Mobile menu

Eurotoetused

AVATUD! Keeleõppetegevused

NB! Alates 1. aprillist 2020 liikus eurotoetuste vahendamine Innovest Riigi Tugiteenuste Keskusesse.

SA Innove toetuste agentuur liitus Riigi Tugiteenuste Keskusega. Kodulehel olev info on viidud üle Riigi Tugiteenuste Keskuse kodulehe www.rtk.ee alamlehele ‘Toetused’. Innove kodulehe eurotoetuste alajaotus jääb ka pärast üleminekut mõneks ajaks alles, kuid seda enam ei uuendata. Loe uudist ülemineku kohta siit.

 

Euroopa Sotsiaalfondi taotlusvooru “Keeleõppetegevused edukamaks toimetulekuks tööturul” tegevus 1 oli avatud 9. juunist kuni 24. juulini 2017 kl 17.00 ning tegevused 2 ja 3 on avatud 9. juunist kuni eelarve vabade vahendite lõppemiseni. 

Toetuse andmise eesmärk on ebapiisava keeleoskusega elanikkonna keeleoskuse arendamine, noorte ja laste keelteoskuse arendamine ning rahvusvaheliselt tunnustatud keeleeksami sooritanud õpetajate toetamine.

Taotlusvooru eelarve on 630 661 eurot, millest moodustab Euroopa Sotsiaalfondi toetus 536 062 ja riiklik kaasfinantseering 94 599 eurot.

– Tegevuste 2 ja 3 toetuse saajad seisuga 01.10.2018

 

Toetatavad tegevused

1) Võõrkeeleõpetajaks õppivate üliõpilaste ja võõrkeeleõpetajate rahvusvaheliselt tunnustatud keeleeksami sooritamise toetamine eesmärgiga tõsta rahvusvaheliselt tunnustatud keeleeksami sertifikaadiga võõrkeeleõpetajate arvu.

 • Sihtgrupp: võõrkeeleõpetajaks õppivad üliõpilased ja võõrkeeleõpetajad.
 • Taotlejad: juriidilisest isikust võõrkeeleõpetajate aineühendused, õpetajate aineühenduste katusorganisatsioonid ja õpetajakoolituse esmaõpet ja täienduskoolitust pakkuvad ülikoolid.
 • Tegevuste abikõlblikkuse periood: 1. mai 2016 kuni 31. detsember 2020, kuid projekti abikõlblikkuse periood ei tohi olla pikem kui 36 kuud.
 • Toetuse määr: maksimaalne toetus projekti kohta on kuni 70 000 eurot; toetuse maksimaalne osakaal on kuni 100% abikõlblike kulude maksumusest.
 • Tegevuse eelarve: 70 000 eurot.
 • NB! Projektitaotlus peab katma üle-eestiliselt kõigi tegevuses nimetatud õpetajate kulude hüvitamist, edukaks tunnistatakse üks enim punkte saanud projekt.

2) Piirkonna vajadustest lähtuva ebapiisava keeleoskusega eesti keelest erineva ema- või kodukeelega elanikkonnale keelealase vaba- ja kogemusõppe pakkumine.

 • Sihtgrupp: ebapiisava keeleoskusega eesti keelest erineva ema- või kodukeelega täiskasvanud ja koolikohustuseeast välja jõudnud noored.
 • Taotlejad: kohaliku omavalitsuse üksused.
 • Tegevuste abikõlblikkuse periood: 1. mai 2016 kuni 31. detsember 2020, kuid projekti abikõlblikkuse periood ei tohi olla pikem kui 24 kuud.
 • Toetuse määr: maksimaalne toetuse summa projekti kohta on kuni 10 000 eurot; maksimaalne toetuse summa taotlejale ei saa olla suurem kui 100 000 eurot; toetuse maksimaalne osakaal on kuni 100% abikõlblike kulude maksumusest.
 • Tegevuse eelarve: 275 344 eurot (eelarve jääk seisuga 01.10.18: 270 354 eurot)

3) Haridusasutuste keelealased koostöötegevused.

 • Sihtgrupp: lapsed ja noored kuni 26. eluaastani.
 • Taotlejad: haridusasutused; tegevuses peab kaasama koostööpartnerina teisi haridusasutusi.
 • Tegevuste abikõlblikkuse periood: 1. mai 2016 kuni 31. detsember 2020, kuid projekti abikõlblikkuse periood ei tohi olla pikem kui 24 kuud.
 • Toetuse määr: maksimaalne toetuse summa projekti kohta on kuni 10 000 eurot; maksimaalne toetuse summa taotlejale ei saa olla suurem kui 100 000 eurot; toetuse maksimaalne osakaal on kuni 100% abikõlblike kulude maksumusest.
 • Tegevuse eelarve: 285 317 eurot (eelarve jääk seisuga 01.10.18: 258 465 eurot)

 

Määrus ja infomaterjalid

 

Taotluste esitamine

Lisainfo

1. taotlusvoor samas tegevuses toimus 17.10-28.11.16. Toetuse saajad on leitavad siit.

Company contact info

Tähelepanu! Teie veebilehtiseja ei vasta kodulehe külastamiseks vajalikele nõuetele. Palun vahetage veebilehitsejat või seadet, millega te veebilehte sirvite.

Attention! Teie veebilehtiseja ei vasta kodulehe külastamiseks vajalikele nõuetele. Palun vahetage veebilehitsejat või seadet, millega te veebilehte sirvite.

Внимание! Teie veebilehtiseja ei vasta kodulehe külastamiseks vajalikele nõuetele. Palun vahetage veebilehitsejat või seadet, millega te veebilehte sirvite.