Mobile menu

Eurotoetused

AVATUD! Tööturuteenused

NB! Alates 1. aprillist 2020 liikus eurotoetuste vahendamine Innovest Riigi Tugiteenuste Keskusesse.

SA Innove toetuste agentuur liitus Riigi Tugiteenuste Keskusega. Kodulehel olev info on viidud üle Riigi Tugiteenuste Keskuse kodulehe www.rtk.ee alamlehele ‘Toetused’. Innove kodulehe eurotoetuste alajaotus jääb ka pärast üleminekut mõneks ajaks alles, kuid seda enam ei uuendata. Loe uudist ülemineku kohta siit.

 

Euroopa Sotsiaalfondi taotlusvoor “Tööalast konkurentsivõimet suurendavad teenused” on avatud 28. juunist 2018 kuni kuni eelarve vabade vahendite lõppemiseni. 

Toetuse andmise eesmärk on soodustada väiksema konkurentsivõimega sihtrühmade tööle asumist ja tööturul püsimist. Toetatakse teenuste osutamist lähtuvalt sihtrühma tööle asumise takistustest. Toetuse andmise tulemusel on kuue kuu jooksul peale projektis osalemist tööle rakendunud vähemalt 30% projektis osalenutest.

Toetatavad tegevused

– Toetust antakse projektile, mille raames viiakse ellu mittetöötavale ja mitteõppivale:

 1. 16–26-aastasele noorele tegevusi konkurentsivõime suurendamiseks ja tööle aitamiseks;
 2. ebasoodsamas olukorras olevale 16–26-aastasele noorele tegevusi rahvusvahelise tööpraktika pakkumiseks;
 3. vähemalt kuus kuud töötuna või mitteaktiivsena olnud inimesele tegevusi konkurentsivõime, sealhulgas digipädevuse suurendamiseks ja tööle aitamiseks;
 4. inimesele tegevusi kutseharidus-, rakenduskõrgharidus- või bakalaureuseõppes osalemise toetamiseks, kui inimene asub õppima õppekava alusel, mis valmistab ette töötamist valdkonna põhikutsealal. Kutseala valiku piirang ei kehti inimesele, kes tervise tõttu ei saa oma senist tööd jätkata ning seetõttu asub õppima õppekaval, mis toetab tema edasist töötamist. Asjaolu, et isiku terviseseisund ei võimalda senisel töö- või ametikohal töötamist jätkata, tõendab töötervishoiuarsti või muu arsti otsus, töövõime hindamise otsus, teade töösuhte ülesütlemise kohta töölepingu seaduse § 88 lõike 1 punkti 1 alusel või teade teenistusest vabastamise kohta avaliku teenistuse seaduse § 93 lõike 1 alusel;
 5. inimesele, kelle peamine suhtluskeel ei ole eesti keel, eestikeelses töökeskkonnas tööpraktikat koos mentorteenusega ning toetavaid tegevusi töökoha leidmiseks;
 6. alates projekti abikõlblikkuse perioodi algusest kuni üks aasta tagasi vanglast vabanenule või hiljemalt ühe aasta jooksul vanglast vabanevale inimesele tegevusi konkurentsivõime suurendamiseks ja tööle aitamiseks ning hiljemalt kahe aasta jooksul vanglast vabanevale inimesele tegevusi, kui need on seotud tasemeõppes osalemise toetamisega;
 7. vanemale, kes ei ole vähemalt viimased 18 kuud töötanud ja on kuni 7-aastase lapsega kodus viibinud, tegevusi konkurentsivõime suurendamiseks ja tööle aitamiseks;
 8. 50-aastasele ja vanemale isikule suunatud tegevusi tööalase konkurentsivõime suurendamiseks, tööle aitamiseks ja tööl püsimiseks.

– Toetust antakse projektile, mille raames pakutakse noortegarantii tugisüsteemi abil tuvastatud 16–26-aastasele mitteaktiivsele noorele juhtumikorraldust ja toetavaid tegevusi tema tööle aitamiseks või haridussüsteemi lõimimiseks.

 

Taotlejad ja partnerid

 • Taotlejaks või partneriks võib olla juriidiline isik, valitsusasutus või selle hallatav riigiasutus või kohaliku omavalitsuse üksus.

 

Eelarve, piirsummad, osakaal 

 • Taotlusvooru eelarve on 10 000 000 eurot.
 • Toetuse vähim summa on 50 100 eurot ja suurim summa 400 000 eurot projekti kohta.
 • Toetuse maksimaalne osakaal on kuni 85% abikõlblike kulude maksumusest.

 

Infomaterjalid ja määrus

 

Taotluse esitamine

 

Infopäevad

Infopäevad taotlejatele toimusid 24. juulil 2018 Tallinnas ja 26. juulil 2018 Tartus:

Lisainfo 

Company contact info

Tähelepanu! Teie veebilehtiseja ei vasta kodulehe külastamiseks vajalikele nõuetele. Palun vahetage veebilehitsejat või seadet, millega te veebilehte sirvite.

Attention! Teie veebilehtiseja ei vasta kodulehe külastamiseks vajalikele nõuetele. Palun vahetage veebilehitsejat või seadet, millega te veebilehte sirvite.

Внимание! Teie veebilehtiseja ei vasta kodulehe külastamiseks vajalikele nõuetele. Palun vahetage veebilehitsejat või seadet, millega te veebilehte sirvite.