Mobile menu

Eurotoetused

Uudsed lahendused sotsiaalvaldkonnas / põhitoetus

NB! Alates 1. aprillist 2020 liikus eurotoetuste vahendamine Innovest Riigi Tugiteenuste Keskusesse.

SA Innove toetuste agentuur liitus Riigi Tugiteenuste Keskusega. Kodulehel olev info on viidud üle Riigi Tugiteenuste Keskuse kodulehe www.rtk.ee alamlehele ‘Toetused’. Innove kodulehe eurotoetuste alajaotus jääb ka pärast üleminekut mõneks ajaks alles, kuid seda enam ei uuendata. Loe uudist ülemineku kohta siit.

 

Meetme „Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused” tegevuse „Eakatele, erivajadustega ja toimetulekuraskustega inimestele ning nende pereliikmetele töölesaamist toetavad hoolekandeteenused” raames toimub uudsete lahenduste väljatöötamise ja elluviimise põhitoetuse taotlusvoor. Taotlusvoor oli avatud 01.10.2019 – 18.11.2019 kl 17.00.

Innovesse esitati õigeaegselt 13 taotlust, milles sooviti toetust kokku 1 842 454 eurot.
Toetuse saajad (06.02.2020)

Põhitoetus on suunatud väljatöötatud uudse teenuse või toote või selle prototüübi testimisele või arendamisele ja kasutusele võtmisele sotsiaalvaldkonnas.

 

Toetuse andmise eesmärk

 • inimese hoolduskoormuse vähendamine ning tööturule suundumise või tööturul jätkamise toetamine;
 • erivajadusega inimese toimetuleku toetamine tööturule suundumisel või tööturul jätkamise võimekuse suurendamine.

 

Põhitoetusena toetatavad tegevused

 1. teenuse või toote testimine sihtrühmal vastavalt väljatöötatud lahendusele;
 2. teenuse või toote arendamine vastavalt testimise tulemustele;
 3. teenuse või toote arenduseks vajaliku partnerluse ja koostöövõrgustiku arendamine.

 

Taotlejad, partnerid

 • Taotlejaks või partneriks võib olla juriidiline isik, riigiasutus ja kohaliku omavalitsuse asutus.
 • Taotleja võib taotlusvoorus esitada ühe taotluse.

 

Eelarve/toetuse määr

 • Taotlusvooru eelarve on 2 miljonit eurot.
 • Põhitoetuse vähim summa on 50 000 eurot ja suurim summa 300 000 eurot projekti kohta.
 • Põhitoetuse maksimaalne osakaal abikõlblikest kuludest on: kohaliku omavalitsuse asutusele 85%; teistele taotlejale 65%.

 

Määrus ja infomaterjalid

 

Taotluste esitamine

 

Infopäevad 

 • Infopäevad toimusid 10. oktoobril Tartus ja 11. oktoobril 2019 Tallinnas.

– Päevakava
– Infopäeva materjalid

Taotlusvooru viib läbi Innove toetuste agentuuri tööelu keskus.

Lisainfo

 

Esimene taotlusvoor oli avatud 3. detsembrist 2018 kuni 11. veebruarini 2019. Innovesse esitati 7 taotlust, kus sooviti toetust kokku 1 113 468 eurot. Toetuse saajad (23.04.19)

 

Company contact info

Tähelepanu! Teie veebilehtiseja ei vasta kodulehe külastamiseks vajalikele nõuetele. Palun vahetage veebilehitsejat või seadet, millega te veebilehte sirvite.

Attention! Teie veebilehtiseja ei vasta kodulehe külastamiseks vajalikele nõuetele. Palun vahetage veebilehitsejat või seadet, millega te veebilehte sirvite.

Внимание! Teie veebilehtiseja ei vasta kodulehe külastamiseks vajalikele nõuetele. Palun vahetage veebilehitsejat või seadet, millega te veebilehte sirvite.