Mobile menu

Eurotoetused

Uudsed lahendused sotsiaalvaldkonnas / väiketoetus

NB! Alates 1. aprillist 2020 liikus eurotoetuste vahendamine Innovest Riigi Tugiteenuste Keskusesse.

SA Innove toetuste agentuur liitus Riigi Tugiteenuste Keskusega. Kodulehel olev info on viidud üle Riigi Tugiteenuste Keskuse kodulehe www.rtk.ee alamlehele ‘Toetused’. Innove kodulehe eurotoetuste alajaotus jääb ka pärast üleminekut mõneks ajaks alles, kuid seda enam ei uuendata. Loe uudist ülemineku kohta siit.

 

Meetme „Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused” tegevuse 2.2.1 „Eakatele, erivajadustega ja toimetulekuraskustega inimestele ning nende pereliikmetele töölesaamist toetavad hoolekandeteenused” uudsete lahenduste väljatöötamise ja elluviimise väiketoetuse Euroopa Sotsiaalfondist rahastatav taotlusvoor oli avatud 12. juunist 2018 kuni 31. detsembrini 2019 või kuni vabade vahendite lõppemiseni.

Toetuse saajad (seisuga 25.03.2020)

Toetusmeetme eesmärk on toetada uudsete teenuste ja toodete arendamist ja testimist sotsiaalvaldkonnas. Tegevuste sihtrühmaks on erivajadusega, hoolduskoormusega ja hooldusvajadusega inimesed. Väiketoetus on suunatud esmase idee edasiarendamisele või põhitoetuse taotluste ettevalmistamisele.

Väiketoetusena toetatavad tegevused

 1. olemasoleva olukorra väljaselgitamine ning uuringute ja analüüside tegemine;
 2. äriplaani koostamine;
 3. prototüübi väljatöötamine ja testimine;
 4. koostööpartneri otsimine ja kaasamine;
 5. seminari või töötoa korraldamine;
 6. inkubatsiooniteenuse ostmine;
 7. teenuse või toote disainimine;
 8. IT-lahenduse väljatöötamine.

 

Taotlejad, partnerid

 • Taotlejaks või partneriks võib olla juriidiline isik, riigiasutus ja kohaliku omavalitsuse asutus.

 

Eelarve/toetuse määr

 • Taotlusvooru eelarve on kokku 1 000 000 eurot. 
 • Toetuse vähim summa projekti kohta on 15 000 eurot ja suurim summa 40 000 eurot.
 • Väiketoetuse maksimaalne osakaal abikõlblikest kuludest on 85%. 

 

Määrus ja infomaterjalid

 

Taotluste esitamine

 

Infopäevad 

Taotlusvooru tutvustavad infopäevad toimusid 5. ja 12. juulil 2018.

Infopäeva materjalid:

 

Lisainfo

Company contact info

Tähelepanu! Teie veebilehtiseja ei vasta kodulehe külastamiseks vajalikele nõuetele. Palun vahetage veebilehitsejat või seadet, millega te veebilehte sirvite.

Attention! Teie veebilehtiseja ei vasta kodulehe külastamiseks vajalikele nõuetele. Palun vahetage veebilehitsejat või seadet, millega te veebilehte sirvite.

Внимание! Teie veebilehtiseja ei vasta kodulehe külastamiseks vajalikele nõuetele. Palun vahetage veebilehitsejat või seadet, millega te veebilehte sirvite.