Mobile menu

Sündmused

Ettevõtlusõppe seminar vene õppekeelega koolidele / Семинар для всех школ с русским языком обучения

SA Innove (Lõõtsa 4, Tallinn)

Olete oodatud Ettevõtlusõppe programmi Edu ja Tegu ettevõtlusõppe rakendamise seminarile „Ettevõtlusõppe rakendamine tänapäevases koolis".

Millega ettevõtlusõppe programm Edu ja Tegu tegeleb?

Programmi eesmärk on rakendada ettevõtlikkust arendav õpikäsitus ja ettevõtlusõpe süsteemselt kõigil haridustasemetel ja -liikides ning luua vajalik metoodika ning õppevara selleks, et kõigile õppijatele oleks tagatud võimalus ettevõtlusõppe läbimiseks. Samuti toetab lõpetajate ettevõtliku hoiaku kujunemist ja ettevõtlusega alustamiseks vajalike teadmiste ja oskuste kasvu ning suurendab nende konkurentsivõimet tööturul.

Kellele on seminar mõeldud?

Seminar on mõeldud kõikidele vene õppekeelega koolijuhtidele, õppejuhtidele ja õpetajatele, kellel on huvi ja valmisolek anda oma õppuritele võimalus osaleda majandus- ja ettevõtlusõppes

Miks on ettevõtlusõpe vene õppekeelega koolides oluline?

PISA testid näitavad väga selgelt, et vene õppekeelega koolide õpilased on finantskirjaoskuse taseme poolest maas Eesti õppekeelega koolide õpilastest ühe õppeaasta võrra. Samuti on vene õppekeelega koolide õpilastel madalamad tulemused  meeskonnatöö ja probleemilahendamise oskuste osas. Selleks, et vene õppekeelega koolide õpilased oleksid edukad majandus- ja ettevõtluskeskkonnas, on vaja neile anda hea ettevalmistus.

Mida seminaril tehakse?

  • Tutvustatakse ettevõtlusõppe olulisust tänapävases ühiskonnas.
  • Tutvustatakse ettevõtlusõppe programmi võimalusi ja teenuseid koolidele.
  • Tutvustatakse välja töötatud ettevõtlusõppe ainekavasid ja lõimimise võimalusi.
  • Jagatakse häid kogemusi ja soovitusi koolidelt, kes on kasutusele võtnud ettevõtlusõppe ainekava.

​———–​

Ждем Вас на семинар «Внедрение обучения предпринимательской деятельности в современной школе», посвященный внедрению обучения предпринимательской деятельности в рамках Программы обучения предпринимательской деятельности Edu ja Tegu. Семинар пройдет 23.05.2019 с 10.00 до 14.00, в ЦУ Innove (Lõõtsa 4, Tallinn).

Чем занимается Программа обучения предпринимательской деятельности Edu ja Tegu?

Цель программы – внедрение подхода к обучению, который развивает предприимчивость, а также обеспечивает системное внедрение обучения предпринимательской деятельности на всех уровнях и во всех видах образования. Целью программы также является разработка необходимой методики и создание учебных материалов для того, чтобы обеспечить всем учащимся возможность пройти обучение предпринимательской деятельности. Программа также поддерживает формирование у выпускников предприимчивого мировоззрения и приобретение знаний и навыков, необходимых для начала предпринимательской деятельности. Программа повышает конкурентоспособность выпускников на рынке труда.

Для кого предназначен семинар?

Семинар проводится для всех директоров, завучей и учителей школ с русским языком обучения, которые заинтересованы и готовы дать своим учащимся возможность участвовать в обучении экономике и предпринимательской деятельности.

Почему обучение предпринимательской деятельности играет важную роль для школ с русским языком обучения?

Например, результаты теста PISA явно указывают на то, что учащиеся школ с русским языком обучения отстают от учеников школ с эстонским языком обучения в сфере финансовой грамотности на один учебный год. В то же самое время, у учеников школ с русским языком обучения более низкие результаты в сфере навыков работы в команде и решения проблем. Для того, чтобы учащиеся школ с русским языком обучения были успешными в сфере экономики и предпринимательской деятельности, необходимо их к этому хорошо подготовить.

Что будет происходить на семинаре?

  • уч​астникам объяснят значимость обучения предпринимательской деятельности в современном обществе;
  • участников познакомят с возможностями и услугами, которые программа обучения предпринимательской деятельности предлагает школам;
  • участников познакомят с разработанными учебными программами обучения предпринимательской деятельности и возможностями межпредметной интеграции;
  • с участниками поделятся положительным опытом и рекомендациями школ, которые уже внедряют учебную программу обучения предпринимательской деятельности 

No Fields Found.

Company contact info

Tähelepanu! Teie veebilehtiseja ei vasta kodulehe külastamiseks vajalikele nõuetele. Palun vahetage veebilehitsejat või seadet, millega te veebilehte sirvite.

Attention! Teie veebilehtiseja ei vasta kodulehe külastamiseks vajalikele nõuetele. Palun vahetage veebilehitsejat või seadet, millega te veebilehte sirvite.

Внимание! Teie veebilehtiseja ei vasta kodulehe külastamiseks vajalikele nõuetele. Palun vahetage veebilehitsejat või seadet, millega te veebilehte sirvite.