Mobile menu

Eurotoetused

Tasemeõpe

NB! Alates 1. aprillist 2020 liikus eurotoetuste vahendamine Innovest Riigi Tugiteenuste Keskusesse.

SA Innove toetuste agentuur liitus Riigi Tugiteenuste Keskusega. Kodulehel olev info on viidud üle Riigi Tugiteenuste Keskuse kodulehe www.rtk.ee alamlehele ‘Toetused’. Innove kodulehe eurotoetuste alajaotus jääb ka pärast üleminekut mõneks ajaks alles, kuid seda enam ei uuendata. Loe uudist ülemineku kohta siit.

Euroopa Sotsiaalfondi taotlusvoor keskhariduseta täiskasvanute tagasitoomiseks tasemeõppesse oli avatud 12. märtsist 2018 kuni 11. maini 2018 kl 17.00. Innovesse esitati 18 projektitaotlust.

Toetuse andmise eesmärk on toetada haridustee katkestanud täiskasvanute tagasitoomist põhi- ja üldkeskharidusõppes ning nende õpingute edukat lõpetamist, pidurdades õppijate arvu langust mittestatsionaarses õppes.

 

Taotlejad ja partnerid

 • Taotleja võib olla õppeasutuse pidaja või õppeasutuse pidaja volikirja alusel õppeasutus.
 • Taotleja võib projekti kaasata partnereid. Partneriteks võivad olla teised mittestatsionaarset üldharidusõpet pakkuvad õppeasutused volikirja alusel või õppeasutuse pidajad.
 • Taotlejaks ja partneriks saab olla õppeasutus, milles on vähemalt kolmel viimasel õppeaastal toimunud mittestatsionaarne õpe ning mille mittestatsionaarses õppes õppijate arv 2014/2015. õppeaastal oli vähemalt 75, või riigigümnaasium, milles toimub mittestatsionaarne õpe.

 

 Tegevused ja sihtgrupp

 • Toetatavate projektide sihtgrupp on põhi- või keskhariduseta isikud, kellel on põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse alusel õigus õppida mittestatsionaarses õppes ja õppeasutuste personal.
 • Toetatavad tegevused:
  1) põhi- või keskhariduseta täiskasvanute leidmine, teavitamine ja motiveerimine õppimise juurde toomiseks;
  2) õppimist toetavate tingimuste loomine ning tugitegevuste väljatöötamine ja pakkumine õppes püsimise ja õpingute lõpetamise toetamiseks;
  3) täiendavate õppimist toetavate lisa- ja tasanduskursuste väljatöötamine ja läbiviimine;
  4) õppimisoskuse ja -võimekuse parandamisele suunatud koolitused, individuaalne juhendamine, konsultatsioonid jm tegevused;
  5) väljaspool õppeasutust õppetöö läbiviimisega kaasnevad täiendavad tegevused;
  6) õppe paindlikumaks muutmisele suunatud arendustegevused õppeasutustes.

NB! Toetust antakse ainult projektile, mille raames viiakse läbi vähemalt kaks nimetatud tegevust, millest üks peab olema punktis 1 nimetatud tegevus.

 

Eelarve / toetuse määr / periood

 • Taotlusvooru eelarve on 3 500 000 eurot; taotletava toetuse maksimaalne summa ühe projekti kohta on 250 000 eurot.
 • Toetusest moodustab Euroopa Sotsiaalfondi toetus kuni 85% ja riiklik kaasfinantseering 15% abikõlblikest kuludest.
 • Projekti tegevuste abikõlblikkuse periood on 01.08.2018 – 31.12.2020; projekti abikõlblikkuse periood ei tohi olla pikem kui 24 kuud.

 

Määrus ja infomaterjalid

 

Taotluste esitamine

 

Infopäev

 • Taotlusvooru tutvustav infopäev toimus 27. märtsil Tallinnas. Infopäeva materjalid leiate SIIT.

PÄEVAKAVA

 

Lisainfo

 

 

 • 2016. aastal toimunud eelmise vooru kohta leiab infot siit.

Company contact info

Tähelepanu! Teie veebilehtiseja ei vasta kodulehe külastamiseks vajalikele nõuetele. Palun vahetage veebilehitsejat või seadet, millega te veebilehte sirvite.

Attention! Teie veebilehtiseja ei vasta kodulehe külastamiseks vajalikele nõuetele. Palun vahetage veebilehitsejat või seadet, millega te veebilehte sirvite.

Внимание! Teie veebilehtiseja ei vasta kodulehe külastamiseks vajalikele nõuetele. Palun vahetage veebilehitsejat või seadet, millega te veebilehte sirvite.