve on kokku 7 000 000 eurot.
 • Toetuse vähim summa projekti kohta on 50 000 eurot ja suurim summa 500 000 eurot.
 • Toetuse osakaal on kuni 75% abikõlblikest kuludest.

 

Määrus ja infomaterjalid

 

Taotluste esitamine

 

Infopäevad 

Taotlusvooru tutvustamiseks toimusid infopäevad 26. aprillil  Tallinnas ja 3. mail Tartus

 

Taotlusvooru viib läbi Innove toetuste agentuuri tööelu keskus

Lisainfo: kaili.taalmann@innove.ee tel. 735 0772

 

Sama tegevuse esimene taotlusvoor oli avatud 1. augustist kuni 31. oktoobrini 2016. Toetuse saajate nimekiri (17.01.2017).

Company contact info

Tähelepanu! Teie veebilehtiseja ei vasta kodulehe külastamiseks vajalikele nõuetele. Palun vahetage veebilehitsejat või seadet, millega te veebilehte sirvite.

Attention! Teie veebilehtiseja ei vasta kodulehe külastamiseks vajalikele nõuetele. Palun vahetage veebilehitsejat või seadet, millega te veebilehte sirvite.

Внимание! Teie veebilehtiseja ei vasta kodulehe külastamiseks vajalikele nõuetele. Palun vahetage veebilehitsejat või seadet, millega te veebilehte sirvite.