Mobile menu

Eurotoetused

Lapsehoiukohtade loomine

NB! Alates 1. aprillist 2020 liikus eurotoetuste vahendamine Innovest Riigi Tugiteenuste Keskusesse.

SA Innove toetuste agentuur liitus Riigi Tugiteenuste Keskusega. Kodulehel olev info on viidud üle Riigi Tugiteenuste Keskuse kodulehe www.rtk.ee alamlehele ‘Toetused’. Innove kodulehe eurotoetuste alajaotus jääb ka pärast üleminekut mõneks ajaks alles, kuid seda enam ei uuendata. Loe uudist ülemineku kohta siit.

 

Euroopa Sotsiaalfondi taotlusvoor meetmes „Lapsehoiukohtade loomine ja teenusepakkumise toetamine 0–7-aastastele lastele” oli avatud 26. veebruarist 2018 kuni 25. aprillini 2018 kl 17.00. Toetuse saajate nimekiri (20.06.2018)

Toetuse andmise eesmärk on suurendada lapsevanemate osalemist tööturul. 

 

Toetatavad tegevused

 • Toetust antakse projektile, mille tegevustega luuakse uus lapsehoiukoht või uus eriilmeline lapsehoiukoht 0–7-aastasele lapsele ning projekti raames loodud kohal osutatakse lapsehoiuteenust või antakse alusharidust.

 

Taotlejad, partnerid

 • Taotlejad ja partner võib olla: kohaliku omavalitsuse üksus; eraõiguslik juriidiline isik; valitsusasutus või selle hallatav riigiasutus.
 • Taotleja võib esitada taotlusvoorus ainult ühe taotluse.

 

Eelarve/toetuse määr

 • Taotlusvooru eelarve on kokku 2  740 186 eurot. 
 • Taotlusvooru eelarve jaguneb tegevuste (määruse § 6 lõigete 1 ja 2) vahel järgmiselt:
  1) toetust antakse projektile, mille tegevustega luuakse uus lapsehoiukoht 0–7-aastasele lapsele ning projekti raames loodud kohal osutatakse lapsehoiuteenust või antakse alusharidust – ESF toetus 917 261 eurot;
  2) toetust antakse projektile, mille tegevustega luuakse uus eriilmeline lapsehoiukoht 0–7-aastasele lapsele ning projekti raames loodud kohal osutatakse lapsehoiuteenust või antakse alusharidust – ESF toetus 1 822 925 eurot.
 • Toetuse osakaal on kuni 75% abikõlblikest kuludest ja omafinantseeringu osakaal on vähemalt 25% abikõlblikest kuludest abikõlblikkuse perioodi jooksul.
 • Kui taotleja on eraõiguslik juriidiline isik, valitsusasutus või selle hallatav riigiasutus, võivad projekti abikõlblikud kogukulud olla maksimaalselt 49 999 eurot ühe taotluse kohta.
 • Kulusid hüvitatakse ühikuhinna alusel järgmiselt:
  1) kui loodavatest lapsehoiukohtadest on täidetud lapsevanemaga sõlmitud lepingu või lapsevanema avalduse alusel tehtud otsuse alusel 70 kuni 100 protsenti, on ühikuhind 245 eurot;
  2) kui loodavatest lapsehoiukohtadest on täidetud lapsevanemaga sõlmitud lepingu või lapsevanema avalduse alusel tehtud otsuse alusel 50 kuni 69 protsenti, on ühikuhind 172 eurot.

 

Abikõlblikkuse periood

 • Projekti abikõlblikkuse periood võib alata kuni kaks kuud enne taotluste esitamise tähtpäeva.
 • Projekti tegevused peavad algama hiljemalt kuue kuu jooksul alates taotluste esitamise tähtpäevast.
 • Projekti abikõlblikkuse perioodi kestus võib olla järjestikku kuni 24 kuud.

 

Määrus ja infomaterjalid

 

Taotluste esitamine

 

Infopäevad 

Taotlusvooru tutvustavad infopäevad toimusid 14. märtsil Tartus ja 16. märtsil Tallinnas.
Infopäevade materjalid leiab siit.Lisainfo


29. juunist kuni 31. augustini 2015 oli avatud Euroopa Sotsiaalfondi taotlusvoor meetmes „Lapsehoiukohtade loomine ja teenusepakkumise toetamine 0–7-aastastele lastele”. Eelmise vooru kohta leiad lisainfot siit. 

Company contact info

Tähelepanu! Teie veebilehtiseja ei vasta kodulehe külastamiseks vajalikele nõuetele. Palun vahetage veebilehitsejat või seadet, millega te veebilehte sirvite.

Attention! Teie veebilehtiseja ei vasta kodulehe külastamiseks vajalikele nõuetele. Palun vahetage veebilehitsejat või seadet, millega te veebilehte sirvite.

Внимание! Teie veebilehtiseja ei vasta kodulehe külastamiseks vajalikele nõuetele. Palun vahetage veebilehitsejat või seadet, millega te veebilehte sirvite.