Mobile menu

Eurotoetused

Võtmepädevused

NB! Alates 1. aprillist 2020 liikus eurotoetuste vahendamine Innovest Riigi Tugiteenuste Keskusesse.

SA Innove toetuste agentuur liitus Riigi Tugiteenuste Keskusega. Kodulehel olev info on viidud üle Riigi Tugiteenuste Keskuse kodulehe www.rtk.ee alamlehele ‘Toetused’. Innove kodulehe eurotoetuste alajaotus jääb ka pärast üleminekut mõneks ajaks alles, kuid seda enam ei uuendata. Loe uudist ülemineku kohta siit.

 

Euroopa Sotsiaalfondi taotlusvoor “Täiskasvanutele kvaliteetse ja asjakohase täienduskoolituse ja ümberõppe pakkumine kutse- ja erialase kvalifikatsiooni tõstmiseks ning elukestva õppe võtmepädevuste parandamiseks“ oli avatud 6. aprillist kuni 25. maini 2018. Toetuse saajate nimekiri.

Toetuse andmise eesmärk on täiskasvanute võtmepädevuste arendamine ja õpihoiakute parandamine. 

Toetatavad tegevused ja sihtgrupp

  1. koolituste läbiviimine prioriteetsete võtmepädevuste arendamiseks;
  2. tugitegevused sihtgrupi õppimise juurde toomiseks, positiivse õpihoiaku kujundamiseks, koolitustel osalemise ja lõpetamise toetamiseks ning õpitee jätkamise valmisoleku kujundamiseks;
  3. koolitajate koolitus ja arendustegevused sihtgrupipõhise lähenemise tagamiseks, õppijate õpioskuste arendamiseks ja positiivse õpihoiaku kujundamiseks.

Võtmepädevused on õppimisoskus, sotsiaalsed oskused ja kodanikupädevus, algatusvõime ja ettevõtlikkus, emakeeleoskus, võõrkeelteoskus, digipädevus, matemaatikapädevus ja teadmised teaduse ja tehnoloogia alustest ning kultuuriteadlikkus ja –pädevus.

Prioriteetsed võtmepädevused on õppimisoskus, sotsiaalsed oskused, digipädevus, algatusvõime ja ettevõtlikkus ning võõrkeelteoskus, sealhulgas muukeelsete täiskasvanute eesti keele oskus.

Võtmepädevuste osas, mis ei ole määratletud käesolevas määruses prioriteetsetena, on koolituste pakkumine lubatud siis, kui koolitus on lõimitud õppimisoskuse arendamisega.

Projektide tegevuste sihtgrupp on põhi- või keskhariduseta ja/või erialase ettevalmistuseta täiskasvanud ja teised elukestvas õppes vähem osalevad grupid.

 

Taotlejad

  • Taotlejad võivad olla era- ja avalik-õiguslikud juriidilised isikud, riigi või kohaliku omavalitsuse asutused, v.a kutseõppeasutused ja üldhariduskoolid.

 

Eelarve/toetuse määr

  • Taotlusvooru eelarve on 2 200 000 eurot, millest moodustab Euroopa Sotsiaalfondi toetus 85% ja riiklik kaasfinantseering 15%.
  • Taotlust antakse ühe projekti kohta kuni 250 000 eurot.

 

Määrus ja infomaterjalid

 

Taotluste esitamine / tulemused

  • Taotluste esitamine toimub struktuuritoetuse e-keskkonnas https://etoetus.struktuurifondid.ee 
  • Taotluste esitamise tähtaeg oli 25. mai 2018 kl 17.00. 
  • Toetuse saajad selguvad augustis 2018.

 

Infopäev

  • Taotlusvooru tutvustav infopäev toimus 16. aprillil Tallinnas.

 

Lisainfo 

Company contact info

Tähelepanu! Teie veebilehtiseja ei vasta kodulehe külastamiseks vajalikele nõuetele. Palun vahetage veebilehitsejat või seadet, millega te veebilehte sirvite.

Attention! Teie veebilehtiseja ei vasta kodulehe külastamiseks vajalikele nõuetele. Palun vahetage veebilehitsejat või seadet, millega te veebilehte sirvite.

Внимание! Teie veebilehtiseja ei vasta kodulehe külastamiseks vajalikele nõuetele. Palun vahetage veebilehitsejat või seadet, millega te veebilehte sirvite.