Mobile menu

Eurotoetused

Töölesaamise toetamine

NB! Alates 1. aprillist 2020 liikus eurotoetuste vahendamine Innovest Riigi Tugiteenuste Keskusesse.

SA Innove toetuste agentuur liitus Riigi Tugiteenuste Keskusega. Kodulehel olev info on viidud üle Riigi Tugiteenuste Keskuse kodulehe www.rtk.ee alamlehele ‘Toetused’. Innove kodulehe eurotoetuste alajaotus jääb ka pärast üleminekut mõneks ajaks alles, kuid seda enam ei uuendata. Loe uudist ülemineku kohta siit.

 

NB! Taotlusvooru mõlemad tegevused sulgusid 30. aprillil 2018. Alates 28. juunist 2019 avanes uus taotlusvoor. Vaata täpsemalt.

Euroopa Sotsiaalfondi prioriteetse suuna „Tööturule juurdepääsu parandamine ja tööturult väljalangemise ennetamine” meetme „Töölesaamist toetavad teenused” toetuse andmise eesmärgiks on soodustada 16–29-aastaste noorte või pikka aega tööturult eemal olnud inimeste tööle asumist ja tööturul püsimist. Toetatakse teenuste osutamist lähtuvalt sihtrühma tööle asumise takistustest. Toetuse andmise tulemusel on tööle rakendunud vähemalt 30% projektides osalenutest.

Taotlusvoorudes toetatakse projekte, mille raames viiakse läbi tegevusi mittetöötavate ja mitteõppivate:

1) esimese ja teise taseme haridusega 16–29-aastaste noorte konkurentsivõime tõstmiseks ja tööle aitamiseks
Taotlusvoor avati 1. detsembril 2015 ja on avatud kuni 30. aprillini 2018 kl 17.00

2) pikka aega (vähemalt 12 kuud) tööturult eemal olnud inimeste konkurentsivõime tõstmiseks ning tööle aitamiseks
1. taotlusvoor oli avatud 2. novembrist 2015 kuni 11. jaanuarini 2016.
2. taotlusvoor avanes 22. augustil 2016 ning on avatud kuni 30. aprillini 2018 kl 17.00.

 

Taotlejad

  • Toetust võib taotleda: juriidiline isik, FIE, kohalik omavalitsusüksus, valitsusasutus või selle hallatav riigiasutus, välja arvatud asutus, mis on meetme määruse §-s 1 nimetatud prioriteetse suuna raames saanud toetust ministri käskkirja alusel.

 

Infomaterjalid ja määrus

 

Toetuse osakaal, piirsumma, eelarve 

  • Toetuse vähim summa on 50 100 eurot ja suurim summa on 400 000 eurot projekti kohta.
  • Toetuse maksimaalne osakaal on kuni 85% abikõlblike kulude maksumusest.

 

Taotluse esitamine

Taotleja esitab taotluse Innovesse struktuuritoetuste e-keskkonnas: https://etoetus.struktuurifondid.ee
või 
elektrooniliselt digitaalselt allkirjastatult, 
sel juhul tuleb Innovele esitada toetuse taotlus, eelarve ja partneri kinnituskiri (partneri olemasolul):

Digitaalselt allkirjastatud taotlused saata: kaili.taalmann@innove.ee: tegevus 1 – märksõnaga “Projektitaotlus 1”; tegevus 2 – märksõnaga “Projektitaotlus 2”.

Taotlusi sai esitada kuni 30. aprillini 2018 kl 17.00. 

Company contact info

Tähelepanu! Teie veebilehtiseja ei vasta kodulehe külastamiseks vajalikele nõuetele. Palun vahetage veebilehitsejat või seadet, millega te veebilehte sirvite.

Attention! Teie veebilehtiseja ei vasta kodulehe külastamiseks vajalikele nõuetele. Palun vahetage veebilehitsejat või seadet, millega te veebilehte sirvite.

Внимание! Teie veebilehtiseja ei vasta kodulehe külastamiseks vajalikele nõuetele. Palun vahetage veebilehitsejat või seadet, millega te veebilehte sirvite.