Mobile menu

Eurotoetused

Õpetajate täiendusõpe

NB! Alates 1. aprillist 2020 liikus eurotoetuste vahendamine Innovest Riigi Tugiteenuste Keskusesse.

SA Innove toetuste agentuur liitus Riigi Tugiteenuste Keskusega. Kodulehel olev info on viidud üle Riigi Tugiteenuste Keskuse kodulehe www.rtk.ee alamlehele ‘Toetused’. Innove kodulehe eurotoetuste alajaotus jääb ka pärast üleminekut mõneks ajaks alles, kuid seda enam ei uuendata. Loe uudist ülemineku kohta siit.

Euroopa Sotsiaalfondi meetme „Õpetajate, koolijuhtide ja noorsootöötajate professionaalse arengu toetamine” tegevuse “Tänapäevase õpikäsituse rakendamine ning kompetentsikeskuste arendamine Tallinna Ülikoolis ja Tartu Ülikoolis” alategevuse taotlusvoor “Õpetajate täiendusõpe” oli avatud 24. jaanuarist 2019 kuni 28. veebruarini 2019 kl 17.00. Tähtaegselt esitati Innovesse 18 taotlust, toetuse saajad selguvad mai lõpuks.

 

Taotlejad võivad olla

  • kõrgkoolid ja eraõiguslikud juriidilised isikud, kelle õppekavad vastavad haridus- ja teadusministri määruse nr 27 „Täienduskoolituse standard” nõuetele.


Taotlusvooru teemad on “Tervis” ja “Ohutus”

Täiendusõpe teemal „TERVIS“ peab andma õpetajatele teadmised ja oskused, kuidas:

  • luua ja hoida vaimselt tervet ja turvalist õpikeskkonda, kasutada olukorrale sobivaid suhtlusviise ja lahendada distsipliiniprobleeme;
  • jälgida, hinnata ja väärtustada oma füüsilist, vaimset ja emotsionaalset tervist ning ennetada läbipõlemist;
  • kuidas käsitleda nimetatud teemat valikainetes või läbiva teemana õppekavas.

Täiendusõpe teemal „OHUTUS“ (sh küberkaitse ning ohtude ja süütegude ennetamine õppijate seas) peab andma õpetajatele teadmised ja oskused:

  • kuidas aine või eriala õpetamise kaudu arendada õppijates teadlikkust oma turvalisuse tagamisel;
  • kuidas käsitleda nimetatud teemat valikainetes või läbiva teemana õppekavas.


– Täiendusõpe peab toetama läbivalt 
info- ja kommunikatsioonitehnoloogia ja selle õppetöös kasutamise oskuse tõusu, eneseanalüüsioskuse ja õpilaste üld(võtme)pädevuste kujundamise kasvu.

– Täiendusõppesse registreerumine ja tagasiside kogumine osalejatelt peab toimuma keskse täiendusõppekalendri kaudu.

 

Eelarve, taotluste esitamine

  • Taotlusvooru eelarve on kuni 300 000 eurot, millest Euroopa Sotsiaalfondi toetus on 255 000 eurot ja riiklik kaasfinantseering 45 000 eurot.
  • Toetuse maksimaalne osakaal kuni 100% abikõlblike kulude maksumusest.
  • Ühe projekti kohta taotletav toetus võib olla kuni 50 000 eurot. 
  • Taotlused tuli esitada hiljemalt 28. veebruariks 2019 kl 17.00 struktuuritoetuse e-keskkonnas https://etoetus.struktuurifondid.ee; otselink taotlusvooru juurde

 

Määrus ja infomaterjalid

 

Infotunnid

Infotunnid huvilistele toimusid SA Innoves 6. ja 7. veebruaril. 
Infotunni ettekanne

 

Taotluste hindamise materjalid

 

Lisainfo

 

Eelmine “Õpetajate täiendusõppe” alategevuse taotlusvoor oli avatud 20. novembrist 2017 kuni 8. jaanuarini 2018 kl 17.00. Innovesse esitati tähtaegselt 32 taotlust, toetuse saajate nimekiri. 

Company contact info

Tähelepanu! Teie veebilehtiseja ei vasta kodulehe külastamiseks vajalikele nõuetele. Palun vahetage veebilehitsejat või seadet, millega te veebilehte sirvite.

Attention! Teie veebilehtiseja ei vasta kodulehe külastamiseks vajalikele nõuetele. Palun vahetage veebilehitsejat või seadet, millega te veebilehte sirvite.

Внимание! Teie veebilehtiseja ei vasta kodulehe külastamiseks vajalikele nõuetele. Palun vahetage veebilehitsejat või seadet, millega te veebilehte sirvite.