Mobile menu

Eurotoetused

Õppevara ühiskasutus KLASS+

NB! Alates 1. aprillist 2020 liikus eurotoetuste vahendamine Innovest Riigi Tugiteenuste Keskusesse.

SA Innove toetuste agentuur liitus Riigi Tugiteenuste Keskusega. Kodulehel olev info on viidud üle Riigi Tugiteenuste Keskuse kodulehe www.rtk.ee alamlehele ‘Toetused’. Innove kodulehe eurotoetuste alajaotus jääb ka pärast üleminekut mõneks ajaks alles, kuid seda enam ei uuendata. Loe uudist ülemineku kohta siit.

Euroopa Sotsiaalfondi taotlusvoor “Kaasaegse ja uuendusliku õppevara ühiskasutuskorralduse toetamine” oli avatud 23. märtsist kuni 4. juunini 2018 kl 17.00.

Tähtaegselt laekus 58 taotlust, toetust sooviti kogusummas 9,35 miljonit eurot. Toetuse saajate nimekiri.

Toetuse andmise eesmärk on suunata ja julgustada haridusasutusi õppekava uudsele elluviimisele, sealjuures toetada haridusasutusi iga õppija individuaalset ja sotsiaalset arengut, loovust, ettevõtlikkust ja digipädevust arendava õpikäsituse rakendamisel kaasaegse ja uuendusliku õppevara ühiskasutuskorralduse (Klass+) abil. 

13. aprillil toimunud taotlusvooru tutvustava infopäeva videosalvestise leiab SIIT. 

 

Toetatavad tegevused

 1. ühiskasutuses uuendusliku ja kaasaegse õppevara soetamine õppekavaliste tegevuste eluviimiseks mitme haridusasutuse koostöös;
 2. punktis 1 soetatud õppevara kasutuselevõtuks vajaliku õppematerjali arendamine eesmärgipärase kasutamise toetamiseks, sh digitaalse õppematerjali kättesaadavaks tegemine õppevaraportaali e-Koolikott kaudu;
 3. punktis 1 soetatud õppevara kasutuselevõtuks vajaliku õpetajate täiendusõppe läbiviimine seadmete ja õppematerjalide heaperemeheliku ja eesmärgipärase kasutamise tagamiseks;
 4. punktis 1 soetatud õppevara kasutuselevõtuks vajaliku ühiskasutuse korraldamisega seotud tegevused.

Taotlusvoorus toetatakse vähemalt kolme kooli koostöös kasutatava uuendusliku ja kaasaegse õppevara soetamist. Projekte oodatakse erinevates koostöövormides: põhikoolid, põhikoolid-kutsekoolid, põhikoolid-gümnaasiumid, gümnaasiumid. Soetatav õppevara peab toetama riiklikus õppekavas seatud eesmärkide ja õpitulemuste saavutamist ning sealjuures omama koostoimet digitehnoloogiaga, aidates näha sellega kaasuvaid võimalusi kui ka arendades õpilaste digioskusi. 

 

Taotleja ja partner

 • Taotlejaks võib olla haridusasutuse pidaja, haridusasutuse pidaja nõusolekul haridusasutus või haridusasutuse pidaja nõusolekul haridusasutuse huvides tegutsev mittetulundusühing ning sihtasutus.
 • Kui taotleja on haridusasutuse huvides tegutsev mittetulundusühing või sihtasutus, peab olema selline korraldus põhjendatud ning organisatsioon peab olema tegutsenud vähemalt ühe aasta enne taotluse esitamise tähtaega.
 • Taotleja peab kaasama partneri või koostööpartnerina teisi haridusasutusi.

 

Sihtgrupp

 • Projektide tegevuste sihtgrupp on õpilased, õpetajad ja haridusasutused.

 

Eelarve/toetuse määr

 • Taotlusvooru eelarve on 5 000 000 eurot, millest moodustab Euroopa Sotsiaalfondi toetus 85% ja riiklik kaasfinantseering 15%.
 • Maksimaalne toetuse summa ühe projekti kohta ühes taotlusvoorus on 200 000 eurot ja minimaalne toetuse summa on 50 000 eurot.
 • Üks taotleja võib esitada kuni kaks taotlust (sh osaleda partnerina) ühes taotlusvoorus.
 • Toetuse maksimaalne määr on kuni 100% abikõlblike kulude maksumusest.
 • Projektidele, mille taotletava toetuse summa on 100 000 eurot ja vähem, antakse toetust kindlasummaliste maksete alusel.
 • Projektidele, mille taotletava toetuse summa on suurem kui 100 000 eurot antakse toetust tegelike kulude alusel.
 • Projekti abikõlblikkuse periood on kuni 60 kalendrikuud ja mitte vähem kui 36 kalendrikuud.

 

Määrus ja infomaterjalid

 

Taotluste esitamine / tulemused

 • Taotluste esitamine toimub struktuuritoetuse e-keskkonnas https://etoetus.struktuurifondid.ee 
 • Taotluste esitamise tähtaeg oli 4. juuni 2018 kl 17.00. 
 • Toetuse saajad selguvad augustis 2018.

 

Infopäev, nõustamine

 • Taotlejate täiendav nõustamine toimus 22. mail Innoves.
 • Taotlusvooru tutvustav infopäev toimus 13. aprillil Tallinnas Zappi seminariruumis.
 • PÄEVAKAVA
 • Infopäeva ettekanded leiab siit. 
 • Infopäeva videosalvestise leiab siit. 

Lisainfo

 

Toetust saanud projektide tutvustused

Esimene taotlusvoor “Kaasaegse ja uuendusliku õppevara ühiskasutuskorralduse toetamine” oli avatud 28. juunist kuni 2. oktoobrini 2017, toetuse saajate nimekirja leiab SIIT (17.01.2018).

Projektide tutvustused:

 

Company contact info

Tähelepanu! Teie veebilehtiseja ei vasta kodulehe külastamiseks vajalikele nõuetele. Palun vahetage veebilehitsejat või seadet, millega te veebilehte sirvite.

Attention! Teie veebilehtiseja ei vasta kodulehe külastamiseks vajalikele nõuetele. Palun vahetage veebilehitsejat või seadet, millega te veebilehte sirvite.

Внимание! Teie veebilehtiseja ei vasta kodulehe külastamiseks vajalikele nõuetele. Palun vahetage veebilehitsejat või seadet, millega te veebilehte sirvite.