Mobile menu

Eurotoetused

Toetuse väljamaksmine

Euroopa Liidu toetus makstakse välja alles pärast seda, kui projektikulud on tehtud ja toetuse saaja poolt tasutud.

Projekti kulude hüvitamiseks esitab toetuse saaja rakendusüksusele maksetaotluse. Toetus makstakse välja, kas:

  • tegelike ja tasutud abikõlblike kulude alusel (tavamakse)
  • kulude lihtsustatud hüvitamisviiside – ühtne määr, standardiseeritud ühikuhind, kindlasummaline makse – alusel (tavamakse)
  • põhjendatud juhtudel ka ettemaksena

Iga konkreetse projekti toetuse maksmise kord on määratud taotlusvooru määruses.

Projekti partner (taotluse lehel „Partnerid ja makse saajad“ rolliga partner) esitab tegevuste elluviimisel tekkinud kulude aluseks olevad dokumendid toetuse saajale, kes kajastab need projekti maksetaotluses. Makse tehakse toetuse saaja pangakontole, kes kannab selle edasi partnerile.

Kulude hüvitamisviisidest ja toetuse maksmisest loe täpsemalt juhendist projektide ettevalmistamiseks ja rakendamiseks peatükid vastavalt 1.10 ja 2.2.

Maksetaotluste esitamine toimub E-toetuse keskkonnas https://etoetus.struktuurifondid.ee
Kui vajate keskkonnas toimetamisel tuge, võtke julgelt ühendust oma projekti koordinaatoriga.

 

Maksete prognoos

Projekti alguses ning vajadusel enne uut eelarveaastat (vaata projekti rahuldamise otsust) tuleb esitada prognoos maksete tegemiseks, milles tuuakse välja maksetaotluste esitamise ajad ja eeldatavad toetuse summad.

 

Vormid

 

Lisainfo

 

Hanked

Toetuse väljamaksmisel kontrollitakse riigihangete seaduse täitmist:

  • alates 5000 € (käibemaksuta) ostude kooskõla riigihangete seaduse § 3 nimetatud põhimõtetega (rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtlemine ning konkurentsi efektiivne ärakasutamine)
  • riigihanke piirmääradest alates kontrollitakse, kas hange on läbiviidud vastavalt riigihanke korraldamise reeglitele

Kohustus järgida riigihangete seadust on:

  • toetuse saajal, kes on hankija riigihangete seaduse tähenduses
  • partneril, kes on hankija riigihangete seaduse tähenduses
  • partneril, kes ei ole hankija riigihangete seaduse tähenduses, aga toetuse saaja on hankija

Kohustus järgida riigihangete seaduse § 3 (ostud alates 5000 € käibemaksuta) on

  • toetuse saajal ja partneril, kes ei ole hankija riigihangete seaduse tähenduses

 

Toetuse saajal on võimalik saada Innovest riigihangete eelnõustamist, loe täpsemalt.

Company contact info

Tähelepanu! Teie veebilehtiseja ei vasta kodulehe külastamiseks vajalikele nõuetele. Palun vahetage veebilehitsejat või seadet, millega te veebilehte sirvite.

Attention! Teie veebilehtiseja ei vasta kodulehe külastamiseks vajalikele nõuetele. Palun vahetage veebilehitsejat või seadet, millega te veebilehte sirvite.

Внимание! Teie veebilehtiseja ei vasta kodulehe külastamiseks vajalikele nõuetele. Palun vahetage veebilehitsejat või seadet, millega te veebilehte sirvite.